از California Lemon Law چه می دانید؟ در طی مدت قرارداد وارانتی اتومبیل لیز و یا خریداری شده بارها برای یک یا دو نقص مرتب به تعمیرگاه مراجعه نموده اید؟
موتور اتومبیل شما، ترمزها، ترانس میشن، چراغ ها و … دچار مشکل هستند… شما شامل قانون لمون لا میشوید.
قانون لمون لا Lemon Law:
یا اتومبیل شما را جایگزین می کند
یا همه پول شما را می پردازد
یا بخشی از پول شما و اتومبیل را به شما بر می گردانند
هیچگاه با خود فکر کرده اید، که چرا اتومبیل لیز یا خریداری شده شما، بجای اینکه در گاراژ خانه تان باشد مرتب در تعمیرگاه سرگردان و در انتظار است؟ اگر براستی چنین است، توصیه می کنیم بلافاصله به سراغ یک وکیل پرقدرت، با تجربه و جسور بنام مسیح کازرونی بروید.
«مسیح» همیشه یک وکیل مدافع جنگنده و پیروز برای موکلین خود در طی سالها بوده است. او بیش از یک دهه است که بکار دفاع از موکلین خود در دادگاهها و همه مراجع قانونی مشغول است وحالا بطور اختصاصی در خدمت مردمی است که از سوی کورپریشن های اتومبیل و کمپانی های بیمه صدمه دیده اند. دچار صدمات بدنی شده اند یا هر رویدادهای دیگری درهمین رابطه.

1625-3

این هفته به دیدار مسیح رفته ایم تا درباره راه حل های ویژه وقانونی برای لمون لا California Lemon Law توضیح بدهد.
مسیح می گوید زندگی درکالیفرنیا با توجه به محدودیت در وسایط نقلیه عمومی، ما همه تکیه مان روی اتومبیل های شخصی مان است که ما را از این نقطه شهر به آن نقطه شهر می برد و ما در اندیشه خود به وسیله نقلیه خود دل بسته ایم که بدور از خطرات جاده ها و حوادث، ما را سالم به مقصد میرساند ولی وقتی با اتومبیلی روبرو میشویم که استانداردهای قانونی که تعهد داده شده را ندارد، خودبخود ما زیر قانون لمون لا Lemon Law میرویم تا امیدی قانونی برای اتومبیل هایی که یا لیز و یا خریداری کرده ایم و ظاهرا گارانتی شده داشته باشیم. تا زمانی که اتومبیل شما زیر وارانتی اصلی کمپانی باشد، وقتی مشکلات و نقص های فنی اتومبیل مرتب تکرار شود شما کاملا تحت حمایت قانون «لمون لا» هستید، برای نمونه اگر شما یک مرسدس بنز نو لیز ویا خریداری کرده اید تحت وارانتی 48 ماهه و 50 هزار مایل، کمپانی مسئول این تعهد و قرارداد خود است و اگر اتومبیل شما مرتب و بطور تکرار دچار نقض فنی میشود. از جمله: نقص فنی در موتور، ترانس میشن، ترمزها، روشن شدن چراغ ها و اینکه شما در طی 18 ماه اول و 18 هزارمایل این اتفاقات بیفتد، درواقع ایمنی شما را به خطر می اندازد و یا حتی مواردی که ظاهرا به ایمنی خود مربوط نمی شود چون ویزور شکسته، مشکلات رادیو، مشکل نویگیتر، وسایل تزئینات داخلی، که اینها مرتب تکرار میشود و شکایت شما در طی 18 ماه اولیه و 18 هزار مایل ادامه دارد، شما شامل قانون «لمون لا» میشوید و یا حتی اتومبیل شما بیش از 30 روز یا بیشتر در تعمیرگاه در مدت 18 ماه اولیه و 18 هزار مایل گیر کرده، شانس خوبی برای شماست که به این قانون مراجعه کنید چون شما ماهها تحمل این ناراحتی ها را کرده اید، از وسیله ای که برای راحتی خود خریده و یا لیز کرده اید بهره نبرده اید شما اگر حتی مشکلات اتومبیل تان با مقیاس بالا نمی خواند، باز هم ممکن است شما شامل حمایت از این قانون بشوید چون هر مشکل و دردسری که اتومبیل شما بطور تکراری داشته باشد در این چارچوب جای می گیرد چون اینگونه مشکلات به ارزش اتومبیل شما نیز صدمه میزند.

