JavananJahanDarJavanan-1282-1

 

يك ديدگاه

JavananJahanDarJavanan-1282-2

 

‌”پارالوگيسيم” در فلسفه به ديدگاهي گفته مي‌شود كه در محاسبات اصولي “منطق” را بدرستي شناسايي نمي‌كنند اما براين باور هستند كه محاسبات منطقي است – نمونه بارز “پارالوگيسيم ” را در فلسفه دكارت مي‌توان يافت، او مي‌گويد “من فكر مي‌كنم پس هستم” با آنكه ظاهر قضيه درست و منطقي به نظر مي‌رسد اما اگر از زاويه مخالف به اين ديدگاه نگاه كنيم خواهيم ديد مي‌شود ثابت  كرد گفته دكارت از منطق خارج است- هر منطقي تا زماني  كه بشكل ظاهر آن دست نزنيم  قابل قبول است اما پس از سئوال و تحقيق خواهيم ديد همه چيز مي‌تواند شكل عوض كند- نقطه اي كه طول و عرض ندارد قابل تقسيم نمي‌باشد اما اگر نقطه بر سطحي قرار داشته باشد  كه سطح قابل تقسيم است نقطه نيز تقسيم خواهد شد- سرعت رويدادها در خاورميانه به گونه اي است كه زمان فكر كردن و پرسش به انديشمندان داده نمي‌شود كه ابعاد موجود سياسي منطقه را از راه منطق و سنتي بررسي كنندآنچه روي مي‌دهد عكس العمل و جبهه گيري و احساسات است كه فعلا شكل قضيه را در نهان نگهداري مي‌كند و روشنفكران نتوانسته اند اين نهان را به روشنايي بياورند- سياستمداران  خردو كلان جهان هم در فكر منافع “صنفي” خود هستند  و تابع فرامين حاميان “مالي” و “راي دهندگان” نا آگاه

 

