افراد در جوامع آزاد هستند تا در كانون ها ومراكز فرهنگي،  سياسي،  مذهبي،  هنري و غيره به عضويت در آيند و در زمينه مورد علاقه خود به فعاليت بپردازند اين مسئله در بيشتر جوامع ليبرال و دمكراتيك صادق است ضمن آن كه قوانين جوامع به گونه اي وضع شده كه گروه ها و افراد وابسته  به اين كانون ها و مراكز نبايد به حق و حقوق مخالفان خود تجاوز كنند و به آن ها آسيب برسانند– در همين جوامع دموكراتيك مي‌بينيم گاهي به عضويت درآمدن به يك نهاد و كانون اجباري است عضويت كارگران در اتحاديه ها اجباري و حق انتخاب رااز افراد مي‌گيرد يعني آزادي را در اجتماع به شكل واقعي نمي‌توان يافت بلكه آزادي هميشه شرطي است.
در دهه 1960 ‌ نظريه اي كه ريشه رياضي داشت وارد مكاتب سياسي شد بنام >تئوري بازيارچ– دوك – فرديناند< آغاز شد وظرف مدت چهار سال چهار امپراتوري جهان عمرشان به پايان رسيد نمونه ديگر در كشورمان در دوران پيش از آغاز جنگ دوم جهاني شاهد بوديم آلمان ها توانستند افكاري را در جامعه مساعد و مناسب بدانند و با ظرافت تزريف فرهنگ روز كردند و مسايلي چون نژاد آريا و برتري قومي‌ و قدرت منطقه و غير را وسيله قرار دادند تا آنكه رهبران سياسي و مذهبي و حتي رضاشاه فقيد نيز تحت تاثير قرار گرفت و ديديم كه به اقداماتي در تاسيس كارخانه هاي مسلسل سازي،  هواپيما سازي از نوع ايراني كه شهباز نام داشت، كارخانه گليسيرين كه براي تهيه بمب استفاده مي‌شد وغيره پرداخت از سال 1931‌ تا 1941‌ بودجه صنعت نوين سه برابر شد و نيروي غير كشاورزي به 700‌ هزار نفر رسيد و كوشش مي‌شد ارتش  را به تعداد 400‌هزار نفر برساند– اما خيلي زود متوجه شدند  كه اين پيشرفت ها مطابق نياز نبوده و در دهه 1930‌ ايران براي بار اول گندم وارد كشور كرد نيروي صنعتي ما درواقع فكري بودكه آلمان ها در سر داشتند تا در موقع نياز از اين نيرو  براي منافع خود در جنگ احتمالي استفاده كنند– و اين اواخر نيز مي‌بينيم كه چگونه روس ها پس از چندين دهه كوشش و فعاليت از راه هاي  احزاب وابسته و غيره  كه نا موفق بودند امروز توانسته اند در بدنه اصلي و استخوانبندي بنيادي ايران نفوذ كنند و ايران را درگير مسائلي كنند كه پاسخ آن در ايران نمي‌باشد طبعا مسئولان كنوني كشور به اين مهم پي برده اند اماكلاف آنقدر سر در گم است و قوانين بازي محدود كه با گذشت هر روز مشكلي بر مشكلات اضافه مي‌شود... مسئله اتمي  ايران به همين صورت كه باشد دردي را درمان نمي‌كند بلكه آسيب بيشتري هم مي‌رساند– مسئله اتمي ايران بدليل محاسبات اشتباه در بازي هاي موجود با مسئله موجوديت  اسرائيل در هم آميخته - مشكل بزرگ اسرائيل كه از ايران هسته اي هم خطر بيشتر براي آن كشور  دارد كوچ افراد حرفه اي از اسرائيل و ازدياد جمعيت اعراب اسرائيلي مي‌باشد امروز نزديك به 20‌% از جمعيت اسرائيل عرب هستند تا 50‌ سال ديگر بين 55‌% تا 60‌% افزايش خواهند يافت و يك چرخش سياسي در آن كشور بوجود خواهد آمد– البته چون اين گونه اتفاقات يك شبه روي نمي‌دهد جوامع تغييرات را چه افقي و عمودي تحمل مي‌كنند و آينده را به نسل هاي بعدي تحويل مي‌دهند...
