sharheroye_jeld1.1

فريد ساعتچيفريد ساعتچي

مدير خستگي ناپذير و هميشه خندان كمپاني جواهري ساعتچي:

 جواهري ساعتچي 10‌ نسل قدمت دارد، خانواده اي كه از سويس آمدند
 و در ايران، از دربار شاهان تا خا‌نه مردم متوسط حتي فقير راه يافتند

 

>فريد ساعتچي< وقتي از 10‌نسل خود در زمينه ساعت وجواهر حرف ميزند، واقعيت را مي‌گويد چون نسل هاي گذشته اش به اروپا و به سويس، به سرزمين ساعت و جواهر مي‌رسد، به اجدادي كه بدعوت  دربار ايران به سرزمين مان سفر مي‌كنند، در ايران ريشه تازه اي مي‌گيرند،نام ساعتچي را بر مي‌گزينند، بمرور ايراني مي‌شوند و شيوه اي نو، رسمي نو در جواهر و ساعت پايه مي‌گذارند و بقول فريد ساعتچي درزندگي ميليونها ايراني، در خاطره‌هايشان، در دستهاي ظريف عروس خانم ها و دست هاي پرقدرت دامادها، نقشي از خود برجاي مي‌گذارند.
فريد ساعتچي از سال 1978‌ كه بنيان كمپاني خود را  در نيويورك گذاشت،  او دست به يك ابتكار تازه زد آنهم سيستم جديد Networking‌ كه در آن با صدها كمپاني امريكايي آميخت و در همان مسير كمپاني ها ‌ ايراني را هم  دعوت به همكاري نمود.sharheroye_jeld1.2
•وقتي در اين باره از فريد ساعتچي كه موتورخستگي ناپذير اين نت وركينگ است و لحظه اي آرام و قرار ندارد مي‌پرسم چگونه آغاز كردي؟مي‌گويد:
– من از همان سالهاي 1978‌ كه آمدم نيويورك،  بيست وچند ساله پرشور، پر انرژي بودم با تجربه اي كه ريشه در 10‌ نسل جواهر و ساعت در خانواده ساعتچي داشت، از همان موقع بدنبال نت وركينگ رفتم، من از ساعت 7‌ صبح آغاز كردم وگاه تا پاسي از شب كارم را ادامه دادم و امروز خوشحالم كه حتي زماني كه من در خواب هستم، هر دقيقه هزاران نفر از سراسر جهان بروي اين سايت ها مي‌آيند و صدها نفر از صاحبان كمپاني ها كه بيشترشان امريكايي هستند، مكالمات و داد و ستدهاي خود را آغاز مي‌كنند.
در اين نت وركينگ كه مجموعه بيزينس ها و كمپاني هاي مختلف از ريل استيت، اتومبيل، پزشك، مهندس، رسانههاي گروهي، جواهر فروش و خلاصه همه بيزنس ها مي‌باشد، با هم ارتباط دارند.
نقش رسانه ها در اين سالها براي رشد و معرفي  و پيش رفتن ما، نقش مهمي بوده است، از نشريات، تا راديو تلويزيون ها، مستقيم و غير مستقيم ما را ياري داده اند، باورتان ميشود حدود 480‌ هزار بيزينس در طي 7‌ روز هفته، بروي اين سايت ها و نت وركينگ ها درحال ارتباط با هم هستند. اينها همه مديون تكنولوژي جديد است، يعني بعد از رسانه ها، اين تكنولوژي است كه ما را به سراسر جهان پرواز ميدهد، حتي يك خانم خانه دار از درون آشپزخانه خود مي‌تواند با اين ابزار تازه، با ما در تماس باشد. من وقتي صبح بيدار مي‌شوم مي‌بينم فعاليت ها  از ساعت 4‌ صبح آغاز شده است و ما داريم بروي چرخ هاي پر قدرت تكنولوژي پيش ميرويم، در غير اينصورت اگر روزي رسانه ها  بدليلي خاموش شود، وب سايت ها از كار بيفتد، ما بايد برگرديم به چند دهه قبل، برويم در مغازه ها را  به سبك پدر بزرگ ها باز كنيم، آب و جارو كنيم، به انتظار يك عروس و داماد بنشينيم كه از راه برسند و خريدها را شروع كنند، در حاليكه تكنولوژي به ما ياري داده، همه در سراسر جهان، بخصوص درامريكا، مي‌توانند بروي همه كاتالوگهاي ما بروند و هر آنچه  را كه ميخواهند‌ برگزينند و سفارش بدهند و سريع آنرا دريافت دارند.
من وقتي مجله جوانان را ورق ميزنم، با آن به همه سالهاي دور، به سالهاي نوجواني ام در ايران ميروم، آغاز جواني ام در امريكا مي‌ روم، به اينكه درزندگي بسياري از خوانندگان اين نشريه بين المللي،كمپاني هاي ما نقش داشته است،چه آنروزها كه درايران من نوجوان بودم و مي‌ديدم كه ناگهان خانواده هاي عروس و داماد به سراغ ما مي‌آيند تا انگشتري ها و هداياي خود را برگزينند و در دست بسياري از عروس و دامادها مجله جوانان آنروزها را مي‌ديدم، كه در هر فرصتي آنرا ورق ميزنند و مي‌خوانند و من آن منظره را بياد دارم و برايتان جالب است بدانيد، از همين 25‌ سال پيش كه در نيويورك و بعد لوس آنجلس بودم، مي‌ديدم هنوز عروس ودامادها، اين نشريه را بعنوان يك رسانه خانوادگي در دست دارند ودلم مي‌خواست روزي پيام خود را در همين  رسانه‌ مردمي و همه گير به گوش ها برسانم. خوشحالم كه دوسه سالي است با اين نشريه همكاري دارم و مي‌بينم كه هنوز پدرومادرهاي  عروس و داماد و حتي بسياري از عروس ودامادها، اين رسانه را در دست دارند، از طريق آن باما تماس مي‌گيرند. و من خوشحالم كه هنوز بعد از چند دهه، در زندگي خوانندگان مجله جوانان، نقش مهم و خاطره‌انگيزي داريم.sharheroye_jeld1.3

