1413-11

 1413-12

ساعت1413-18 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «سعید اسدی» کارگردان معروف ایرانی در ایران
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 92: یادبود استاد صبا- اجرای آهنگ هایی به یاد استاد – بنان و مرضیه
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «سعید محمدی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «سعید محمدی»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «سعید اسدی»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 92: یادبود استاد صبا- اجرای آهنگ هایی به یاد استاد – بنان و مرضیه
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

1413-13

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1413-14

9‌تا1413-1910‌ صبح: گپ با«عارف»(درخواست شده)
10‌تا 11:گلچین هفته 93: شرح حال استاد مرتضی خان نی داوود- اجرای مرغ سحر با صدای نادر گلچین
11 تا 12: شهر فرشته ها در هالیوود
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 93: شرح حال استاد مرتضی خان نی داوود- اجرای مرغ سحر با صدای نادر گلچین
9 تا 10:گپ با«عارف»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها در هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1413-15

9‌1413-20 تا 10‌ صبح:  گفتگو با«Maya Rumantir»
فعال صلح و آشتی و امور خیریه در اندونزی
10‌تا 11:گلچین هفته 90: شهرام ناظری- عهدیه – بنان – پریسا
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر دانش فروغی» روانشناس
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 90: شهرام ناظری- عهدیه – بنان – پریسا
10‌ تا 11‌:  گفتگو با «Maya Rumantir»
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1413-16

1413-219‌ تا 10‌صبح: گپ با «دکتر روبن آبرامز»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با فخری خوروش
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 91: شهرام ناظری- جلیل شهناز- سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 91: شهرام ناظری- جلیل شهناز- سیما بینا
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«روبن آبرامز»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با فخری خوروش

 

 

1413-17

9‌ تا 10‌صبح:گفتگوی سهراب اخوان و دکتر بامبان
10‌تا 11‌:گلچین هفته 88: پیش درآمد دشتی- شجریان و گروه سماعی – پریسا- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه –بنان      
11‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوی سهراب اخوان و دکتر بامبان
1413-228تا 9:  گفتگوبا «جمشید شکوهی»
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 88: پیش درآمد دشتی- شجریان و گروه سماعی – پریسا- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه –بنان      
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.