پيروز خواننده معروف بي سروصدا ازدواج كرد

 پيروز خواننده معروف، هفته قبل خيلي بي سر وصدا با دختر مورد علاقه خود نازي سهيلي دختر فرح سهيلي خانم تحصيلكرده و بيزنس وومن معروف و همسر آريس خواننده معروف ازدواج كرد.
پيروز از دو سال پيش با اين خانم تحصيلكرده آشنا شده و چنان بهم علاقمند شدند كه تصميم به ازدواج گرفتند و بدون اينكه با كسي سخني بگويند اين وصلت صورت گرفت.
البته  پيروز و نازي به دوستان گفته اند كه در صدد برگزاري جشن عروسي هستند وبزودي اين مراسم برگزار ميشود و مسلما خيلي از فاميل و دوستان وهنرمندان در آن شركت مي‌كنند و بروايتي  آنشب، حداقل ده خواننده معروف نيز آواز مي‌خوانند.
مجله جوانان پيشاپيش تبريكي دارد براي اين زوج هنرمند

honary6.