  تهديد ايران مبني بر بستن تنگه هرمز از سوي نيروهاي دريايي و سپاه ايران اگر از حرف به عمل در آيد بيشتر جنبه سياسي آن مطرح خواهد بود تا نظامي آن – تنگه هرمز رامي شود مين گذاري كرد و بهمين خاطر نيز مي‌شود مين‌ها را  شناسايي و جمع آوري نمود  فرانسه، انگليس و امريكا با داشتن  12‌ مين جمع كن در منطقه دو روز پس از مين گذاري مي‌توانند مين ها را جمع آوري كنند- و اگر جنگ دريايي آغاز شود ايران توانايي رويارويي با نيروي دريايي امريكا، انگليس وفرانسه را ندارد- اما ايران اين را همJavananJahanDarJavanan-1282-3 مي‌داند كه امريكا نمي‌خواهد جنگي را آغاز كند پس در اين معادله اگر جنگي “موقت” صورت بگيرد  و چند كشتي و هواپيما ايران نيز از بين برود و بنادري نيز آسيب ببينند- ايران ادعا خواهد كرد كه با امريكا “جنگيد-” لذا جنبه سياسي شكست حائز اهميت  مي‌باشد- اما بستن تنگه هرمز  آسيب بيشتر به ايران وارد خواهد آورد تا ديگر كشورها- نفت و مواد مصرفي كشور بيشتر از بنادر جنوب وارد ايران مي‌شود و اگر اين راه آبي بسته شود آسيب آن به كشور بسيار كلان خواهد بود- جهان آزاد  دهها راه و چاره ديگر دارد و مي‌تواند كمبود سوخت و انرژي خود را تامين كند- نظريه ديگري نيز هست كه ناظران سياسي منطقه بر آن تكيه مي‌كنند كه ايران شديداً گرفتار مشكلات داخلي است و برنامه هاي  دولت اغلب به فرجام نرسيده، صنايع سنگين و سبك نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي كشور باشد صنعت نفت وكشاورزي  و مخصوصا رفاه اجتماعي به حداقل رسيده و راه و چاره هم ديده نمي‌شود از سوي ديگر تحريم ها بار سنگيني  بر دوش دولت مي‌باشد  وچون تحول و تغيير در شكل  عملكرد دولت ديده نمي‌شود برخي‌مي‌پندارنداگر جنگي “موقت”  صورت بگيرد مي‌شود آن را بهانه قرار داد و كمبودها  را به جنگ مربوط دانست.
• در دوران حسني مبارك مطبوعات  مصر از آزادي نسبي برخوردار بودند و روزنامه هايي چون “الاهرام” دردنياي عرب و خاورميانه حائز اهميت بود مخصوصا  زماني كه “محمد حسين هيكل” سردبير آن بود- امروز با وجود ظاهرا آزادي در مصر مطبوعات شديدا  زير قيچي سانسور هستند و روشي را ابداع كرده اند  كه آنچه  را بيش از “حد” تعريف مي‌كنند اشاره اي  است به خواننده كه مطلب درست عكس قضيه است.
الاهرام از سال 1875 ‌ انتشار مي‌يابد، يكي از نويسندگان اوليه روزنامه الاهرام “جمال الدين افغاني” بودكه يك  شخصيت  مذهبي افراطي شناسايي مي‌شود.
• امارات از امريكا نزديك به سه ونيم بيليون دلار موشك “تهاد” مي‌خرد – جمعا 94‌ موشك دوربرد “تهاد” و وسايل و حمايت فني و  تخصصي جزو اين معامله نظامي مي‌باشد- اما اين موشك ها به مانند  هواپيماهاي خريداري شده از سوي عربستان سعودي  چند سال ديگر تحويل داده خواهد شد- اعلام فروش وسايل نظامي  به عربستان و امارات  بيشتر جنبه  تبليغات سياسي دارد تا  ارزش واقعي نظامي – رويدادهاي  منطقه باعث خريد و فروش  اسلحه دركشورهاي خليج شده و سود كلاني به صنايع نظامي امريكا و ايجاد كار در كارخانجات  نظامي گرديده است- صنايع نظامي  ايران نيز شديدا فعال هستند و به بيش از 30‌ كشور  وسايل نظامي مي‌فروشند ايران 2000‌ نوع وسايل نظامي مي‌سازد و صادر مي‌كند.
• “بشاراسد” مناطق كوهستاني  ايلات وخانواده هاي “علوي” را بشكل حصار نظامي در مي‌آورد و با انبار كردن مهمات و اسلحه  قصد دارد در صورت ترك دمشق و پيروزي مخالفان به كوهستان هاي  محل تبار علوي برود و جنگ را از آنجا ادامه دهد ناظران  سياسي خاورميانه مي‌گويند خود “بشار اسد” اميدي به پيروزي ندارد و عاقبت خود را روشن نميداند- برخي از اطرافيان  و خانواده او  كه در امور سياسي دخالت  نمي‌كنند با كشورهاي ديگر در تماس هستند تا راه چاره اي  براي  پايان كار پيدا كنند، بسياري از ديده بانهاي حقوق بشر در شگفتي هستند  كه چگونه مي‌توان كشتار ونسل كشي را ديد ولي هيچكدام از سازمانهاي بين المللي از سازمان  ملل گرفته تا كشورهاي  آزاد جهان  بصورت جدي براي جلوگيري از كشتار مردم سوريه  اقدام نكنند- تنها تجسم  اينكه  مردم يك كشور اروپايي گرفتار چنين وضعي باشند غيرقابل باور است گويي ارزش انسان ها درآفرينش يكسان نمي‌باشد.JavananJahanDarJavanan-1282-4
• در هفته هاي گذشته چندين كليسا و مراكز مسيحي در نيجريه به آتش كشيده شد- افراطيون  اسلامي مسئول اين آتش سوزي ها مي‌باشند يك گروه از اين افراطيون بنام “بوكو- حرام” كه روز كريسمس 15‌ نفر از مسيحيان را كشته بودند اعلام كردند كه حملات عليه مسيحيان  ادامه خواهد يافت- دولت نيجريه در برخي از مناطق مسيحي نشين وضع حساس اعلام كرده و ماموران دولتي در تعقيب  گروه “بوكو- حرام” مي‌باشند- سازمان هاي القاعده  و ديگر افراطيون وهابي در سال گذشته به سومالي، سودان و نيجريه  رفته اند احتمالا در سال آينده شاهد فعاليت گستره اين  گروه ها در افريقا خواهيم بود.
• ديكتاتور ونزوئلا كه از بيماري سرطان رنج مي‌برد گفت با آنكه هيچ مدرك و سندي ندارد اما برايش اين سئوال پيش آمده كه چگونه است 8‌ نفر از رهبران امريكاي جنوبي به بيماري سرطان گرفتار هستند، شاوز در همين  گفتگوي تلويزيوني  گفت شايد امريكا از راه و روشي كه برما معلوم نيست باني و باعث اين بيماري است! گفته شاوز  درمطبوعات در حد يك “جوك” در افكار و معيار ديكتاتور تلقي شد.
• رهبر مسلمين شهر “كازان” امام  سليمان اينچري، گفت بابانوئل آدم نادرستي است چون از راه پنجره و لوله بخاري به خانه مردم مي‌آيدو براي بچه ها هديه مي‌آورد- اگر بابانوئل آدم درستي  بود از در مي‌آمد!
• مسئول گروه اتحاديه عرب كه در مورد مسايل سوريه بررسي مي‌كند يك ژنرال سوداني است بنام  “محمد احمد مصطفي” كه سابقه نسل كشي و قتل عام در پرونده خود دارد و از دوستان “بشار اسد” است پس ازبازديد  از سوريه گفت سوريه كشور  بسيار آرامي است كه مردم آن هيچ مشكلي با دولت ندارند در مورد اعتراضات  و كشته شدن شهروندان  سوري گفت “ماكه چيزي نديديم و نشنيديم “؟
• يك زيردريايي اتمي روسيه دچار حريق شد اما آسيب جاني ببار نياورد چند نفر از خدمه زيردريايي كه از دود آتش احساس ناراحتي و سردرد شديد داشتند  به بيمارستان منتقل شدند.JavananJahanDarJavanan-1282-5
• امريكا با قرارداد فروش 84‌ هواپيماي شكاري از نوع 15F- به عربستان سعودي موافقت كرد. ارزش اين  قرارداد نزديك به 30‌ بيليون دلار است كه شامل اضافه كردن بخش هاي كامپيوتر و  رادار جديد به 70‌ هواپيما از همين نوع مي‌باشد كه درخدمت  نيروي هوايي عربستان است- با اين معامله عربستان داراي154‌ هواپيماي پيشرفته شكاري از نوع15F-‌خواهد بود.