shakila-1

 

كنسرت شكيلا در شنبه شب 17‌ سپتامبر در

 IRVINE BARCLAY THEATRE‌با شكوه برگزار شد 

 

كنسرت شكيلا در شنبه شب 17‌ سپتامبر در IRVINE BARCLAY THEATRE‌با شكوه برگزار شدشكيلا با اجراي 40‌ آهنگ عرفاني و مدرن، شرقي و غربي، ركوردي بيسابقه برجاي گذاشت
اجراي آهنگ آريائي نژاد با شهريار و رهبري هنرمندانه علي توانگر، شب باركلي تياتر را  خاطره تبديل كرد

shakila-2 

اگر ‌استاندارد شكوه وزيبايي را فقط در دهها هزار نبينيم،  در هزار هم، همه آن شكوه را پيدا مي‌كنيم كنسرت شكيلا در ارواين از آن جمله بود، چون همه آن جمعيتي  كه در سالن باركلي  تياتر گرد آمده بودند، درواقع براي شنيدن صداي زيبا و مخملين شكيلا و اركستر بسيار حرفه اي وهنرمندش به رهبري موزيسين نوگرا علي توانگر آمده بودند.
>شكيلا< درآغاز برنامه با نواي سازها، با آسانسور مخصوص از طبقه پائين سالن به بالا آمده بود ووسط صحنه  ظاهر شد و همين مردم حاضر را به شور و هيجان و هورا كشيد و بدنبال آن وقتي شكيلا هنرمندان صحنه را معرفي مي‌كرد، هركدام با ساز خود آهنگي را مي‌نواختند كه اين بخش با رهبري علي توانگر از زيباترين بخش هاي كنسرت بود.shakila-3
>شكيلامدلي< كه توسط علي توانگر رهبر اركستر تنظيم شده بود هورا و تشويق مردم را برانگيخت و در حقيقت اين مجموعه آميخته اي از موسيقي شرق و غرب بود وخودبخود همه سليقه ها را راضي مي‌كرد.
زماني كه شكيلا با هنرمند مهمان شهريار روي صحنه آهنگ ميهني >آريايي نژاد< را اجرا كرد، سالن يكپارچه شور وهيجان شد ودر چشمان مردم و خود شكيلا و شهريار برق اشك ديده مي‌شد.
شكيلا اجراي آهنگهاي عرفاني را هم فراموش نكرد كه خود بخش دلنشين اين كنسرت بود،نكته مهم اينكه شكيلا براي نخستين بار بعنوان يك خواننده ايراني، 40‌ آهنگ معروف را در شنبه شب روي صحنه خواند.
شكيلا در طي كنسرت با دو لباس زيبا روي صحنه ظاهر شد، كه بعدا كاشف بعمل آمد لباسها را خود شكيلا طراحي كرده و ذوق سرشاري هم در اين زمينه دارد وهمين كنجكاوي خانم هاي حاضر در سالن را برانگيخته بود.
شب باركلي تياتر را موزيسين هاي نامدار: علي توانگر، امير بدخش، نويد مصطفي پور،ديويدحداد، جري واتز، با اجراي زيباي آهنگها و همچنين براي هر آهنگ يك اجراي سورپرايز، به شبيshakila-4 خاطره انگيز مبدل ساختند.
شكيلا در پايان از رسانه هاي عمومي، از رهبر اركستر و گروه نوازندگان، از كامليا مديريت برنامه هايش تشكر نمود.
درودي داريم براي شكيلا هنرمند راستين و  هميشه محبوب و علي توانگر رهبرتواناي اركستر و تنظيم كننده اين شب پرشور و همه هنرمندان حرفه اي در صحنه.