javanan1290HaftHonar02

گلكارزاده خوشنويس و نقاش نامدار:
در آستانه برپايي انجمن خوشنويسان در لس آنجلس هستيم

با گلكار زاده خوشنويس و نقاش سرشناس ايراني به گفتگو نشستيم،
بهانه مصاحبه، گشايش انجمن خوشنويسان ايران در لس آنجلس است

درباره خوشنويسي
قبل از ظهور اسلا‌م خطوط مختلفي از جمله ميخي و پهلوي و اوستائي در ايران متداول بوده است و گسترش آن در ايران نزديك دو قرن قبل از اسلا‌م شكل گرفته بود، خط كوفي و نسخ قديم بود كه از دو خطّ قبطي و سرياني اخذ شده بود. پس از ظهور اسلا‌م تا دو قرن بعد نيز اين خطوط بهمان سادگي آغازين بكار مي‌رفت. سپس به وسيله‌ي ايرانيان تحوّلي در اين راه صورت پذيرفت و كم كم هنر خوشنويسي چهره‌ي خود را نشان داد. بطوريكه در اوايل قرن چهارم بسال (310 هجري قمري) ابن مُقله بيضاوي شيرازي (متوفّي 328 هـ . ق) وزير المقتدربالّله با استفاده از خطوط موجود و نبوغ ذاتي خود خطوطي بوجود آورد كه به اقلا‌م سته يا خطوط اصول معروف شد كه عبارتند از: محقّق — ريحان — ثلث — نسخ — رقاع و توقيع، و وجه تمايز آنها اختلا‌ف در شكل حروف و كلمات و نسبتِ سطح و دور در هر كدام مي‌باشد و براي اين خطوط قواعدي وضع كرد و 12 اصل نوشت: تركيب — كرسي — نسبت — ضعف — قوّت — سطح — دور ـ صعود مجازي — نزول مجازي — اصول — صفا و شأن. ابن مُقله اين خطوط را بسيار خوب مي‌نوشت. حدود يك قرن پس از او علي ابن هلا‌ل مشهور به ابن بواب (423 هـ . ق) براي خطّ نسخ قواعد جديدي بوجود آورد و آنرا كامل‌تر كرد. و بعداز او در قرن هفتم جمال الدّين ياقوت مستعصمي (698 هـ.ق) هنرنمائي آغاز كرد و گويند 364 قرآن نوشت و علا‌وه بر تربيت 6 شاگرد معروف، به خطوط ششگانه‌ي ياد شده غنا و تكامل بخشيد. مقارن پيشرفت خطوط فوق حسن فارسي كاتب، خط تعليق را از خطوط نسخ و رقاع بوجود آورد خطّي كه اغلب حروف و كلمات آن بهم پيوسته بود و براي نوشتن احكام و فرمان‌ها و مراسلا‌ت رايج گرديد و بهمين جهت بنام تَرسُّل نيز ناميده شد.

