HaftHonar1314-02

خليج نه، خليج فارس
همايش شكوهمند ايرانيان در لس آنجلس

HaftHonar1314-01

روز يكشنبه پنجم اگوست در سالگرد انقلاب مشروطيت،  به همت امير بهادري طراح نام آور و برجستهي ايراني، گردهمايي عظيم و با شكوهي باحضور هزاران نفر در برابر ساختمان دولت فدرال امريكا در لس آنجلس برگزار شد.
هدف از برپايي اين گردهمايي اعتراض به اقدام گستاخانه ي شركت گوگل بود كه با ناديده انگاشتن تمامي ‌واقعيات و مستندات تاريخي نام خليج فارس را به خليج تغيير داده است،  اقدامي‌كه عنواني جز يك جعل عظيم نمي‌توان بر آن نهاد.HaftHonar1314-03
همايش روز يكشنبه يكي از عظيم ترين و شكوهمند ترين اجتماعات ايرانيان درخارج از كشور در سه دهه ي اخير بود. هزاران زن و مرد و كودك از راههاي دور و نزديك خود را به محل برگذاري گردهمايي رسانده بودند تا يكپارچه و يكصدا،  همدل و همزبان،  به دفاع از تماميت ارضي ايران برخيزند و اقدام گوگل را محكوم كنند.
اين تظاهرات، ويژگي هاي فراوان داشت:  محوطه ي  ساختمان دولت فدرال امريكا به گونه اي يگانه و با شكوه آراسته و تزئين شده بود. سر در كاخ آپادانا و استوانه ي عظيم كورش كبير برفراز آن، همگان را به درون محوطه هدايت ميكرد. ستونهاي تخت جمشيد و ديگر نقوش و نمادهاي تاريخي ايران، همه جا را جلوه و جلايي بي همتا مي‌بخشيد و پرچم هاي ايران و امريكا در گرداگرد محل در اهتزاز بود. پلاكاردهاي بزرگي كه بر روي آن جمله ي >اين،  خليج نيست، اين خليج فارس است<، به فارسي و انگليسي نقش بسته بود، در همه جا به چشم ميخورد واتوبوسهاي  سرخ فام دو طبقه ي مزين به اين شعار و پرچم هاي سه رنگ شيرو خورشيد نشان ايران، در خيابانهاي اطراف محل برگزاري مراسم در رفت و آمد بودند. امريكائيان رهگذر، شگفت زده از اين همه زيبايي و شكوه،  به تماشا مي‌ايستادند، حيرت زده از عظمت گردهمايي به اين درياي انساني خيره مي‌شدند و درگفتگو با ايرانيان، چند و چون و چرايي برگزاري گردهمايي را جويا مي‌شدند و ايرانيان نيز آنان را از پيشينه ي تاريخي خليج فارس و اقدام نابخردانه ي گوگل آگاه ميكردند.
ايرانيان با هر عقيده و مذهب و مرام و مسلك و ديدگاه و گرايش سياسي،  در كنار هم با در دست داشتن پرچم ايران هدف مشتركشان را فرياد مي‌كردند: >خليج نه، خليج فارس.< خليج فارس، همواره خليج فارس بوده است وخواهد بود و هيچ كشور و نهاد سازماني حق تعدي و دست اندازي به تماميت ارضي و هويت ملي ايران را ندارد.
صحنه نيز، به نمادها و نقوش برجسته اي از تاريخ درخشان هزاران ساله ي ايران آراسته بود كه زيبايي فضا را صد چندان مي‌كرد.
گردانندگي واجراي برنامه را فريدون فرح اندوز گوينده‌ي محبوب و سرشناس برعهده داشت كه تنها براي شركت در اين مراسم از واشينگتن  به لس آنجلس آمده بود. هنرمنداني چون خانم حميراي عزيز، آقاي مهرداد، خانم هنگامه،  آقاي اردوان مفيد، خانم ليلا فروهر و آقاي ستار در اين آيين به هنرنمايي پرداختند و شور و هيجاني بي مانند آفريدند.HaftHonar1314-04
برنامه، دقيقا در ساعت اعلام شده، يعني شش بعد از ظهر با نواختن سرود ملي امريكا، سرود ملي ايران و سرود خليج فارس ساخته ي شهداد روحاني هنرمند  برجسته با صداي آقاي عليرضا عصار،  آغاز شد.
