1464-91

1474-22

1474-28

ساعت1474-23 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با دکتر تورج رئوف، درباره داروی جدید کلسترول
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «دکتر تورج رئوف»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1474-29

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1474-30

91474-24 تا 11 صبح: گفتگوی «افشین گرگین» با «مهدی ذکایی» درباره «رادیو شادی»
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10 شب: گفتگوی «افشین گرگین» با «مهدی ذکایی» درباره «رادیو شادی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1474-31

9‌1474-25 تا 10‌ صبح: گفتگو با «مهرک داودی» هنرمند درباره آثار تازه اش
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «داود بهبودی»
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: شعرخوانی «هنگامه افشار»
يك تا 2‌: «عباس پهلوان» و خاطراتش از «جوانان گویا»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «مهرک داودی»
9‌ تا 10‌: با «عباس پهلوان» از «جوانان گویا»
10 تا 11: گفتگو با «داود بهبودی»
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1474-32

9‌1474-26 تا 10‌صبح: گفتگو با «جمشید علیمراد»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «جمشید علیمراد»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: «خنیاگران»

1474-33

9‌ تا 10‌صبح: آخرین شعر خوانی فریدون فرخزاد»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1474-27تا12‌: گفتگو با «ماشا منش»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» 8 تا 9: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.