•••

• همانگونه كه از چند سال پيش در جوانان نوشتيم كه اخوان‌المسلمين پس از مبارك حاكم بر مصر خواهند شد– درانتخابات روز يكشنبه آن كشور شاهد اين رويداد مهم بوديم  محمد مورسي اولين  رئيس جمهور اسلامگراي مصر شد– احمد شفيق حريف انتخاباتي او كه از وزراي دوران حسني مبارك بود با تفاوت كمي بازنده اعلام شد– انتخاب  محمد مورسي چند ماهي طول خواهد كشيد تا جايگاهش از نظر سياسي و نظامي‌ مستحكم شود با اين حال ترديدي نيست  كه روابط مصر و اسرائيل تيره تر  خواهد شد و فعاليت گروه هاي  افراطي در صحراي سينا به اوج خواهد رسيد– ايران كوشش خواهد كرد كه با مصر دشمن مشتركي  پيدا كنند و گفتگوها و پيمان ها بر محور دشمن مشترك باشد چون از ديدگاه سياسي مذهبي منافع دو كشور با هم تفاوت بسيار دارند، ضمن آن كه شاهد روابط تجاري و جهانگردي بين دو كشور به مرور زيادتر خواهد شد– سوريه نيز زياد از به قدرت رسيدن  اخوان در مصر خوشحال نمي‌باشد چون شاهد همكاري گروه هاي پراكنده اخوان سوريه با مصر خواهد بود و بشار اسد دشمن اخوان المسلمين سوريه مي‌باشد– مردم مصر با مشكلات اقتصادي گسترده روبرو خواهند شد و همه گناه ها را بر ندانم كاري حكومت سي ساله مبارك وصل خواهند كرد– احتمال آن كه ارتش بخواهد كودتا كند در صحنه فعلي وجود دارد اما نظاميان ارشد به افسران جوان اعتماد زياد ندارند خاورميانه يكپارچه اسلامي‌ كه براي خود جبهه اي باشد مجزا و منفرد و مستقل آغاز شده و تا سي سال ديگر همه گير خواهد شد نخست كشورهاي جمهوري عرب سرنگوني حكومت هاي خود را شاهد خواهند بود و سپس سلطان و اميرنشينان:  خاورميانه نوين از گذشته نا آرامتر و فقيرتر خواهد شد و نظم اجتماعي  اين كشورها كاملا تغيير خواهد كرد آينده تاريك و بي ثبات با پايان نفت گاز سرنوشت  ملت هايي است كه از انديشيدن محروم هستند– در ضمن دولت فعلي امريكا به كمك هاي مالي بيليوني خود به مصر ادامه خواهد داد و از سر كار آمدن حكومت اخوان در مصر ناراضي نمي‌باشد.
بسياري اعتقاد دارند آنچه انتخابات دمكراتيك ناميده مي‌شود تنها وسيله به قدرت رسيدن اخوان در مصر بوده و خيلي زود شواهدي خواهيم ديد كه حداقل براي ايرانيان كه انقلاب اسلامي‌ را از ديد ديگري تجربه كرده اند اين بار بشكل ديگري نظاره كنند– در اين مرحله شادي انتخابات فعلا شعارها حكومت مي‌كنند اما پس از چند پاره كردن ارتش و كانون هاي اطلاعاتي مصر به دو گروه فكري تبديل  خواهد شد كه باز شواهد نشان مي‌دهد انقلاب اي  كه حسني مبارك را از كار بركنار كرد در همان روزها در جا تمام شد امروز سياست مذهبي بر صدر حكومت مصر قرار دارد– بسياري از ارتشيان ارشد يا خود را بازنشسته خواهند كرد و يا با مشكلات روبرو خواهند شد– چهار روز پيش از روشن شدن نتايج انتخابات ژنرال عمر سليمان رئيس سابق اطلاعات مصر كه خود نيز كانديد رياست جمهوري بود سوار هواپيما شد خاك مصر را بوسيد و خداحافظي كرد و به مونيخ رفت….
