مسعود درويش خواننده موفق آلبوم >بذار عاشقت بمونم<
از راز و رمز قصر 15‌ ميليوني واشنگتن دي سي مي‌گويد

 

چگونه ساخت اين خانه آغاز شد؟ چه هزينه‌هايي برداشت؟
چه خصوصياتي دارد؟ چرا نشريات و رسانه هاي امريكايي بديدار آن مي‌آمدند؟

Sharhe_royjeld2.2jpg

 

يك قصر زيباي 12‌ اتاقه، با معماري استثنايي، با دوم يا گنبدي كه چشم ها را خيره مي‌كند، با وسايل و تزئينات داخلي كه از قلب پاريس به واشنگتن دي سي انتقال يافته، قصري كه جزو  20‌ خانه يا قصر صدرنشين در سراسر امريكا و كاناداست، قصري كه بيش از 12‌ ميليون دلار هزينه ساختمان اش شده و اخيرا به مبلغ 15‌ ميليون دلار بفروش رفته، قصري كه بر جلد بزرگترين مجلات امريكايي نقش بسته، به يك ايراني با ذوق تعلق داشت، به يك خواننده خوش صدا، به يك هموطن تحصيلكرده، بنام مسعود درويش.Sharhe_royjeld2.3jpg
مسعود درويش كه اخيرا با آلبوم پرفروش >بذار عاشقت بمونم< در زمينه خوانندگي براي خود ركوردي برجاي گذاشته وبا اجراي صحيح آثار بزرگان موسيقي ايراني، براي خود اعتباري ببار آورده است، انسان فروتن و خاكي و مهرباني است.
مـسعود درويش مي‌گويد اين قصر و بروايت من اين خانه بزرگ صميمي، براي خود پرستيژ دارد، كاركتر دارد، از هر زاويه آن هنر مــي‌ريــزد، هــرگــوشـه آن احساس دارد، راز و رمزي كه در اين خانه است، به گفته بـسـيـاري از صاحبنظران، هيچ قصر قديمي چند ساله هم نداشته است.
من خودم در رشته ساختمان و آرشـيـتـكت تجربه دارم رشته بايولوژي در امريكا خـوانـدم، در زمـيـنـه ريل استيت سابقه دارم، هميشه آرزو داشتم خانه اي بسازم كه براي جامعه ايراني نامي بياورد، يك لند مارك باشد، همه درباره‌اش حرف بزنند. سرانجام دست بكار شدم، ابتدا حدود 2‌سال ونيم بروي اين خانه كار كردم.خانه اي كه 30‌ هزار اسكوئر فيت مساحت دارد و جالب تر اينكه براي دوم يا گنبد خانه، سه سال وقت و يك ونيم ميليون دلار سرمايه گذاشتم در مجموع ساخت خانه 5‌ سال طول كشيد. من بدون احتساب هزينه هاي كار خودم،وقت خودم، 12‌ ميليون دلار هزينه گذاشتم، باور كنيد اگر كسي مي‌خواست چنين خانه اي را بسازد، فقط بايد 5‌ ميليون هزينه مهندس و معمار و انجام دهنده اين كار را مي‌داد من از همان نوجواني مي‌خواندم، به كارهاي هنري، در همه زمينه‌ها پرداختم، پيگير آنتيك، خانه هاي قديمي، معماري هاي قديم و جديد بودم، موسيقي بمن كمك كرد تا درساختمان اين خانه، هارموني  بخصوصي را بكار گيرم، مي‌خواستم خانه اي بسازم كه تا امروز هيچكس نساخته باشد، سالهاي سال از آن سخن بگويند بهمين جهت براي تهيه وسايل و تزئينات داخل ساختمان، از در و پنجره و وسايل حمام و آشپزخانه، مبلمان ، سنگ، فايرپليس و غيره به پاريس رفتم، بامشكلات فراوان آنها را به واشنگتن دي سي آوردم، هر كدام از 12‌ اتاق خانه براي خود، كاركتر خاص خود را يافتند، زيرزمين آن حدود 7‌ هزار اسكوئرفيت هنوز تمام نشده است، بالروم اين خانه گنجايش 200‌ نفر را دارد و داراي 2‌ داينينگ روم با پنل هاي قرن 18‌ فرانسه،كتابخانه اي حدود 4500‌ اسكوئرفيت است.
 اين خانه داراي دو در مخفي است، كه به اتاق خوابها راه دارد، در حاليكه همه ساله نزديك يك ميليون هزينههاي جانبي اين خانه، بسيار سنگين بود. من وقتي آنرا تمام كردم و شاهد درخشش آن در نشريات معتبر امريكايي شدم و همه دانستند كه يك ايراني اين قصر را ساخته و در رده بالاي 20‌ خانه استثنايي سراسر امريكا و كانادا قرار گرفت، تصميم گرفتم آنرا بفروشم، چون من روحيه درويشي دارم، در آن خانه زياد احساس راحتي نمي‌كردم، ضمن اينكه وظيفه اي را انجام داده بودم وحدود يك ميليون و نيم هم به بانك بدهكار بودم.
البته اين را اضافه كنم كه در اين مدت، من حدود 2‌ ميليون دلار آنتيك به اين خانه آوردم و جمع آوري نمودم بطوري كه بسياري مجلات مخصوص آنتيك، برنامه هاي راديو تلويزيوني براي مصاحبه و ديدار و تهيه فيلم و خبر مي‌آمدند.Sharhe_royjeld2.4jpg
خوشبختانه بعد از حدود يكسال كه تصميم به فروش از آن گرفتم، پسر يكي از چهره هاي سياست خاورميانه، آنرا خريداري نمود و من خوشحالم كه به انسان خوبي آنرا فروختم، چون او نيز نگهدارنده اين خانه است.