javanan1290HaftHonar03

 
درويش عبدالمجيد طالقاني (1184 هـ . ق) قواعد جديدي وضع نمود و آنرا بكمال نوشت. در اينجا لا‌زم مي‌آيد از چهارتن خوشنويسِ نامي‌كه در چهار خطّ ثلث، نسخ، نستعليق و شكسته نستعليق به اركان اربعه‌ي هنر خوشنويسي مشهور گشته‌اند و در عصر حاضر نيز اين چهار خط بيشترين سهم را نسبت بخطوط ديگر بخود اختصاص داده است نام برده شود:
اول: در خط ثلث، جمال الدّين ياقوت (698 هـ . ق)
دوم: در خط نسخ، ميرزا احمد نيريزي (اواسط قرن دوازدهم هجري قمري)
سوم: در خط، نستعليق، ميرعماد الحسني (1024 هـ . ق)
چهارم: در خط شكسته نستعليق، درويش عبدالمجيد طالقاني (1185 هـ . ق)
هنرمندان متوفي توانسته اند سكان هنر وزيبايي موزون خوشنويسي پارسي را حفظ كرده و اصالت و اساس خوشنويسي معاصر ايران را  پايه گذاري نمايند. اگرچه عدم پويايي و پي گيري سبك قديم، در دوران معاصر و نبود خوشنويسان پهلوان آن سبك، خُسراني براي تحرك بيشتر خوشنويسي معاصر بود، اين استادان به ويژه مرحوم استاد سيّدحسين ميرخاني، توانستند، انجمن خوشنويسان ايران را، با پايه هايي استوار بنا نهند كه اكنون با گذشت بيش از پنجاه سال، كهن‌ترين و فعال‌ترين مركز هنري ايران به شمار مي‌رود.
انجمن خوشنويسان ايران به همّت اين استادان گرانقدر، شاگردان بسياري را در حد خوشنويسان بزرگ تربيت كردند كه هر يك از آنان شاگردان توانا و هنرمندي را وارد عرصه خوشنويسي ايران كرده‌اند. بدين لحاظ به يقين مي‌توان گفت تشكيل انجمن خوشنويسان ايران تحولي عظيم و شگرف در هنر خوشنويسي بوده است .
فعاليت بيش از شش دهه خوشنويسي نشانگر مقام والا‌ و دنياي معنوي خط وزبان فارسي است و ما وامخوار اين ميراث گراسنگ هستيم.
در دوران معاصر و نبود خوشنويسان پهلوان آن سبك، خُسراني براي تحرك بيشتر خوشنويسي معاصر بود، اين استادان به ويژه مرحوم استاد سيّدحسين ميرخاني، توانستند، انجمن خوشنويسان ايران را، با پايه هايي استوار بنا نهند كه اكنون با گذشت بيش از پنجاه سال، كهن‌ترين و فعال‌ترين مركز هنري ايران به شمار مي‌رود.
از علاقه خود به خوشنويسي و آغاز كارتان بگوييد:
علا‌قه من به خط و خوشنويسي به دوران كودكي من برميگردد زماني كه يك خط نوشته بودم مورد تشويق خواهرم گرفتم و از آن زمان آتش عشق خوشنويسي در من شعله ور شد . در دوران خودم به عنوان جوانترين خوشنويس موفق به دريافت گواهينامه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران شدم.
هم اكنون حدود سي سال است كه مدرس انجمن خوشنويسان تهران هستم .
در اين راستا علا‌وه بر تحصيلا‌ت در رشته هنرهاي تجسمي آثار فراواني در زمينه خط ناب فارسي يا بعبارتي پارسي (نستعليق)خلق كردم و در ساير كشورها به نمايش گذاشتم .در سال 1995 بخاطر مرمت وخط نگاشتها در مقبره نظامي‌در شهر گنجه در كشور آذربايجان جايزه ويژه دريافت كردم و دها جايزه ديگر … همچنين در زمينه خط فارسي و خوشنويسي 5 عنوان كتاب تاليف كردم كه مورد بهره برداري مراكز آموزش و علمي قرار گرقته است. باتوجه به اينكه رشته من تجسمي است وگرايشم نقاشي، خوشنويسي را با نقاشي توام كرده‌ام و اكثر آثارم نقاشي خط بنظر ميا~يد.
سال گذشته در خانه فرهنگ وهنر ايران و در بهار همان سال در دانشگاه فلورتن (لس آنجلس ) من به اتفاق همسرم كه ايشان تذهيب كار ميباشد نمايشگاه بزرگي داشتيم بطوريكه مسئول نمايشگاه تاييد كرده است كه بيش از 37 هزار نفر از اين نمايشگاه ديدن كرده‌اند.
 باتوجه به سوابق هنري من و همسرم درخواست اقامت نموديم و اميگريشن مرا بعنوان (هنر مند باتوانايي خاص ) مورد پذيرش واقع قرار داد. به همين خاطر است فرصت پيش آمده را مغتنم بدارم وبه هموطنانم و هم زبانانم خدمت فرهنگي وهنري داشته باشم . باتوجه به تجربه بنده در تاسيس شعبات انجمن خوشنويسان ايران درمناطق مختلف بر آن شدم تا شعبه اي از انجمن خوشنويسان ايران را در اينجا تاسيس نمايم .هر چند كه انجمن خوشنويسان ايران مستقل و غير دولتي است اين روزها مورد بي مهري يك عده هم شده است .من انتظار دارم تا هنر مندان وعلا‌قمندان به اين رشته ما راياري نمايند تا از عهده اين كار برايم.
نگفته نماند كه انجمن خوشنويسان ايران در ساير كشورها از جمله ژاپن–انگلستان– كانادا شعبه دارد .
انشاله انجمن خوشنويسي كه تاسيس شود در كلا‌سهايش آموزش داده ميشود و در هم اينجا امتحان گرفته خواهد شد و مدارك خوشنويسي كه 4 مرحله دارد شامل: مبتدي ومتوسط –خوش – عالي –ممتاز است به فارغ التحصيلا‌ن اعطا خواهد شد واين مدارك رسمي مورد تاييد انجمن خوشنويسان هم ميباشد.
كلا‌سهاي انجمن در هفته يك روز خواهد بود و شرايط سني وجود ندارد و در منطقه (ولي)يك كلا‌س در (وست وود) يك يادو كلا‌س و در (لا‌نگبيچ) هم يك كلا‌س در طول هفته خواهيم داشت. همچنين براي علا‌قمندان آموزش غير حضوري به صورت اينترنتي انجام خواهد شد .
جهت اطلا‌عات بيشتر باتلفن:
5205-579)310(
Mailto:[email protected]
تماس حاصل فرمايند.

javanan1290HaftHonar04