مسیح توضیح می دهد وقتی اتومبیل شما زیر حمایت این قانون می رود و چه اقدامی صورت می گیرد:

1- کمپانی پول شما را بابت لیز و خرید اتومبیل درحد منصفانه ای با توجه به ارزش آن، مشکلات آن و صدمات وارده به شما قانونا برمی گرداند.
2- کمپانی اتومبیل دیگری را جایگزین اتومبیل شما می کند.
3- کمپانی به شما پیشنهاد میدهد که هم به شما پولی پرداخت کند و هم شما اتومبیل را نگهدارید.
• آیا شما باید به وکیل خود پولی بپردازید؟
مسیح توضیح میدهد: طبق قانون Ca Lemon Law ، باید هزینه وکالت ما پرداخت شود منتهی از سوی کمپانی اتومبیل.
در پایان باید بگویم که این ها تنها راه حل هایی نیست، که موکلین ما نیاز دارند، برخی از آنها اتومبیل خود را با همان برند و مدل دوست دارند و در آن صورت با دریافت پول نقد و داشتن همان اتومبیل مشکل را تمام می کنند، بعضی بدلیل آن مشکلات تکراری، از آن اتومبیل نفرت دارند و این عده همه پول خود را می گیرند اگر شما و دوستان و فامیل تان دچار مشکلات بالا شده اید به LemonAidlegel.com مراجعه کنید و یا هرگاه دلتان خواست با تلفنهای زیر با مسیح کازرونی تماس بگیرید.

833-4-Lemon-1
(833)453-6661

1625-4

Ever wonder why your new purchased or leased car has been in the shop more than it has been in your garage? If you have, then meet attorney, Masih Kazerouni.
Masih has been a fierce advocate for consumers just like you for years. He has been practicing law for nearly a decade and now exclusively represents people who have been harmed by the conduct of corporations or insurance companies. Masih’s primary areas of practice are lemon law (warranty disputes), personal injury, and all other consumer related matters. For today’s piece, we have asked Masih to give us a brief glimpse of what California Lemon Law entails.
As Masih puts it, living in California and having very limited public transportation alternatives, we all are at the mercy of our vehicles to get us from point a to point b. Too often we are stranded on the side of the road due to a vehicle that does not perform to its’ promised standards. Luckily, under California Lemon Law, there is hope for the purchaser or lessee of a vehicle that is under warranty.
So long as your vehicle is under an active manufacturer’s original warranty when the problems arise, there is a possibility that you have relief under Lemon Law. For example, if you purchase or lease a brand new Mercedes Benz, your vehicle is protected for defects by the new vehicle warranty for 48-months/50,000 miles, whichever comes first. Every car manufacturer has set its’ own terms for what their warranty covers and the duration of the same.
If your car has been to the service center repeatedly for defects covered under warranty, then there is a chance you have a lemon. If these problems are safety related (engine stalling, transmission defects, brakes, lights don’t turn on, and many more safety related problems that can arise), then two verified complaints for the same problem within the first 18-months/18,000 miles of ownership of the vehicle can trigger your car being a lemon. If these problems are non-safety related (broken visor, radio problems, navigation problems, cosmetic issues, and other non-safety related issues that can arise), then four verified complaints for the same problem within the first 18-months /18,000 miles of ownership of the vehicle can trigger your car being a lemon. Lastly, if your vehicle has been in the service center for a total of 30 or more days during the first 18-months/18,000 miles, then there is a good chance you are driving a lemon. These scenarios if met will satisfy your burden that you have met the presumption that your vehicle is a lemon.
Even if you have not met the above criteria, you may still have relief under lemon law. As long as you have repeated documented issues that occurred during your vehicle’s original warranty, it is worth looking over to determine if the safety, use, or value of your vehicle has been so impacted by these defects.
So what happens if your vehicle is considered a lemon?
1. The manufacturer will give all of your money back (for the lease or purchase of the vehicle) minus a fair use fee (the amount the law has established to be a fair value for you using your vehicle when it did not have any problems). This is called a lemon law buyback.
2. The manufacturer will replace your vehicle.
3.The manufacturer will offer you money and you keep your vehicle.
Do you have to pay attorney fees?
We only get paid if your vehicle qualifies for relief under California Lemon Law. The law allows us to get our legal fees directly from the car manufacturer.
In closing, Masih explains that there is not one solution that fits all of his clients’ needs. Some of his clients just want a working car and love the make and brand that they are driving, in that scenario a replacement or fixing the car to working order and a cash payout is the best outcome (#2 & #3). Other clients absolutely hate their vehicle as it has caused great grief and they want nothing else to do with the car, in that scenario a full buyback is the best solution (#1).
If you or your loved one are experiencing repeated issues with your vehicle that is under warranty, go check out LemonAidLegal.Com and do not hesitate to call Masih at:

833-4-Lemon-1
(833-453-6661)

Lawyer Advertising paid for by Masih Kazerouni (SBN 272148). This article is designed for general information only, and in no way is intended to constitute legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship without a written agreement. You pay no fees or costs unless we recover for you.