yaddasht

مراقب كلك هاي اينترنتي باشيد!

بنام شما و  با ايميل شما، از يك كشورديگر، به بهانه گم شدن همه چيزتان،
از دوستان تان كمك مي‌خواهند و تلفن هتل مي‌دهند… اما!

نشده، صداي تلفن تان بلند ميشود، چه تلفن دستي، چه تلفن خانه و حتي تلفن محل كارتان، همه و همه انگار فرياد ميزنند!
دوستان وآشنايان تلفن ميزنند، نگران و دلواپس شما هستند، مي‌پرسند كجا هستيد؟ چه مي‌كنيد؟ حالتان خوب است؟
جواب ميدهيد: بله خوبم! چه شده؟ چه اتفاقي افتاده كه صبح چنين زود به ياد من افتاديد؟
مي‌گويند يك ايميل از جانب خودت دريافت داشتيم! چه ايميلي؟ اينكه دراسپانيا هستي، گذرنامه و كرديت كارت ها، كيف پول ات را گم كرده اي، در هتل سرگشته و نگران گير كرده اي و كمك مي‌خواهي!
با ترديد مي‌پرسيد: يعني ايميل ازجانب من آمده؟ دوستان ميگويند بله، از ايميل خودت، خيلي سريع ياري خواسته اي! نگران مي‌گوئيد من كه الان در خانه هستم، در هيچ شرايطي الان نياز به كمك مالي ندارم، با ايميل خودم هم تماس نداشته ام! چند لحظه بعد دوستان مهربان و دلواپس ايميل را برايت مي‌فرستند، درست مي‌گويند، بله يك ايميل  بظاهر محترمانه، بظاهر از يك هتل در مالاگا در اسپانيا، كه به دوستان فرستاده شده، البته  دوستان بدون نام و در آن از گم شدن كيف پول، پاسپورت و  مدارك و كرديت كارتها مي‌گويد و اينكه هر چه زودتر با من تماس بگيريد! به شماره هاي  زير ايميل زنگ ميزنيد، ولي كسي گوشي را بر نمي‌دارد، درواقع موقتا ارتباط قطع است.
سخت نگران مي‌شويد،نگران اينكه چگونه  به ايميلها دست يافته و بعد چگونه براي دوستان فرستاده اند؟ در اين انديشه هستيد،كه تلفنها از هر سويي سرازير ميشود، از نيويورك، از واشنگتن دي سي، كانادا، از انگليس، از فرانسه، از آلمان، حتي از ايران، دبي ، تركيه، ژاپن، همه دوستان نازنين، همه از  صاحبان محترم مشاغل ايراني، از هنرمندان عزيز هستند. پزشك محترمي از لوس آنجلس مي‌خواسته بلافاصله پول حواله كند، هنرمند مهرباني بدنبال شماره حساب و يا تماس با هتل بوده است، نگراني هايتان مبدل به نوعي هيجان و شور ميشود، اين همه دوست خوب و مهربان داريد و خود بي‌خبريد؟ اين همه انسان دلسوز، مسئول و كارآمد، اين همه رفيق واقعي وجود دارد كه گاه آدم از آنها عميقا اطلاعي ندارد.
تلفن هاي دستي،خانه، تكس و ايميل هاي محل كار و شخصي در اختيار دوستان وآشنايان صاحبان بيزينس قرار مي‌گيرد، آن همه لطف و مهر و  پشتيباني انسان را شرمنده مي‌كند، با خود مي‌گوئيد آن ضرب المثل قديمي صحت يافته كه: عدو  سبب خير شود!
همه 24‌ساعت با اين تلفنهاي مهرآميز مي‌گذرد، در اين فاصله بدنبال معماي اين رويداد نه چندان دلچسب مي‌رويد، با بسياري از متخصصين اين كار حرف مي‌زنيد، به نكات مهمي مي رسيد، كه هيچگاه از آن ها خبري نداشتيد، اينكه گروهي گنگ اينترنتي در سراسر دنيا، دست بكار شدهاند، تا همه جذابيتهاي اين تكنولوژي را نابود كنند، البته خوشبختانه مقامات پليس، چه محلي و چه بين المللي بدنبال رد پاي اين آدم ها هستند، هر شكايتي به آنها  نيرو ميدهد تا  نهايت مخفيگاه آنها پيش بروند ولي توجه به نكات مهمي مي‌تواند، صاحبان مشاغل و حتي افراد مستقل را از اين بلايا دور كند.
