فيلم گشت ارشاد با شركت پسر كيميايي  از سينماها پائين كشيده شد

JavavnanMix1295-02

فيلم گشت ارشاد به كارگرداني سعيد سهيلي،  كه در آن پولاد كيميايي پسر مسعودكيميايي و حميد فرخ نژاد بازي دارند، و فيلم “خصوصي” به كارگرداني محمد حسين فرح بخش با دستور وزارت ارشاد در پرده سينماها پائين كشيده شد اين فيلمها قبلا اجازه سناريو و ساخت فيلم راگرفته و بعد هم مجوز نمايش داشت،  ولي با حرفهاي تند چندامام جمعه و چند نماينده مجلس ناگهان نمايش اين دو فيلم را متوقف كردند.
در فيلم گشت ارشاد كه اصغر سمسارزاده (اصغرترقه معروف) و جمشيد هاشم پور بازي دارند،  ظاهرا بدليل مغايرت با باورهاي  سيستم حكومتي مذهبي، روي پرده توقيف شد

JavavnanMix1295-03JavavnanMix1295-04JavavnanMix1295-05JavavnanMix1295-06JavavnanMix1295-07

شايعه مرگ ثريا قاسمي

JavavnanMix1295-08

هفته قبل بروي چند سايت داخل وخارج ايران، خبر درگذشت ثرياقاسمي ستاره قديمي سينما وتاتر و تلويزيون پخش شد،  حتي درباره سوابق هنري وآخرين بازيهايش سخن رفت.
اين خبر بسياري از آشنايان و دوستان وفاميل ثريا را در داخل و خارج گريان و مضطرب ساخت،  خصوصاكه ثريا را در ايران پيدا نمي‌كردند و تلفن هايش جواب نميداد.
سرانجام بعد از 24‌ساعت يكي از خبرنگاران جوانان در ايران خبر داد كه ثريا قاسمي خوشبختانه زنده و سرحال است وبه اتفاق فرزندش در اروپا يك سفر تفريحي را مي‌گذراند و خود نيز از شنيدن اين خبرها وشايعات شگفت زده شده است.