كري موليگان ستاره فيلم
وال استريت ازدواج كرد

javananGonaGoon1299-01

كري موليگان ستاره 26‌ ساله انگليسي تبار،  كه اخيرا فيلم هاي پرفروشي از او چون وال استريت را ديده ايم، با ماركوس مامفورت 25‌ ساله موزيسين معروف در انگلستان ازدواج كرد، درحاليكه چهره هايي چون سينا ميلر،جيك جيلن هال و كالين فيرت حضور داشتند

javananGonaGoon1299-02javananGonaGoon1299-03

دوستان قديمي،  عاشقان جديد امروز

javananGonaGoon1299-04

در شوي معروف تلويزيوني  s Show70′ اشتون كاچر و ميلاكونيس باهم همبازي بودند،  ولي در آن روزها رابطه اي ميان شان نبود. javananGonaGoon1299-05
حالا سالها بعد از اين سريال،  ايندو بهم پيوستند، بهانه شان ديدار جمعي بازيكنان اين شو در ساحل كارپينتريا كاليفرنيا بود. اشتون بعد از جدايي از دمي‌مور با چند چهره معروف و غير معروف ديده شده و ميلا هم سالها با مك كالي كلكين رابطه داشت، بعد گويا با جستين تيمبرليك ديده شد و حالا با اشتون رابطه گرمي‌‌ برقرار كرده است!

 

 

 

 

 

شربه پسرش افتخار كرد

javananGonaGoon1299-06

هفته قبل چاز بونو پسرخواننده محبوب وقديمي شر، به دريافت جايزه ويژه >استفن اف كولزاك<نائل آمد،  اين جايزه بخاطر فعاليت هاي خستگيjavananGonaGoon1299-07 ناپذير چاز در زمينه افرادي كه تغيير جنسيت ميدهند و يا دراين زمينه ها در جامعه با بن بست هايي روبرو ميشوند اهدا ميشود و زمان دريافت جايزه شر حضور داشت و چاز را تشويق كرد و او را بغل كرده وبوسيد

رايان اونيل مي‌خواهد به فارافاست بپيوندد

javananGonaGoon1299-08

 شايع است رايان اونيل كه ده سال پيش دچار بيماري سرطان پروستات شد وخود را درمان كرد،  اينروزها در درمان بيماري، هيچ اقدامي‌ نمي‌كند و اطرافيان مي‌گويند او مي‌خواهد به عشق ابدي خود فارافاست بپيوندد.
رايان با وجود جدايي از‌>فارا< در طي چند سال بيماري سرطان او، كنارش بود لحظه اي او را ترك نگفت و در تمام اين مدت نيز هرروز بر سر مزار او حاضر شده است.
>رايان< به گفته دوستان نزديك همه زندگيش در پيوستن به فارافاست خلاصه شده است.
.