javananJahanDarJavanan1299-01

 

 

 

يك ديدگاه

javananJahanDarJavanan1299-02

 
باز هم رويدادهاي خاورميانه توجه ناظران را به يك خطر ديگر كه انتظار آن مي‌رفت نشانه رفت. اين بار مي‌بينيم حوادثي درحال شكل گرفتن است كه مي‌تواند تبديل به يك جنگ ميان مصر

واسرائيل گردد. اما چه كساني  مي‌خواهند اين برخورد و احتمالا جنگ صورت بگيرد؟ نخست سوريه مي‌باشد كه هر جنگي را در منطقه راهي براي نجات خود از گرداب سقوط حكومت

سوريه مي‌داند  اما ترس اين را هم دارد كه ناچارممكن است نظاميان سوريه جنگ را بهانه كنند و”بشاراسد” را از صدارت پائين آورند. دوم گروه هاي فلسطيني هستند، مخصوصا آنهايي كه

ارتش هاي بي دولت دارند، مثل حماس،  و حزب الله و جهاد اسلامي. سوم ايران مي‌باشد چه اگر جنگي رخ دهد نخست تنش در مرزهاي جنوبي و  شمالي ايران كمترخواهد شد وآزادي

عمل و فرصت لازم را به ايران خواهد داد كه طرح هاي سياسي و نظامي‌خود را پيگيري كند. اما اغلب جنگ ها درخاورميانه واگير هستند و مي‌تواند شعله آن  تمام مناطق خاورميانه را فرا

گيرد. اسرائيل يك تشكيلات شنود ورادارو احتمالا پايگاه‌هاي نظامي‌ در گرجستان وآذربايجان  دارد كه اين پايگاه ها مي‌توانند در صورت نياز بدون اينكه وارد عمليات مستقيم شوند به

هواپيماهاي اسرائيلي سوخت و اطلاعات برسانند– روسيه نيز كشور ارمنستان را تبديل به يك پايگاه شنود كرده و راداري را در آن كشورنصب نموده كه مي‌تواند هرگونه فعاليت هاي اسرائيل

را در آذربايجان و  گرجستان زيرنظر بگيرد. اسرائيل داراي شنود متحرك وابسته  به واحد 8200‌ دركردستان عراق دارد كه مركز  فرماندهي آن در “هرزليا” مي‌باشد و البته مركز شنود “داهلاك” در مورد ايران نقش مهمي  را ايفا مي‌كند و بالاخره  خود حاكمان  فعلي مصر  نظاميان مصري نيز “ادعا” دارند و مي‌خواهند در مصدر قدرت بمانند لذا احتياج دارند قدرت خود را نشان دهند. 

حزب اخوان المسلمين نيز فعلا  انتخابات را فراموش كرده بيشتر توجه خود را به مسئله جنگ احتمالي مصر و اسرائيل مي‌انديشد خلاصه آنكه  وضع منطقه هر روز به شكلي در مي‌آيد وپايان

