JavanangNaghdeFilm1296-01

مروري بر فيلم:AMERICAN REUNION
كارگردان:  جان هرويتز و هايدن اسكلوسبرگ 
بازيگران:
جيسن بيگز– شان ويليام اسكات– اليسون هانيگان– ايوجين لوي

فرح شكوهي

JavanangNaghdeFilm1296-02

سال 1999‌ وقتي فيلم American Pie بروي صحنه آمد،  سيل تماشاگران جوان، سينماها را تسخير كرد، چراكه اولين بار بود كه دوربين به پشت پرده زندگي نوجوانان ميرفت،  از بسياريJavanangNaghdeFilm1296-03 ناگفته ها سخن مي‌گفت، ضمن اينكه تكنولوژي جديد، دروازه هاي تازه اي بروي چشم جوانان گشوده بود و باكره بودن دختر و پسر، ازمرحله يك انتقاد اخلاقي به يك عقب ماندگي ذهني تغيير يافته بود. چون فيلم بيشتر به روابط جنسي تكيه داشت تا روابط احساسي. موفقيت اولين فيلم، دومين فيلم را در سال 2001 بدنبال داشت كه چندان استقبالي بدنبال نداشت بعد هم در سال 2003‌ American Wedding و در سال 2006‌ يك فيلم ديگرآمدكه باز هم كم وكسري هاي فراوان داشت.
حالا بعد از 3‌1 سال فيلم
American Reunion بروي پرده آمده است، يعني 13‌ سالي كه ظاهرا همه قهرمانان فيلم،  مسير تازه اي را برگزيده، خيلي ها ازدواج كرده وسربراه شده اند،  برخي همان شخصيت را حفظ كرده و رشد فكري نداشته اند.
فيلم داراي صحنه هاي غير اخلاقي بسيار است، چون معمولا سازندگان اينگونه فيلم ها براي جذب تماشاگر دست به هر كاري ميزنند،  تا آنجا كه اخلاق و منش خانواده را هم نديده مـي‌گيرند، درحاليكه جيم (بيگز) با وجود ازدواج وداشتن فرزند، خود را با فيلم هاي پورنوي اينترنت ارضا ميكند و همسرش ميشل درون وان حمام براي ارضاي خود وسايل ديگري را بكار مي‌گيرد، همزمان فرزندشان آنها را به كمك مي‌خواهد، درواقع بكلي چارچوب يك خانواده را بهم مي‌ريزند و برخلاف انتظار، حتي از يك كودك 3‌ ساله در چـنين شرايطي براي جذب تـمــاشــاگـر سـوء اسـتـفـاده مي‌كنند.
در چـنـين موقعيتي جيم با چـنـيـن كـاركـتري، وقتي با دوسـتان قديمي دوباره بهم پيوند مي‌خورد، مبدل به يك مرد وفادار، تابع اخلاقيات ميشود حتي در نهايت مستي و بي خبري و لحظات غيرقابل كنترل هم،  پاكي و صداقت خود را نشان ميدهد!! اگر در اولين فيلم از اين سري، مجلات پلي بوي وسيله لذت طلبي هاي خيالي بود حالا اينترنت جايش را گرفته است،  اگر عشقبازيها در اتاق نيمه تاريك بود،  اينك در روز روشن درخيابان ها،JavanangNaghdeFilm1296-04 پشت فرمان اتومبيل ها، جلوه مي‌كند! اورال سكس در اين فيلم،  عادي ترين ورايج ترين نوع رابطه جنسي است كه در گذر خيابانها، تا اتاق كار،  تا پشت كليسا، تا اتاق رختكن عروس، هر جا كه پيش آمد خوش آيد صورت مي‌گيرد.
شخصيت هاي فيلم، از جيسن بيگز و شان ويليام اسكات گرفته تا ايوجين لوي (پدر) تا كريس كلين، با توجه به گذر زمانه تغيير يافته اند،  ضمن اينكه اين بار جوانترها، در به فساد كشيدن بزرگترها نقش دارند،  تا آنجا كه ايوجين لوي پدر بيكز درفيلم، كه ظاهرا يك پدر دلسوخته و منزوي شده ناگهان باچند گيلاس مـشروب به يك مرد افسار گسيخته مبدل ميشود.
شخصيت زن در فيلم Reunion كاملا مورد توهين قرار گرفته است، درحاليكه به هر دليلي،  كارگردانان وفيلمنامه نويسان فيلم، شخصيت مردها را استوارتر،وفادارتر، معتقد به اصول اخلاقي معرفي مي‌كنند.
در اين فيلم، از دختر تين ايجر تا زن متاهل،  مـادر چـند فرزند، مادرهاي ميانسال، همه شخصيت هاي ناپايدار، سست و برخي دور از اخلاق نشان داده شده اند،  گرچه مردها نيز در برخي  موارد مرزها را مي‌شكنند ولي ظاهرا آنها كه متاهل هستند، ناگهان انسانهاي وفادار و مومني ميشوند!
فيلم تماشاگران نوجون و جوان را مي‌خنداند،  در چهره ميانسالان وبزرگسالان نوعي حيرت و نا باوري را مي‌بينيم، گرچه انتظار ميرفت، با سابقه بي پروايي هاي گذشته اين سري فيلم ها،  فروش بالايي داشته باشد، ولي در برابر
Hunger Games‌ به مقام دوم رضايت مي‌ دهد و طبق پيش بيني صاحبنظران فيلم، در هفته هاي آينده به درجات پائين تري خواهد رفت.JavanangNaghdeFilm1296-05