Bamban1310-04

 

يك ديدگاه

 
در داستانهاي اساتيري يونان پس از داستان “هلن و ترويا’ در ميان عوام يونانيان اين جمله متداول شد كه–”از يونانياني كه برايتان هديه مي‌آورند بترسيد و از هدايايي كه برايتان يوناني مي‌آورند بترسيد-” منظور همان اسب چوبي بود كه در درون آن سربازاني پنهان شده بودند كه در تاريكي شب توانستند شهر ترويا را تسخير كنند– در دوران قاجاريه امپراتوري روسيه، انگلستان و عثماني به روشنفكران ايراني كمك مي‌كردند كه پديده شاه مستبد را در ميان مردم مطرح كنند و از ايرانيان بخواهند حكومت استبدادي  را مبدل به مشروطه كنند– و بالاخره هم چنين شد– اما انگليس وروس  كم شدن قدرت شاه را براي منافع خود مي‌خواستند چه ديديم يكسال پس از مشروطيت ايران به سه قسمت سياسي تقسيم مي‌شود– از اين نمونه ها ما در تاريخ  كشورمان بسيار داريم و نياز به يادآوري آن نيست– نوع ديگر حفظ منافع بيگانه به دست عوامل ايراني به شكل امروزي را مي‌توان در پديده كلاف سياسي از نوع هسته اي آن رويت كرد– در سال 2004‌ آقاي ابراهيم  سنه مسئول ميز ايران دراسرائيل  گفت اگر ايران به بمب اتمي دست يابد موجوديت اسرائيل به خطر مي‌افتد. از آن زمان كه اين كلاف سياسي شكلBamban1310-01 گرفت و محكم گرديد هنوز هيچ دولتمردي نتوانسته اين دو موضوع متفاوت  را جداگانه بررسي كند– و يا وجودمستشاران نظامي‌امريكا در دوران پيش از انقلاب  هميشه مورد بحث جدي طيف چپ بود اما امروز تعداد مشاوران و نظاميان  و متخصصان  روسي در ايران از تعداد امريكائيان پيش از انقلاب خيلي بيشتر است اما كلاف سياسي  بافته شده بقدري در هم است كه اصلا كسي همت نمي‌كند اين دو موضوع را بطور موازي بررسي كند– اما امروز مي‌بينيم آقاي كوفي عنان رئيس سابق سازمان  ملل كه يك مهره كم رنگ سياسي در صحنه بين المللي است ناگهان ظهور ثانوي  مي‌كند و با طرح صلح و برنامه آشتي ملي در سوريه به چند كنفرانس  و جلسه مي‌رود و نهايتا  هم اعلام مي‌كند  كه طرح آشتي ملي او انجام شدني نيست– ولي پس از چند روز خاموشي دوباره ظاهر مي‌شوند به سوي دمشق و سپس به تهران مي‌رود و پس از ديدار با مقامات ايراني اعلام مي‌كند كه حل و فصل مشكل سوريه بايد با همكاري ايران صورت بگيرد– ترديدي نيست تعداد دولتمردان در ايران كه موافق و يا مخالف  دخالت در مسئله سوريه هستند كم نمي‌باشند و هر كدام هم دلايل مخصوص  به خود را دارند– اما قضيه سوريه در مرحله اي است كه اگر ايران به آن نزديك شود خيلي زود اثرات بار سنگين مالي و سياسي آن را احساس خواهد كرد– بايد هشيار بود كه >كلاف هاي سياسيهلن و ترويا< كه در درون  نهفته آن ها طرح‌هايي است كه تنها در تاريكي سياسي مي‌توان آن ها را ديد.
•••
• يك دادگاه در اتيوپي 23‌ خبرنگار را مجرم و تروريست خطاب كرد و براي يك نفر از اين خبرنگاران 18‌ سال زنداني تعيين كرد– اسكندرنگا به جرم همكاري و قصد خرابكاري با يك گروه تروريست مجرم شناخته شد. احزاب مخالف دولت هميشه شديدا  به راي دادگاه اعتراض كرده اند و بسياري از سازمان ها و نهادهاي خبري جهان مجرم شناختن خبرنگاران را كه آزادانديش و با قصد آزادي قلم مطلب مي‌نويسند، كار حكومت هاي خودكامه اعلام كردند.