كار با آنكه روشن نيست اما همه شواهد نشانه هاي جنگ را دارد….
•••
• جيمي كارتر رئيس جمهور سابق امريكا گفت فعلا لزومي‌نمي‌بيند كه جنگي ميان اسرائيل و ايران پيش آيد.جنگ تنها در هنگام نبودن چاره ها و معادلات حل نشدني صورت مي‌گيرد. در دوران رياست  جمهوري كارتر رژيم  پيشين ايران سقوط كرد و ماجراي گروگانگيري ناتواني  كارتر را در حل اين مسئله نشان داد. دوسال پيش از سقوط رژيم پادشاهي در ايران – كارتر در مهماني كاخ نياوران گفت ايران جزيره ثبات است!!
• نخست وزير هلند به همراه وزراي دولت جملگي استعفا دادند. مسايل اقتصادي و بودجه دولت و درنتيجه درخواست انتخابات زود هنگام  براي ايجاد و طرح و برنامه‌هاي ناتمام يكي از دلايل مهم استعفاء  نخست وزير هلند مي‌باشد. احزاب هلند در مطبوعات هلند به شدت روش اقتصادي  دولت را محكوم مي‌كنند.
•وضع موجود در سوريه نشانه هايي دارد كه احتمال پايان كار “بشار اسد” شايد با كودتا باشد. بسياري از سربازان مرزي فراركرده اند درمنطقه تپه هاي “جولان” نزديك به 1500‌ افسر وjavananJahanDarJavanan1299-03 سرباز پست هاي نگهباني را رها كرده و فراركرده اند. بيشتر سربازان وضع نابساماني دارند حتي با كمبود مواد غذايي روبرو هستند. پا فشاري روسيه باعث شده كه “اسد” به نحوي فعلا بر سر كار بماند. سوريه تمام  پشتيباني پول خود را كه طلا مي‌باشد در بازارهاي آزاد به حراج  گذارد وضع دروني كشور به شدت رو به افول است.”بشاراسد” نمي‌تواند با كشتار بر سر كار بماند.
• خبرگزاري “مهر” در ايران گزارش داد كه ويروس STUXNET”‌” به بخشي از كامپيوترهاي دولتي حمله كرده وبرخي از “اطلاعات فرمان” را سوزانده اما خسارت قابل جبران است. در ضمن بخش نفت گيري پايانه  خارك  از روش كامپيوتري اينترنت  لغو شده تا اين ويروس  آسيبي به اين پايانه اصلي نفت نرساند. چند هفته  پيش در جوانان خبري نوشتيم  مبني براينكه ويروس “STUXNET” دوباره فعال خواهد شد.
• چين در يك چرخش فكري اعلام كرد كه باسياست “بشار اسد” در رفتارنادرست او در كشتار مردم سوريه مخالف است وبا اين بيانيه  به اردوي امريكا واروپا پيوست. نيازهاي انرژي چين وفعاليت در بازار اروپا و امريكا سياست  چين را به اتخاذ اين تصميم وادار كرد. امروز روسيه  تنها كشوري است  درجهان  كه رسما  از رفتار “بشار اسد” حمايت مي‌كند. حتي ايران نيزحمايت “رسمي” از كشتار مردم سوريه را نمي‌كند.
• ژنرال “نيكولاي–ماركف” رئيس ستاد ارتش روسيه براي بار نخست رسما اعلام كرد كه مسئله بمب هسته اي كره شمالي و ايران يك خطر جدي محسوب مي‌شود و بايد با جديت  بيشتر و دقت به اين مسئله پرداخت از جمله ايجاد حصار موشكي براي دفاع از اروپا– ژنرال ماركوف گفت امريكا و روسيه در اين زمينه  با هم توافق و همكاري دارند و برنامه دفاع مشترك موشكي اين دو كشور مي‌تواند مثبت وكارساز باشد. نيكولاي ماركف همچنان گفت بمب هسته‌اي  مي‌تواند به وسيله گروه هاي تروريست جهان رابه خطر بياندازد.
• روز 23‌ اپريل سفارت امريكا در كنيا خبر داد كه گروه افراطي “الشباب” كه شاخه افريقايي القاعده مي‌باشد قصد دارد يك عمليات بزرگ كه شايد حمله به ساختمان هاي دولتي و يا هتل هاي در شهر “نايروبي” است انجام دهد. از چند ماه پيش واحدهاي ارتش حبشه و كنيا مشتركا عملياتي  عليه افراطيون تروريست  “الشباب” انجام مي‌دهند . رويدادهاي اخير در جنوب سومالي  باعث شده  كه گروه “الشباب” جهت نشان دادن قدرت تصميم به عمليات عليه خارجيان و هتل هاي بين المللي در كنيا انجام دهد.
