يك ديدگاه

در هفته گذشته چندسايت خبري و اطلاعاتي نوشتند كه در ايران گروهي قصد كشتن آيت الله خامنه اي وضربه حكومتي  داشتند- در همين صفحه اشاره كوتاهي به اين خبر كرديم ودراين هفته تا حد معقول و  توانايي به اين مسئله مي‌پردازيم – دولت و مقامات ايران هنوز  در اين باره  اشاره روشني نكرده اند ولي گويا بنا بود روز 12‌ نوامبر آيت الله خامنه اي از پايگاه موشكي ديدار كند اما در لحظات آخر تصميم خود را عوض مي‌كند- دو روز  پيش از ديدار ملاقاتي محرمانه بين آيت الله رفسنجاني  و خامنه اي صورت مي‌گيرد و درباره خطري كه در كمين  است بحث  و گفتگو مي‌شود- روز 12‌نوامبر پايگاه موشكي  منفجر مي‌شود روزبعد تعدادي از محافظان  و  فرماندهان  سپاه بازنشسته مي‌شوند شايع است  كه بنا بود در انفجار خامنه اي كشته شود  و بلافاصله  سپاه امور  را بدست گيرد و مجتبي  فرزند ارشد  خامنه اي  را جانشين ايشان انتخاب كنند- در اين كار احتمال داده مي‌شد كه رهبران مذهبي بنا به دلايل بحران  به انتخاب مجتبي اعتراض نكنند- ضمن آنكه روابط حسنه احمدي نژاد و مجتبي  خامنه اي  بر كسي  پوشيده نمي‌باشد با آن كه هيچ نشانه‌اي  نمي‌باشد كه احمدي نژاد در اين عمل  دخالت داشته يا مطلع بوده  باشد اما به احتمال زياد وضعيت سياسي ايشان آسيب ديده است- ده روز پس از انفجار پايگاه موشكي آيت الله خامنه اي با رهبران  ارتش ديدار نمود و گفت تفاوتي  ميان سپاه وارتش وجود ندارد ناظران سياسي  اين گفتار را هشداري  به سپاه مي‌دانند – و بالاخره سفر ناگهاني گروهي از فرماندهان  ارشد سپاه و وزارت اطلاعات ايران به عربستان  سعودي >معما< را بيشتر مجهول  مي‌كند گويا ايران  پيشنهاد  همكاري  بيشتر در مسايل  منطقه كرده است برخي  از مفسران  مي‌پندارند مسئله بحرين و  سوريه  و اصولا تقسيم قدرت در منطقه خاورميانه و خليج فارس جزو  رئوس  گفتگوها بوده است - تعدادي  از رهبران  سعودي از ديدار با گروهي ايراني خودداري  كردند و برخي  از فرماندهان  سپاه قدس نيز موافق سفر به سعودي  نبودند

• در ديدار رهبر عراق از امريكا و گفتگوهاي نوري المالكي با رئيس جمهور امريكا مسئله پايان  كار >بشار اسدبشاراسد< مطرح شد سوي ديگر اين قضيه مستلزم  آن خواهد بود كه امريكا فشارهاي اقتصادي و  تحريم هاي بين المللي عليه رژيم ايران را كاهش دهد.Javanan-Bamban-1279-2
• با خروج  نيروهاي  امريكايي از عراق عمليات نيروي هوايي اسرائيل  عليه ايران با مشكلات بيشتري روبرو  خواهد  شد- عراق كه به  اصطلاح  يك كشور مستقل است اجازه نخواهد داد كه حريم هوايي آن براي حمله به ايران استفاده شود.
• >كريستوفر هاچينزاتيزم< انجام داده بود در سن 62‌ سالگي براثر بيماري سرطان درگذشت. كريستوفر هاچينز< روزنامه نگار روشنفكري بود كه شجاعانه و با قدرت مسايل ناگفتني  را با صداقت و دقت گزارش مي‌كرد.
• چمداني كه حامل  موا د >راديواكتيوسديم 22‌< مي‌باشد  كه تنها  مصرف اصلي  آن در راكتور اتمي است.
• ناظران مسايل لبنان مي‌گويند در صورت بهبودي روابط بين ايران و سعودي آسيب  اصلي به سازمان هاي حماس و حزب الله خواهد  رسيد وبه احتمال زياد رژيم فعلي سوريه  به پايان كارش نزديك خواهد شد- پس نبايد تعجب كرد اگر در هفته هاي  آينده شاهد  پيمانهاي جديدي بين گروه هاي پراكنده  فلسطيني، حماس و حزب الله باشيم.Javanan-Bamban-1279-3
• روز 17‌ دسامبر متخصصان فني هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا اعلام كردند آنچه بعنوان >هواپيمايسقوطتكنولوژي كنترل < مجبور به فرود شده و سقوط نكرده است.
• آزادي خواهان چماق بدست در مصر همچنان عليه دولت و گروه نظاميان اعتراض مي‌كنند- يكي از مفسران قديمي روزنامه >الاهرام< گفت اعتراضات دوران حسني مبارك كمتر و كم رنگتر از اين رويدادهاي چند هفته اخير بوده ‌:چگونه است كه او  پشت ميله هاي  زندان و مخالفان او  بر سر قدرت هستند؟Javanan-Bamban-1279-4
• نا آرامي در قزاقستان  ادامه دارد ودر برخورد ميان نيروهاي انتظامي و گروه هاي متعرض يازده  نفر كشته شده اند اعتصابات قزاقستان مربوط مي‌شود به كارمندان و كارگران  نفتي اما گروه هاي مخالف دولت از فرصت  بدست آمده عليه  دولت  قزاقستان به تظاهرات  پرداخته اند.
• تا آخر سال آينده جمهوري آذربايجان 60‌ هواپيماي بدون سرنشين از نوع >اوربيتورM-‌2ايرواستار< خواهد داشت - اين هواپيماها كه به جز شنود و عكس برداري  قادر خواهند بود راكت هوا به هوا  و هوا به زمين حمل كنند به راحتي مي‌توانند موازنه قدرت نظامي  بين جمهوري قره باغ و جمهوري آذربايجان  را به نفع آذربايجان تغيير دهند.
• >واتسلاو- هاولچك< پس از يـــك بــيـمــاري طــولانــي درگـذشـت- بيماري هاول در دوران فعاليت اوليه سياسي  كه  در دوران كمونيستي بودآغاز شد و در همان زمان به حبس انفرادي  محكوم گرديد و به علت  بي توجهي  مقامات  پزشكي زندان به بيماري ريوي دچار شد-هاول يك روشنفكر سوسيال دمكرات بود  و به مسايل حقوق فردي و  آزادي انديشه  اهميت مي‌داد اين مسئله  در مقالات  و كتاب هاي  او به خوبي احساس مي‌شود.Javanan-Bamban-1279-5
• نقش تركيه امروزي در مسايل خاورميانه بسيار حساس و قدرتمند مي‌باشد مخصوصا اهميت نخست وزير تركيه >اردوغاناردوغانروده و مخرج> <اردوغان< باعث خواهد شد فعاليت هاي  روزانه او كاسته  شود و ناچار فعاليت او  بسيار محدود خواهد گرديد- اين خبر سوريه و احتمالا هم پيمانان سوريه را خوشحال خواهد كرد..