• يك خلبان سوري بنام حسن حمزه با يك فروند جت شكاري از نوع 21MIG-‌ از سوريه به اردن فرار كرد– فاصله پرواز جمعا كمتر از 2‌ دقيقه بود– در خاك اردن خلبان سوري در فرودگاه نظامي‌ >ال -حسين< بر روي باند نشست و بلافاصله درخواست پناهندگي سياسي كرد– سوريه تمام خلبانان سوري را از پرواز منع كرده است تا هر كدام جداگانه دوباره بازپرسي شوند–سوريه مي‌گويد خلبان حسن حمزه بوسيله سازمان CIA تشويق شده كه كشور سوريه را ترك كند– در يك حادثه جداگانه هنگامي‌كه دو هواپيماي فانتوم 4F- متعلق به نيروي هوايي تركيه از فرودگاه ERHACبپرواز در آمدند در نزديك بندر لاتكيا سوريه مورد حمله موشكي قرار گرفتند و يك فروند از هواپيماهاي 4F-‌ سقوط كرد– در محافل نظامي‌تركيه مسئله هنوز بررسي مي‌شود و در اين مورد گزارش كاملي در اختيار مطبوعات قرار نداده‌اند. از آنجا كه سوريه هم رسما در اين مورد اعلاميه اي نداده است براي سقوط هواپيما 4F-  هنوز احتمالات ديگري نيز مطالعه و بررسي مي‌شود تركيه عضو پيمان ناتو مي‌باشد و حمله به هواپيماهاي تركيه به معني حمله به هواپيماهاي ناتو مي‌باشد– نخست وزير تركيه كه سفر خود را به امريكاي لاتين به خاطر سقوط شكاري تركيه ناتمام گذارد به محض ورود به تركيه با مسئولان ارشد امنيتي تركيه به مدت دو ساعت جلسه محرمانه داشت پس از پايان جلسه اعلام شد كه سوريه به قصد به سوي هواپيماهاي شكاري تركيه شليك كرده وباعث سقوط يك فروند جت از نوع 4F- شده است– نوع موشكي كه سوريه ها در اين عمليات بكار برده اند روسي و مدل 2Buk-M‌ مي‌باشد– اين موشك ها اخيرا در اختيار سوري ها قرار گرفته است - اگر دولت تركيه عكس العملي نشان ندهد كه درحد پاسخي سخت و  گران باشد از نظر سياسي ضربه بزرگي را در برابر مردمش بايد تحمل كند ارتش تركيه نيز شديدا خواهان عمليات عليه ماجراجويي اسد است.
•منابع انگليسي خبر مي‌دهندكه طرحي مورد مطالعه امريكا و انگلستان مي‌باشد تا با بشار اسد در سوئيس به گفتگو بنشينند و پيشنهاد بدهند كه بشار اسد از مقام خود كناره گيري كند– بخشي از اين طرح مسئله جانشيني بشار اسد مي‌باشد كه هنوز يك نيروي واحد و ملي و مورد تائيد اكثريت مردم سوريه شناسايي نشده است– از آنجائي كه بسياري از مخالفان بشار اسد سابقه شفاف سياسي و اجتماعي ندارند تركيه با همكاري سازمان CIA آن گروه از مخالفان اسد راكه در تركيه هستند پس از بازشناسي و بازپرسي اگرموجه باشند و با سازمان هاي افراطي چون القاعده سابقه همكاري نداشته باشند كمك هاي اطلاعاتي و تسليحاتي خواهند كرد.
• سناي كشور پاراگواي پس از بازخواست از رئيس جمهور براي مسايلي كه غيرقانوني ناميده شد– فرناندو لوگو را از كار بركنار كرد– رئيس جمهور جديد فردريكو فرانكو كه معاون رئيس جمهور اخراجي است امور كشور را بدست گرفت– فرماندو لوگو از رهبران طيف چپ بود و اخيرا در نا آرامي‌هايي كه بين مقامات دولتي و كشاورزان پيش آمده بود از پليس خواسته بود كه با شدت تمام اعتراض كشاورزان را به فرجام برساند در اين عمليات تعدادي از كشاورزان و پليس كشته شدند– كشورهاي امريكاي لاتين اعلام كردند كه دولت جديد پاراگوي را شناسايي نخواهندكرد و بركناري رئيس جمهور را يك كودتا ناميدند.
• نا آرامي‌ها در سودان هم چنان ادامه دارد و به نواحي پايتخت هم رسيده است رئيس پليس از سوي دولت دستور گرفت كه با شورشيان با شدت تمام رفتار كند…نيمي بيشتر از شورشيان دليل شورش را نمي‌دانند.
• احزاب ليبرال مصر مشتركا از امريكا خواستند كه حكومت موقت نظامي‌مصر را زير فشار قرار ندهد– دراين درخواست صريحا گفته شده از حكومت نظامي‌مصر بخواهيد كه امور كشور را به اخوان المسلمين بدهد.
• پليس كنيا دو ايراني را به جرم تروريست بودن دستگير كرد– اين دو نفر گويا با سازمان ال– شباب همكاري داشتند– يكي از تروريست ها پليس را به مكاني راهنمايي كرد كه مقدار زيادي مواد شيميايي كه مي‌توان از آنها بمب شيميايي ساخت و در كيف حمل گلف جاسازي شده بود برده است.