1499-97

دیدار استثنایی ویرجینیا مک لورین با پرزیدنت اوباما و همسرش میشل، در تمام هفته گذشته سوژه رسانه ها بود.
ویرجینیا 106 ساله در رویای خود دیدار از کاخ سفید و رئیس جمهور را می دید، ولی هفته قبل بخت با او همراه شد و بمناسبت ماه ویژه تاریخ سیاهان به دیدار پرزیدنت و فرست لیدی رفته وحتی با آنها به رقص پرداخت ووقتی با خبرنگاران روبرو شد گفت آنها مرا بوسیدند و قشنگ ترین خاطره را برای من ساختند.

1499-98

1499-99