مهندس سيامك كلهر و مهدي شهاب صبا از متخصصين اين رشته مي‌گفتند: اين اقدام در اصل يك ويروس جديد كامپيوتري است كه بجان بسياري از بيزينس ها افتاده و سبب ضرر و زيان كلاني هم شده است.
ايندو  توصيه مي‌كردند اولا مرتب پسورد ايميل خود را عوض كنيد، شمارهها و حروف پيچيدهاي را انتخاب نمائيد، ضد ويروس‌هاي جديد را به سيستم كامپيوتري خود اضافه كنيد، مرتب درحال كنترل سيستم خود باشيد، از يك متخصص ياري بگيريد. ولي يادتان باشد كه اينروزها اين بلا بر سر هزاران نفر در روز مي‌آيد، درجمع ايرانيان نيز مرتب رخ مي‌دهد.
توصيه ديگرشان اين بود كه با شماره هايي كه زير اين ايميل ها اعلام شده تماس نگيريد، چون تماس با اين شماره سبب ميشود گاه شما از 100‌ تا 1000‌ دلار چارج بشويد، چون درحقيقت حقه اين گنگ ها، بهره از همين چارج هاست كه اگر خوب توجه كنيد، با توجه به تعداد زياد افرادي كه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند، صدها هزار دلار به جيب هايشان سرازير مي‌كند.
توصيه مهم ديگر اينكه بايد بلافاصله با شماره هاي تلفن آن شخص ويا بستگان اش تماس بگيريد، تا از صحت ماجرا واقف بشويد چون همين تماس سبب جلوگيري از اقدامات  زيان آور بعدي مي‌شود. چون گاه اين افراد شماره حساب هايي را اعلام مي‌كنند، كه دوستان وفاميل دلسوز بي خبر از همه جا، بلافاصله مبالغي به آن حسابها واريز مي‌كنند كه درواقع به حساب همان گنگها واريز ميشود و باز پس گرفتن شان نيز امكان ندارد.
يكي ديگر از متخصصين اين امور مي گفت اخيرا گاه شما ايميل هايي از دوستان وياچهره هاي معروف،حتي از مامورين شريف دپارتمان يا پليس، يا مقامات مهم ديگر، هنرمندان معروف دريافت مي‌كنيد، كه وقتي باز مي‌كنيد، با تبليغات >واياگرا< و ديگر تقويت كننده هاي جنسي روبرو ميشويد، اغلب اوقات همگي عصباني شده و به آشنا و دوست و همكاري كه بنام اش ايميل شده، تلفن ميزنيد بر سرش داد ميزنيد، ولي زود مي‌فهميد كه حتي روح آن آدم نيز از اين ايميل‌ها خبري ندارد.
اخيرا از سوي خيلي خانمهاي محترم، خانم‌هاي پزشك و يا شاغل در ادارات يا كمپانيهاي بزرگ ايميل هايي به همه دوستان، نزديكان، حتي همكاران شوهرشان رسيده كه در آن ها تصاوير عريان مردها و  يا زنها ديده شده! اين ايميل هاي دروغين حتي سبب درگيري هاي خانوادگي و حتي طلاق شده است و عاملان اين اقدامات خيلي خونسرد به زندگي عادي خود ادامه داده اند. متاسفانه اين گنگ ها درجامعه ايراني هم رخنه كرده‌اند، گنگ هاي بيماري كه درون سينه شان قلبي وجود ندارد و به عاقبت كاري كه مي‌كنند، حتي يك لحظه نمي‌انديشند.
هيچگاه فكر مي‌كرديد روزي تكنولوژي بلاي جان آدم ها شود؟ بنام شما چنين ايميلها ئي به سوي دوست و آشنا  سرازير شود؟ يا حتي فكس ها و پيام هاي ناسزاگونه و توهين آميز از جانب شما ظاهرا با شماره تلفن شما، سرازير تلفن دوستان وآشنايان و همسايههايتان شود؟!
متاسفانه تكنولوژي چنين بلايي بر سر انسانها آورده است و متاسفانه بعضي انسانها بجاي بهره درست و كارساز وزندگيساز از اين تكنولوژي به عنوان شوخي، اذيت و آزار،  و سرگرم شدن بجان آرامش و راحتي مردم مي‌افتند و گاه سبب از هم پاشيدن دوستي ها و خانواده‌ها ميشوند.
اما… همين رويدادها باعث مي‌شود تا در زمانه اي كه “محبت شده همچون افسانه” صداي پرمهر نازنين هايمان را بشنويم و از حال هم باخبر شويم.