Javananhafthonar1296-01

گشايش مركز بزرگ خدمات مردمي‌ارتش امريكا در
لوس آنجلس،  نشانه استقبال ايرانيان از ورود به ارتش امريكاست

 

 

هفته قبل از سوي ارتش امريكا، يك مركز بزرگ خدمات مردمي‌و ارتباطات عمومي‌در دان تاون لوس آنجلس افتتاح شد، كه گروهي از فرماندهان ارتش از جمله ژنرال ها و كماندوهاي عاليرتبهJavananhafthonar1296-02 حضور داشتند و  در اين ميان كريستوفر كرماني پل ارتباطي ارتش امريكا
U.S. ARMY‌ وجامعه ايراني، چون هميشه سرافراز و پرتلاش درجمع آنها ديده مي‌شد.
كريستوفر كرماني بجرات با تلاش خستگي ناپذير خود و درايت وآگاهي، در طي دو سال گذشته،  چنان اعتباري براي جامعه ايراني در ارتش امريكا ساخته و چنان چهره ايراني را پرافتخار، مغرور، آگاه، تحصيلكرده و مرفه نشان داده كه امروز جوانان علاقمند ايراني با راحتي خيال، وارد ارتش امريكا ميشوند.
كريستوفركرماني كه درطي يكسال گذشته، به دريافت دو جايزه ارزشمند از سوي مقامات ارتش امريكا نائل آمده همان زمان اعلام كرد اين جوايز به جامعه سرافراز ايراني تعلق دارد و من درواقع عضوي از همين جامعه هستم و حمايت بيدريغ همين جامعه،  مرا با چنين بختي همراه كرده است.
در روز افتتاح اين مركز بزرگ مهدي ذكايي سردبير مجله جوانان و مهسا ذكايي گزارشگر مجله جوانان،  از ميان رسانه هاي گروهي در مراسم حضورداشتند و فرصتي بود تا با ژنرال ها و فرماندهان ارتش ديدار وگفتگوهايي داشته باشند.
• از كريستوفر كرماني مي‌پرسيم شنيديم افتتاح اين مركز بزرگ و حضور ژنرال هاي برجسته ارتش،  بدنبال موفقيت هايي صورت گرفته است؟
مي‌گويد:  مركز ارتش امريكا در جنوب كاليفرنيا بدليل استخدام بهترين و بيشترين معلمين زبان فارسي و مترجمين آگاه و بكارگيريJavananhafthonar1296-03 آنها در مراكز ارتش،  بالاترين درجه را بدست آورد و جوايزي نيز دريافت داشت، اين پيروزي نه تنها براي ارتش درجنوب كاليفرنيا ولوس آنجلس بزرگ بلكه براي همه ما ايرانيان افتخار بزرگي بود، من درواقع پاداش دوسال زحمت خود راگرفتم.
اين مركز با امكانات بيشتر،  راه را براي جامعه ايراني جهت دستيابي به مشاغل آبرومند،  مهم،  پردرآمد و خوش آتيه ارتش امريكا  باز مي‌كند.‌
• مي‌پرسيم شما بعنوان اين پل ارتباطي،  مسئول روابط عمومي‌ارتش در جنوب كاليفرنيا،  برخورد جامعه ايراني را بعد از حدود دوسال چگونه مي‌بينيد؟
مي‌گويد: رسانه هاي پرقدرت ايراني چون مجله جوانان، چنان ارتباط گسترده اي ميان ما بوجود آورده است كه من در روز علاوه بر تلفن هايي ازداخل امريكا، از سراسر جهان، حتي از ژاپن، كره، هلند، تركيه، مالزي، كشورهاي عربي  و در نهايت از داخل ايران دارم،  بيشتر آنها براي نخستين بار است كه از طريق مجله جوانان،وب سايت جوانان، راديو جوانان در جريان امكانات دور از انتظار ارتش امريكا قرار مي‌گيرند.