• روز 26‌ اپريل ژنرال “بني گانتز” رئيس ستاد ارتش اسرائيل گفت كه هماهنگي ميان وزير جنگ،  ارتش دفاعي اسرائيل و نخست وزير آن كشور در مورد ايران به تمام و كمال روشن و شفاف مي‌باشد. بايد اضافه  كرد اگر احتمالا جنگي رخ  دهد شاهد همكاري چندين كشور با اسرائيل خواهيم بود كه الزاما اين همكاري ها حتما نظامي‌نمي‌باشد اما سازنده مي‌باشد. تعداد كمي از كشورهاي اروپايي، حتي چين و روسيه باور دارند كه تحريم ها نتيجه مثبت خواهد داد. ولي هيچ نشانه بارزي در اين زمينه ديده نمي‌شود زمان مهمترين “محور” تصميم گيري ها مي‌باشد. ژنرال “بني–گانتز”‌ گفت كشورهاي ديگري هم هستند كه ممكن است مجزا از اسرائيل به مناطق اتمي  ايران حمله كنند.
• قتل يك انگليسي در چين و پيگيري مقامات انتظامي‌مسئله را پيچيده كرده و براي بار اول در تاريخ اين كشور مي‌بينيم بخاطر يك شهروند خارجي كادر رهبري سياسي چين با مشكلاتي  روبرو  شده كه هنوز  پايان و فرجامش  معلوم نيست– همسر يك سياستمدار برجسته در اين ماجرا مورد بازخواست  بازپرس پليس قرار گرفت و مشخص شد كه جهت  بهره برداري  تجاري تلفن شهروند انگليسي  بطور غيرقانوني به دستگاه شنود وصل بوده سياستمدار چيني كه “بو” نام دارد بنابود در پايان امسال  به رهبري صدر هيئت حزب كمونيست در آيد كه با اين پيش آمد از مقام خود بركنار شد.
• نخست وزير پاكستان از سوي دادگاه عالي آن كشور محكوم شناخته  شد. “گيلياني” از سوي دادگاه محكوم به رشوه خواري شده است. نخست وزير پاكستان مي‌گويد نظاميان و سازمان امنيت آن كشور اين دام سياسي را بنام “فساد ورشوه خواري”  براي اوطرح كرده اند كه بتوانند يك حكومت نظامي‌را بر سر كار آورند.
•نخست وزير اردن از مقام خود استعفا كرد. ظاهرا نخست وزير خواهان اختيارات بيشتر مي‌باشد كه پارلمان اردن قبول نكرده– البته  رسما بهانه هاي ديگري براي اين كار آورده‌اند.
• بحرين هم چنان نا آرام است وفاقد يك مديريت بحران مي‌باشد– روش و رفتار مسئولان در برابر دشواري هاي موجود ظاهرا شكل ابتدايي دارد. فعلا كه مسابقات  اتومبيل راني در بحرين براي رهبران آن كشور پيروزي بزرگ سياسي محسوب مي‌شود!
• بهار آزادي عرب آيا تنها متعلق  به مردان عرب است و يا  شامل  زنان عرب هم مي‌باشد؟ فعلا دنيا درگير و تشنه انرژي است و خواهان “آزادي” است منتها اين آزادي در شكل خاص خود ظاهر مي‌شود– مطمئناً  آمدن اخوان المسلمين در مصر و حكومت فعلي ليبي  هيچ نشانه اي از خود جهت امتياز و اختيار دادن به بانوان براي آزادي عرضه نكرده اند– هنوز به بانوان عرب در بسياري از كشورهاي عرب خاورميانه اختيار حرفي براي گفتن نداده اند– شعرا،  نويسندگان،  وكلا و پزشكان وبسياري از بانوان خانه دار و حرفه اي در دو جبهه مبارزه مي‌كنند نخست با ديكتاتورها و سپس  با خرافات وسنت پوسيده– اخيرا “امال -ال– ملكي” يكي از بانوان نويسنده در قطر مسئله را با خبرنگار الجزيره مطرح كرد  وخواست كه مسئله “بهار آزادي” از ديد بانوان عرب نيز مطرح شود….(انشاءالله.)