1704-35

کرک داگلاس بازیگرقدیمی سینما معروف به اسپارتاکوس سینما، چهارشنبه گذشته در سن 103 سالگی براثر کهولت سن در لس آنجلس درگذشت.
مایکل داگلاس بازیگرمعروف و برادرانش درگذشت او را با اندوه تائید کردند.
کرک داگلاس بارها کاندیدای جوایز اسکار از جمله برای فیلم های Spartacus/ Champion شده بود و در سال 1996 بخاطر 50 سال فعالیت پرثمر سینمایی جایزه ویژه اسکار را دریافت کرد. کرک در ضمن درزمینه امور خیریه و اجتماعی پیشتاز بود و برای بسیاری از مدارس محلات فقیرنشین، میدان بازی و ورزش ساخته و وسایل ورزشی شان را هم تامین می کرد.
داگلاس سالها همبازی جان وین و آنتونی کوئین و تونی کورتیس بود و در فیلمی به اتفاق مایکل و نوه اش کارن ظاهر شد. داگلاس دارای سه فرزند: مایکل، جویل و پیتر و 7 نوه بود.

1704-36

1704-37

1704-38