Javanan-Hafthonar-1279-9

 

كريستوفر كرماني پل ارتباطي ارتش امريكا و جامعه ايراني
به دريافت دو جايزه ارزشمند از سوي ارتش  امريكا US  ARMY‌ نائل آمد و افتخاري براي جامعه ايراني آفريد

 

Javanan-Hafthonar-1279-2

كريستوفر كرماني پل ارتباطي ارتش امريكا US  ARMY‌ و جامعه ايراني، بخاطر تلاش هاي پيگير و خدمات صميمانه اش، در طي هفته هاي گذشته به دريافت دو جايزه ارزرشمند نائل آمده است.Javanan-Hafthonar-1279-3 دو جايزه اي كه در واقع براي جامعه  ايراني  نيز افتخاري بود، چون دريافت دو جايزه از سوي مقامات ارتش امريكا، يك سرافرازي  براي ايرانيان مقيم اين سرزمين است.
وقتي از كريستوفر كرماني دراين باره مي‌پرسيم  با همان فروتني هميشگي و چهره اي كه هيچگاه از لبخند پاك نميشود مي‌گويد آنچه من بدست مي‌آورم، بخاطر جامعه سربلند و غرورآفرين ايراني است، بخاطر مردمي است كه دانش بالا و شخصيت قابل احترام براي خود در طي  دهه هاي گذشته ساخته اند، بخاطر حمايت بيدريغ شان نسبت به من كه يك خدمتگزار هستم.
من اين دو جايزه را به جامعه ايراني  تقديم مي‌كنم كه در طوفان هاي سياسي،همچنان  سربلند مانده است.
اولين جايزه  كه بخاطر آن ژنرال >منMANN <   از واشنگتن به لوس آنجلس آمد و آنرا بمن اهدا كرد،بخاطر تغييرات بنيادي در اين رابطه، بخاطر اينكه پل محكمي  ميان ارتش امريكا و جامعه ايراني برقرار شده و هر روز استحكام  بيشتري بخود مي‌گيرد داده شده. آنها كه باJavanan-Hafthonar-1279-4  ارزش اين جايزه ها آشنا هستند مي‌دانند كه من به چه افتخاري نائل  آمدهام.
دومين جايزه كه‌ از طرف دفتر ارتش امريكا  در لوسJavanan-Hafthonar-1279-7 آنجلس دريافت كردم بخاطر  تلاشهاي شبانه روزي و ارتباط محكم و اينكه ما درميان همه اقليت ها در سراسر امريكا درصدر بوديم، توانايي هاي خود را ثابت كرديم تا روابط ميان ارتش و  ايرانيان صميمانه  شده تلقي شد.
وقتي مي‌خواستند جايزه اول را بدهند، بمن گفتند ژنرال MANN‌ مي‌خواهد با تو ديداري داشته باشد، من با شوق و درعين حال كنجكاوي به ديدارش رفتم، بسيار برخورد دوستانه اي  بود، ضمن تشكر از زحمات من، از اينكه خستگي را نمي‌شناسم و جانانه درخدمت مردم  و ارتش هستم، جايزه را بمن داد و گفت دلمان مي‌خواهد اين رابطه ساليان سال برقرار بماند. دريافت اين جايزه از سوي مقامات  ارتش امريكا، بزرگترين  و پرقدرت ترين ارتش جهان براي خيلي ها شايدJavanan-Hafthonar-1279-5 يك رويا باشد و من از بركت وجود جامعه ايراني آنرا دريافت نمودم.
براي دريافت دومين جايزه هم روزي كه به مركز  لوس آنجلس رفتم، با ديدن چهره هاي بشاش و مهربان ژنرال هاي امريكايي، به دلم ا~مدكه خبرهاي خوشي در جريان است  احساس كردم زحمات من سرانجام به نتيجه رسيده و پاسخ زيبايي دريافت مي‌كنم. درهمانجا  در دل خودم  از جامعه روشنفكر و استوار ايراني سپاسگزاري كردم و براي بقاي  اين جامعه دعا كردم.