امروز بعد از مصاحبه ها وگزارشاتي كه از نظر مردم بخصوص نسل جوان و خانواده ها گذشته،  همه خوب مي‌دانند كه شرايط استخدام و قرارداد ارتش امريكا، با همه سرزمين ها تفاوت دارد همين ها سبب  گرديده تعداد متقاضيان بمرور از 200‌ تا 400‌درصد بيشتر شده،  اين ها نشانه آگاهي جامعه ايراني و باور آنها به رسانه هاست.
امروز خوشبختانه جامعه ايراني خوب مي‌داند،  سنين بين 18‌ تا 42‌ سال مي‌توانند در ارتش امريكا نه تنها دربخش هاي ارتشي و درواقع نظامي‌، بلكه بخش هاي مختلف از جمله  مترجم و معلم زبان فارسي، در بخش هاي تخصصي، پزشكي، مهندسي، كامپيوتر،  پرستاري، روزنامه نگاري و غيره استخدام شوند.
حسن بزرگ اين استخدام ها،  اگر حتي گرين كارت داشته باشند،  دريافت سيتي زن شيپ در طي چند ماه مي‌باشد. معمولا ايرانيان در رده هاي مختلف جذب ارتش امريكا شده و ميشوند، خيلي ها كه مدارج تحصيلي را طي كرده‌اند مي‌توانند آنرا از سوي ارتش و دانشگاه هاي معتبر تكميل كنند، بسياري مي‌توانند  تحصيلات خود را آغاز كنند.Javananhafthonar1296-04
• خيلي ها مي‌پرسندآيا افراد مي‌توانند در شهر محل اقامت شان،  خدمات ارتش را انجام دهند؟
– مسلما اين امكان وجوددارد،  فقط آنها كه پارت تايم هستند بايد ماهي يكبار آخر هفته، و 2‌ هفته در تابستان در خدمت ارتش باشند آنها كه فول تايم هستند،  3‌ تا 6‌ سال قرارداد دارند در يك  پايگاه امريكا به كار مشغول ميشوند   و بعد از ظهرها مي‌توانند بدنبال تحصيلات دانشگاهي خود بروند. اين عده در آغاز 40‌ هزار دلار هزينه زندگي دريافت مي‌دارند.
• امكانات پزشكي وبازنشستگي چگونه است؟
– براي گروه فولتايم، همه هزينه هاي زندگي شان پرداخت ميشود كه شامل بيمه كامل دندان،  چشم و سلامت شان است مي‌توانند بعد از 3‌ سال وام خانه با بهره كم تا 750‌هزار دلار بگيرند 83‌ هزار دلار از هزينه تحصيل همسر وفرزندان خود را بگيرند امكانات بازنشستگي در ارتش با هيچ وزارتخانه و سازمانهايي قابل مقايسه نيست، افرادي در ارتش داريم كه قبل از 40‌ سالگي باحقوق بالا بازنشسته شده،  همه اين امتيازات را هم شامل شده اند. بدليل سابقه خدمت در ارتش براحتي مي‌توانند در سازمان هاي دولتي دوباره استخدام شوند و بكار مشغول گردند.
• مهم ترين اصل در زمان استخدام چيست؟
– نداشتن سابقه بد، حتي سابقه بد رانندگي درحال مستي، خلاصه هر خلاف جنايي، كه همين نشانه اين است كه شغل ارتشي،  شغلي شريف،  پاك  و دور از هرگونه آلودگي است درست است كه تا 42‌ سالگي افراد مي‌توانند هم در خدمات نظامي،  غير نظامي‌بكار مشغول شوند ولي حتي افراد بالاي 60‌ سال هم در ارتش امكان پيدا كردن شغل دارند.
نكته جالب اينكه در طي يكسال گذشته،  متقاضيان دختر و زن،  از مردها  پيشي گرفته اند و اين نشانه شجاعت و درايت و هشياري دختران وزنان ايراني است،  چون ارتش امن ترين فضا براي كار است.
دست كريستوفر كرماني را كه براستي دلش براي سرزمين اش ايران مي‌تپد و صميمانه و دلسوزانه براي جامعه ايراني  تلاش ميكند مي‌فشاريم و برايش آرزوي موفقيت هاي ديگر را  داريمJavananhafthonar1296-06.Javananhafthonar1296-08Javananhafthonar1296-05Javananhafthonar1296-07