يك اقدام انساني

Mix1302-02

ونوس همسر داريوش خواننده برجسته، دست به يك اقدام انساني و خيرخواهانه زده است.
ونوس كه خانم تحصيلكرده ايست و مهربانانه و مسئولانه كنار داريوش ايستاده،  اعلام كرد جشن 50‌سالگي خود را بر پا مي‌دارد كه البته  بسيار جوان تر بنظر مي‌آيد.
ونوس برخلاف انتظار اطرافيان،  براي جشن تولد خود از دوستان طلب كرده بود بجاي هر نوع هديه اي به بنياد آينه كه سالهاست در سراسر جهان به ياري معتادان شتافته كمك كنند.
ونوس خانم در شب 26‌ ماه مي‌در هتل هيلتون يونيورسال جشن تولد خود را برپا مي‌دارد. از بسياري از هنرمندان و چهره هاي سرشناس دعوت كرده تا بنام مهمان او و همسرش داريوش و پسرش ميلاد باشند و كمك هاي خود را نيز به بنياد آينه هديه نمايند.
اقدام انساني ونوس خانم عزيز را مي‌ستائيم و اميدواريم كه الگويي براي همه باشد

ضيا آتاباي چهره سرشناس تلويزيوني ‌بعنوان مهمان افتخاري
‌و نماينده اي از سوي رسانه هاي ايراني در فستيوال كن حضور يافت

Mix1302-03

درحاليكه برجسته ترين چهره هاي جـهـاني در فستيوال كن حضور دارند،  پدر مايكل جكسون براي حضور در هفته ويژه مايكل در اكسيژن ويلا در كن شركت مي‌كند،  ضـيـا آتـابـاي چـهـره سـرشـنـاس تلويزيوني،  در جمع چندچهره نامدار و مهمان ويژه جشنواره در فرانسه حضور دارد.
هـفـتـه ويـژه مايكل جكسون با ميزباني ريچارد نلسون صاحب ويلا اكسيژن وحضور  پدر مايكل، همراه  با يك فشن شوي بزرگ برگزار ميشود.
در اين گردهمائي بزرگ سايمون سـاهوري پرزيدنت بنياد مايكل جـكسون، ميس رز ماري پرز، شـريـك سابق مايكل جكسون، ديترويسنر پرزيدنت كلين وايد ورلد، ماركو درهي پرزيدنت دنس هــولـديـنـگـز، چـارلـز اورهـارت  پرزيدنت يونيكو ديزاين، اودي اندرسون و سرانجام ضيا آتاباي بنيانگذار NITV United‌ شركت مي‌كنند.
ضيا آتاباي درواقع شانه به شانه چهره هايي در فستيوال بين المللي فيلم كن حضور مي‌يابد كه هركدام در سطح جهان نام هاي معتبري هستند و ضيانيز دراين جشنواره و در اطلاعيه هاي خبري آن بعنوان يـك چهره پرقدرت و بنيانگذار اولين شبكه جهاني كه در سراسر جهان پخش شد و در طي 12‌ سال اعتبار خاصي بدست آورده معرفي شده است.‌ ضياء از 24‌ و 25‌ و 26‌ مي‌در پله، در بزرگترين مهماني هـاي فـسـتـيـوال، جزو ميهمانان بـرگـزيده است. ريچارد نلسون مسئول بنياد مايكل جكسون در يك پارتي بزرگ ضياء آتاباي و  NITV United‌  را به همه رسانه ها معرفي كرد و در ضمن عضويت ضياء را به بنياد مايكل جكسون اعلام نمود.