HaftHonar1308-02

 دو چهره محبوب سينما و تأتر
و 25‌ سال عشق، تفاهم و همكاري

در كارنامه اين زوج طلايي، جوايز بين المللي، فيلمهاي پرفروش و تأتر هاي ركورد شكن قرار دارد

در طول بيست و پنج سال گذشته،  كه شاهد كارهاي هنري هنرمندان اين شهر هستم،  كمتر اتفاق افتاده كه وقتي صحبت هنر >تئاترهوشنگ توزيعشهره آغداشلو< درصدر نباشد. چه از نظر تعداد كارهايشان، چه از نظر موفقيت و محبوبيت كارهايشان و چه از نظر HaftHonar1308-03كيفيت كاري گروهشان بنام >كارگاه نمايش 79‌.<
اما شروع همكاري تئاتري >شهرههوشنگشهره آغداشلواسكار< در سال 2004‌ و سپس جوايز متعدد بين المللي مانند و غيره،  هنوز هم كه هنوز است،  اين دو هنرمند محبوب و محترم جامعه ايراني،  در كنار هم زندگي و كار مي‌كنند.
دو سال پيش شاهد موفقيت نمايش مشتركشان بنام >يك ايراني در بهشتشهرهبازيگران 79‌< بروي صحنه بروند.
شهره و هوشنگ هر دو از بازيگران >كارگاه نمايش تهران< هستند كه پيش از انقلاب با هم آشنا شدند.HaftHonar1308-04 اين آشنايي در 1986‌ آندو  را دوباره همسفر هم كرد و دركنار كار حرفه اي تئاتر بهم دل بستند و متعاقب آن با هم ازدواج  كردند و صاحب دختري شدند بنام >تارا توزيع‌< ميگذراند و 23‌ سال دارد.
هوشنگ توزيع و همسرش >شهره< به اتفاق تارا توزيع،  همواره به دور از جنجال هاي معمول هنري به زندگي آرام خود ادامه دادند. البته بايد  اشاره كرد كه زندگي اين زوج محبوب و هنرمند همواره دستخوش شايعات زيادي  بوده است. شايعاتي از قبيل جدايي و طلاق،  كه امروزه بعد از گذشت 25‌ سال مي‌بينيم،  همگي بي اساس بوده اند.
دوستان نزديك اين دو بازيگر ميدانند كه شهره و هوشنگ  چه زندگي پر تلاطمي داشته اند. گروه تئاتري خود را با سختي و پشت كار بنا نهادند و عليرغم مشكلات شديد مالي همواره از ابتذال موجود بدورHaftHonar1308-05 ماندند،  به كيفيت كارشان وفادار ماندند و امروز مي‌بينيم كه همه آن دشواريها نتيجه داده است و هر كدام از آنها براي خود داراي جايگاه خاصي هستند.  هوشنگ توزيع ضمن ارائه نقش هاي گوناگون براي كارگردان هاي تئاتر و سينما،  شخصا دوازده نمايش را نوشته، بازي وكارگرداني كرده است. شهره آغداشلو در كنار بازي هاي درخشاني كه در جامعه ايراني و در كنار همسرش ارائه داده است، از موفقيت چشمگيري در سينماي هاليوود برخوردار شده است ولي هنوز هم  >شهره آغداشلوشهرهشهره< با عشق و فروتني،  مانند يك دوست با آنها برخورد كرده است.
فروتني >شهره آغداشلو< در مقابل مردم عادي كوچه وبازار مثال زدني است.
ُّبسياري از دست اندركاران كارهاي هنري تصور ميكردند كه >شهره آغداشلو من هرچه دارم از تئاتر ايراني و جامعه ايراني دارم<HaftHonar1308-06 
شدت عشق و علاقه >شهره< به زبان فارسي و جامعه ي ايراني وصف ناپذير است.
از سوي ديگر هوشنگ توزيع با وجود امكاناتي  كه در زمينه كارهايي به زبان انگليسي برايش وجود دارد اما دغدغه اصلي او >نمايش ايراني < است.
او در مصاحبه كوتاهي با راديو جوانان،  بهنگام  اجراي نمايش >فرار بزرگ< اشاره كرد: 
>من گرچه بارها در كارهايي به زبان انگليسي شركت داشته‌ام و اخيرا در فيلم جديد : BEN AFFLECK>‌< بنام ايفاگر نقشي هستم،  اما زبان فارسي را همچون نفسم به خود نزديك مي‌بينم. اگرچه دوست دارم كه نمايش هايم به زبان انگليسي ترجمه ومنتشر شوند اما زبان فارسي و تئاتر ايراني جزوي از وجود من شده‌اند< وي اضافه كرد: 
>من وهمسرم زندگي بسيار ساده اي داريم. اوقات ما يا درخانه و همراه خانواده مي‌گذرد و يا در تمرين ها و صحنه‌هاي تئاتر.
درواقع زندگي اصلي ما در كار تئاتر خلاصه شده است. از آنجايي كه تئاتر يك هنر اجتماعي و جمعي است، من و شهره حتي آرزوي >فرديايران<  و ايرانيان، و در عشق آزادي و دمكراسي در وطنمان همواره ميسوزيم.HaftHonar1308-07
در انتخاب سوژه ها و كارهايمان،  هميشه منافع جمعي را در نظر داريم. با هيچ نوعي از ديكتاتوري،  چه مذهبي و چه غير مذهبي سر سازگاري نداريم. ما در نمايش هايمان ضمن خلق >وقت خوش< براي تماشاگران هميشه سعي كرده وخواهيم كرد كه در راه درستي و پاكي و حرمت انساني قدم بر داريم. اين قصد وهدف ماست. اينكه تا چه حد موفق شده ايم  بحث ديگري است.<
مجله جوانان بعنوان شاهدي بر 25‌ سال كار و تلاش اين دو هنرمند جامعه ايراني ضمن تبريك سالگرد بيست و پنجمين سال پيوندشان باهم،  برايشان آرزوي موفقيت و شادكامي‌دارد.

 

HaftHonar1308-09HaftHonar1308-10HaftHonar1308-08