1352-32

اندی و کورس که در نیمه دوم سالهای 1980 و سالهای 90، بعنوان یک زوج محبوب موزیک مدرن ایران در کنسرت های مختلف شرکت می کردند و رکورد اجرای برنامه های مختلف هنری را شکسته بودند، اینک بعد از سالها دورماندن از برنامه های مشترک در شنبه 11 می 2013، درهایت ریجنسی در فنیکس آریزونا روی صحنه می خوانند.
در این کنسرت که خیلی زود سولداوت شد، اندی و کورس همه آهنگهای محبوب قدیمی خود را اجرا می کنند و در ضمن همه آهنگهای جدید خود را هم هر کدام جداگانه می خوانند. این استقبال پرشور از کنسرت فنیکس نشان داد که دوستداران ایندو هنوزمشتاق دیدن آنها در صحنه مشترک هستند.

1352-31