1331-68

1383-51

1383-52

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1383-59 گپ با «ناصر چشم آذر» آهنگساز برجسته – بخش سوم
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 37 :پیش درآمد استاد جلیل شهناز – تاج اصفهانی اجرای ابوعطا- سیما بینا و بانو- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه- شجریان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «مارتیک»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر «شهناز مصلحی»
8‌تا 9‌:  گپ با «ناصر چشم آذر»
9‌ تا 10‌: Masa Appeal
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 37 :پیش درآمد استاد جلیل شهناز – تاج اصفهانی اجرای ابوعطا- سیما بینا و بانو- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه- شجریان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

  

1383-53

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1383-54

9‌ تا 10‌ صبح:1383-60  گفتگوی استاد فرهی و فیروزه خطیبی با آنا جانبازیان
10‌تا 11:  گلچین هفته 38: تاج اصفهانی – ابوعطا همراه نی کسائی و تار جلیل شهناز – شجریان – عهدیه- شهیدی- نگاه گرم تو- مرضیه 
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «آنا جانبازیان»
8‌ تا 9‌ شب:  گلچین هفته 38: تاج اصفهانی – ابوعطا همراه نی کسائی و تار جلیل شهناز – شجریان – عهدیه- شهیدی- نگاه گرم تو- مرضیه 
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1383-55

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «محمد حیدری» آهنگساز سرشناس
10‌تا 11:  بجای گلچین هفته شماره 35 قسمت هایی از برنامه های صبح جمعه با شما – با شرکت : گوگوش- هایده – فیروزه – فریدون فرخزاد- قنبری – همایون هنرپیشه سینما-منوچهر نوذری و نمایشنامه های فکاهی
11‌ تا 12‌: گفتگو با «نیک یونانیان»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌:1383-61 افتخارات شعر و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «محمد حیدری» آهنگساز سرشناس
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «نیک یونانیان»
9‌ تا 10‌:  گلچین هفته  33 :  بجای گلچین هفته شماره 35 قسمت هایی از برنامه های صبح جمعه با شما – با شرکت : گوگوش- هایده – فیروزه – فریدون فرخزاد- قنبری – همایون هنرپیشه سینما-منوچهر نوذری و نمایشنامه های فکاهی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1383-56

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «فرانک میرقهاری»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و ندا
11‌ تا 12‌1383-62:گفتگوی «فرح شکوهی» با «Zachary Alexander»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 36 -نادر گلچین – شجریان – شهیدی – سروش ایزدی – پوران – کارهای گروه سماعی با رنگ های شاد- دشتی و سه گاه – از رضا محجوبی – موسی معروفی – علی اکبر خان شهنازی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 36 -نادر گلچین – شجریان – شهیدی – سروش ایزدی – پوران – کارهای گروه سماعی با رنگ های شاد- دشتی و سه گاه – از رضا محجوبی – موسی معروفی – علی اکبر خان شهنازی
8 تا9 شب: از هر دری سخنی
9 تا 10 شب: گفتگو با «فرانک میرقهاری»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی «فرح شکوهی» با «Zachary Alexander»

1383-57

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «استاد علی بزرگمهر» زیبا نگار معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته  33 : پیش درآمد ماهور- مرتضی خان نی داوود -شجریان -عهدیه -محمدخوانساری -سیما بینا -هوشنگ ظریف -نادر گلچین
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهنگ فرهی با بهروز جلیلی
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر ادموند تاش
يك تا 2‌: گفتگو با «سلیمان همصدا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «استاد علی بزرگمهر»
10‌تا 11‌: گلچین هفته  33 : پیش درآمد ماهور- مرتضی خان نی داوود -شجریان -عهدیه -محمدخوانساری -سیما بینا -هوشنگ ظریف -نادر گلچین 
11 تا 12: گفتگو با «دکتر تاش»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.