• سفير دولت سوريه درعراق كه در ضمن از افراد ارشد در وزارت اطلاعات سوريه مي‌باشد به مخالفان سياسي دولت سوريه پيوست. “ال – فارس” به ديگر سياستمداران،  نظاميان،  دولتمردان وافسران اطلاعاتي توصيه كرد كه هرچه زودتر به نيروهاي مردمي‌بپيوندند.
• روسيه يازده كشتي نظامي‌به مديترانه فرستاد كه ضمن تقويت ناوگان خود به سازمان ناتو  و ياران آنها هشداري باشد كه فكر دخالت نظامي‌در سوريه را نكنند– در ضمن سخنگوي  دولت روسيه گفت تا روشن شدن وضع سوريه از فرستادن هرگونه  اسلحه و مهمات  به آن كشور خودداري خواهد كرد.Bamban1310-02
• رئيس جمهور جديد مصر به عربستان و امارات سفر مي‌كند تا ضمن روشن كردن وضع سياسي خود و دولت مصر از اين كشورهاي عربي تقاضاي كمك مالي كند.
• بيكاري،  گراني و ازدياد جمعيت در اروپا در سال آينده باعث اعتراضات و نا آرامي‌ها خواهد گرديد– نا اميدي نسل جوان به آينده و بي توجهي ميانسال ها به رويداد هاي سياسي و اقتصادي نگراني بزرگي براي مسئولان و مديران سياسي و اقتصادي اروپا مي‌باشد– چاپ پول بدون پشتوانه و كمك هاي دولتي نه تنها مشكل را بر طرف نخواهد كرد بلكه حل اساسي مشكل را غير ممكن مي‌كند.
• برادر رئيس جمهور كره جنوبي توسط دستگاه قضايي آن كشور بازداشت شد– حكم موقت  بازداشت بدليل اتهام رشوه گرفتن مي‌باشد– اين بازداشت اثر منفي سياسي بر دولت و حزب حاكم خواهد داشت.
• سواي پنج ناو مين جمع كن امـريـكـايي– نيروي دريايي امـريـكـا تعدادي زيردريايي مخصوص كه >روباه دريا< نام دارند وارد خليج فارس كرد كه اين زيردريايي ها كه بسيار كوچك هستند اغلب مين هاي شناخته شده را مي‌توانند خنثي كنند.
• لاريـجـاني رئيس مجلس ايـران گـفـت روابط ايران و عربستان نبايد خدشه دار گردد– آقاي لاريجاني كه به روابط پارلماني اهميت مي‌دهد خواهان رابطه مثبت و سازنده با عربستان سعودي است– سازمان امنيت عربستان در مناطق بلوچستان ايران فعال است و متقابلا وزارت اطلاعات ايران نيز در عربستان به فعاليت گروه هاي فعال وهابي و راه و روش نفوذ آنها در ايران ، عراق، پاكستان و لبنان توجه خاصي نشان مي‌دهد.
• مخالفان بشار اسد در دو ماه گذشته توانسته اند تعداد زيادي از نفربرها و تانك هاي ارتش سوريه را با شليك موشك ضد تانك و مواد منفجره از كار بياندازند– نزديك به 600‌ تانك و نفربر سوري براثر حملات ارتش آزادي بخش  از كار افتاده و در چند روز گذشته به دستور >بشار اسد< موشك هاي ارتش سوريه كه داراي كلاهك هاي مواد شيميايي و سمي از نوع گازهاي سوزنده گرفته تا زهر سيرين آماده موشك باران شهرهايي است كه ارتش آزادي بخش سوريه در دست دارد.
• روز يكشنبه 15‌ جولاي يكي از ژنرال هاي ارشد وزارت اطلاعات سوريه در شهر آلپو ترور شد– و چهار نفر از ژنرال‌هاي نزديك به بشار اسد بهمراه چندين افسر ارشد به تركيه فرار كردندو به ارتش آزاديبخش محلق شدند– در ضمن اطلاعاتي به خارج از سوريه مي‌رسد كه اگر بشاراسد قصد داشته باشد انبارهاي كلاهك هاي مواد سمي و شيميايي خود را عليه همسايگان بكار برد انبارهاي موشك سوريه مورد هدف حملات هوايي سازمان ناتو قرار خواهد گرفت– ناظران رويدادهاي محلي مي‌گويند سازمان هاي اطلاعاتي غرب فرار نظاميان واميران را در وزارت اطلاعات هماهنگي مي‌كنند موشك هايي كه امكان دارد انبارهاي آنها موردحمله قرارگيرد از نوع اسكاد–ام 600‌- و اس 802‌ مي‌باشند.