• استقبال مردم در طي چند سال اخير از اطلاعيه هاي ارتش امريكا و دعوت از آنها براي همكاري چگونه بوده است؟
– اطلاعيه هايي كه دررسانه هاي عمومي ايراني از نظر مردم گذشت، بسيار موثر بود،Javanan-Hafthonar-1279-6 ما  از طريق مجله جوانان با ايرانيان سراسر مريكا و كانادا، حتي خارج از امريكا ارتباط برقرار كرديم. مرتب زنگ ميزنند و من تا حد توان خودم با آنها حرف ميزنم. راهنمايي مي‌كنم چون بسياري از زواياي ورود به ارتش براي مردم روشن نبود. آنها سيستم و  شيوه كار  و حتي استخدام در ارتش را با ديگر كشورها  مقايسه مي‌كردند حتي نحوه حضور در ارتش بعنوان سرباز و افسر را شبيه به ايران مي‌دانستند درحاليكه بكلي با هم  تفاوت دارد. بجرات در طي سال گذشته تعداد  متقاضيان 300‌ درصد شده است، اين نشانه آگاهي ايرانيان از امتيازات ارتش امريكاست.
• اصولا سن و سال هاي مشخص براي ورود به ارتش امريكا چيست؟
– همانطور كه قبلا در مجله جوانان توضيح دادم، سنين بين 18‌ تا 42‌ سال مي‌توانند درارتش و يا در بخش هاي مختلف ارتش مشغول شوند، اين  عده اگر گرين كارت داشته باشند خيلي زود به دريافت  سيتي زن شيپ هم نائل ميشوند مسلما بايد سوابق بدي نداشته باشند و در سلامت كامل باشند.
ابتدا در يك امتحان اطلاعات عمومي و زبان انگليسي و فارسي شركت مي‌كنند، با توجه به سن وسال و موقعيت. بعد هم به خواست خودشان پارت تايم يا فول تايم بكار مشغول  ميشوند، پارت تايم ها در همان شهر خود مي‌مانند و بايد ماهي  يكبار آخر هفته و 2‌ هفته در تابستان درخدمت ارتش باشند.
آنها كه فول تايم هستند، 3‌ تا 6‌ سال قرارداد دارند، در يك پايگاه امريكا به كار مشغول ميشوند، بعد از ظهرها مي‌توانند بدنبال ادامه تحصيل بروندكه در همان آغاز 40‌ هزار دلار هزينه هاي زندگي به آنها پرداخت ميشود.
براي اين گروه، همه هزينه هاي زندگيشان پرداخت ميشود، از بيمه كامل، دندان، چشم، برخوردار شده مي‌توانند بعد از سه سال وام خانه با بهره كم تا 750‌ هزار دلار بگيرند. 83‌ هزار دلار هزينه تحصيل همسر و فرزندان خودرا بگيرند و خلاصه اينكه از هر جهت امكانات در اختيارشان است و مي‌توانند آينده خود را بسازند.Javanan-Hafthonar-1279-8
جالب اينكه بيشترين استقبال از سوي خانمهاي ايراني شده است، بسياري از آنها اينك بكار مشغولند وبسياري در حال تحصيل در دانشگاه هستند.
شايد خيلي ها ندانند كه معمولا افرادي كه داراي ليسانس ودكترا، مهندسي و خلاصه تخصص هاي مختلف هستند درارتش بلافاصله بكار مشغول شده و با بالاترين حقوق و مزايا مي‌توانند حتي بدنبال تكميل تخصص هاي ديگر خود بروند. خيلي از پزشكان و متخصصين ايراني كه تازه از ايران آمده اند و هنوز بورد را نگذرانده و بكار مشغول نشدهاند، بما پيوستهاند و سريع تراز آنچه تصور ميكردند به خواسته هاي خود رسيده و  در طي مدت كوتاهي سيتي زن شده اند.