آرزوي بزرگ من
بزرگترين آرزويم اين است كه بجاي 90‌درصد بيزينس ها و كمپاني هاي امريكايي نت وركينگ ما، واقعا 100‌درصد ايراني بودند.البته همين ده درصد و ياحتي يك درصد هم جاي شكر دارد چون بمرور جامعه ايراني از طريق رسانه ها و نت وركينگ ها، وارد جمع ما مي‌شوند، چون ايرانيان بعد از 3‌ دهه تازه جاي ثابت يافته اند و تازه جا افتاده‌اند.
استاندارد گزينش جواهرات
خيلي ها شايد ندانند كه ما با توجه به سليقه و  شخصيت عروس و دامادها، جواهرات شان را  انتخاب مي‌كنيم. ما به سن و سال وبه كيف و كفش و لباس، اتومبيل، شرايط شغلي خانوادگي شان نگاه مي‌كنيم و آنچه را كه بر مي‌گزينيم همان است كه آنها آرزو دارند. چون معمولا انگشتري نامزدي و عروسي در انگشت دست چپ و در مسير قلب عروس خانم جاي مي‌گيرد، درآنجا كه عشق داماد جاي دارد، بروي آن نگيني بايد قرار گيرد كه نشانه عشق عميق داماد باشد. نشانه قدرت مالي اش باشد، آقاي داماد مي‌خواهد بگويد اين انگشتري با اين نگين در دست نازنين ترين موجود زندگي من جاي دارد، بقول امريكاييها بروي انگشت عشق و اميد وآينده من This is my girl‌.
بودجه بندي و رعايت شرايط مالي
من خيلي زود مشتريان خود را آناليز مي‌كنم، حتي بروي اينترنت، با چند لحظه حرف زدن، مي‌فهمم آنها چه توانايي مالي دارند، باهمان شناخت برايشان تدارك تهيه انگشتري و ديگر جواهرات و خواسته هاشان را مي‌بينم چون هر جواني، هر عروس ودامادي آرزويي دارد، غروري دارد، مرز و اندازه اي براي خود دارد به همين جهت من و همكارانم با شناخت آنها، برايشان بودجه بندي مي‌كنيم.
• براي همه جالب است بدانيد وقتي خودت عروسي كردي، عروس خانم چه انتظاري داشت؟
– من وقتي ازدواج كردم 29‌ ساله و همسرم تهمينه ساعتچي 18‌ ساله بود، پدر و مادرهايمان همديگر را مي‌شناختند، در منهتن نيويورك، آنروزها كه من چهار شعبه جواهر فروشي داشتم، تصميم به ازدواج گرفتم، به همان سبك سنتي در ايران، خواستگاري و رضايت پدر و مادرها كه رعايت حال همه باشد.
من يكروز به اتفاق عروس خانم و خواهرم، براي تهيه انگشتري رفتيم، با توجه به سليقه او و تجربه و تخصص خودم انگشتري را انتخاب كرديم، خانواده عروس انتخاب ا‌نگشتري خودم‌ را هم بمن سپردند.
انگشتري عروس خانم را من با تجربه سالهاي زندگيم وبه سبك و طرحي استثنايي با اضلاع  اضافي ساخته بودم، كه در همان نگاه اول مورد پسندش قرار گرفت، آن انگشتري فقط يك دانه بود و تكراري نداشت چون از قلب من مي‌آمد و هنوز در دست تهمينه همسرم جاي دارد، همانگونه كه انگشتري او در دست من بعنوان يك خاطره، يك سمبل عشق، وفاداري  نشسته است.sharheroye_jeld1.4
فريد ساعتچي شيرين وگرم حرف ميزند، خاطره هاي قشنگي از گذشته دارد كه هر كدام قصه اي شنيدني هستند، با هم قرار مي‌گذاريم تا در طي هفته هاي بعد در اين زمينه گفتگو كنيم، ضمن بهره از تخصص او، به زمينه هاي عاطفي و احساسي جواهرات و ساعت بپردازيم، چون گزينش يك انگشتري، يك گردن بند، يك ساعت، تنها در ارزش هاي مادي آن خلاصه نمي‌شود بلكه در پشت ستاره هاي روشن احساس و انديشه و عاطفه و عشق آن، قصه‌هايي نشسته است كه از ماه وخورشيد هم درخشان تر است.sharheroye_jeld1.5

 

Tel: 949-300-9970
www.Mrsaatchi.com
www.saatchihomes.com
www.stctrade.com
www.stcglobal.dobarter.com
Email: [email protected]
[email protected]
Fax:949-855-8596