شركت كنندگان درگردهمائي، هماوا و يكصدا به خواندن سرود ملي خود پرداختند و نام ايران در فضاي عظيم ساختمان فدرال طنين افكند.
آقاي عليرضا ميبدي، برنامه ساز محبوب و شخصيت سرشناس و برجسته ي راديو تلويزيون،  آقاي افشين گرگين، مدير برنامه هاي راديو ايران 670 KIRN AM‌ كه بيست و چهار ساعته به فارسي در لس آنجلس برنامه پخش مي‌كند، آقاي فريدون توفيقي، گوينده ي قديمي و سرشناس و آقاي شهرام همايون مدير شبكهي تلويزيوني كانال يك، دراين گردهمايي سخناني ايراد كردند و باگراميداشت خاطره ي بزرگان و جانبازان انقلاب مشروطيت و يادآوري پيشينه ي تاريخي خليج فارس به اقدام شركت گوگل اعتراض كردند. تمامي ‌مراسم روز يكشنبه، مستقيما از راديو ايران و تلويزيون كانال يك پخش شد.
يك دختر نوجوان ايراني كه در امريكا متولد شده، خانم دنيا باقرزاده، به زيبايي تمام به دو زبان فارسي و انگليسي سخن گفت و حاضران را به شدت تحت تاثير قرار داد. او چندي پيش براي امير، برگزار كننده ي همايش شكوهمند روز يكشنبه نامه اي نوشته و از عشقش به ايران سخن گفته بود و آقاي امير از او دعوت كرده بود كه به نمايندگي از جانب  نسل جوان ايران در مراسم روز يكشنبه سخنراني ايراد كند. بسياري از هنرمندان ايراني مقيم لس آنجلس نيز،  نه براي اجراي برنامه، كه صرفا براي حضور در كنار هم ميهنانشان در محل حضور يافتند و هماوا با همگان، نام ايران و خليج فارس را فرياد كردند. مردم، همه با هم مهربان بودند و بروي هم لبخند ميزدند. گويي رشته اي فراتر از تمامي‌تفاوتهاي مذهبي و عقيدتي و سياسي آنان را به هم پيوند ميداد. رشته‌اي كه به هيچ ترفندي گسستني نيست. همه، ايراني بودند و باHaftHonar1314-05 سرافرازي،  ايراني بودنشان را جار مي‌زدند. زرتشتي و مسلمان و يهودي و مسيحي و بهايي و بي دين، دست در دست هم به جهان يادآور مي‌شدند كه ايران از فراز و نشيب هزاره ها گذشته است و بي گمان از فراز و نشيب هزاره هاي ديگر نيز خواهد گذشت. همدل و همصدا فرياد مي‌كردند كه ما ايراني هستيم و اين ايراني بودن را هيچ قدرتي نمي‌تواند از ما بگيرد.
ما،  ملت ايرانيم. چه در وطن،  چه در غربت. چه در زادگاه، چه در زيستگاه. يك خاك،  يك سرزمين، يك ملت، و ايران فصل مشترك ما است.
روز يكشنبه، پنجم اگوست 2012‌ در تاريخ مبارزات ايرانيان خارج از كشور بعنوان روزي شكوهمند و درخشان ثبت خواهد شد. روزي كه در آن از دوگانگي و بيگانگي خبري نبود و يگانگي و همبستگي و مهر و دلبستگي برجايش تكيه داشت. روز از من رها شدن و به ما پيوستن. روز شكستن فاصله ها و پيوند با شكوه دست ها.
شركت كنندگان در اين گردهمايي براستي نشان دادند كه مي‌توان و بايد فاصله را از ميان برداشت، از تفاوت ها و اختلافها و نفاق ها فراتر رفت و يكدل و يكصدا،  تنها به ايران و آزادي ايران و خليج هميشه ايراني فارس انديشيد.
همايش عظيم ايرانيان در لس آنجلس در ساعت هشت و سي دقيقه ي شب درحالي كه واژه هاي زيباي سرود ملي ايران يكپارچه از گلوي هزاران ايراني در فضا طنين افكنده بود،  به پايان رسيد و شركت كنندگان بانظم و ترتيب و متانت و وقاري در خور تحسين در حالي كه لبخند رضايت بر چهره داشتند در كمال آرامش،  محل را ترك گفتند.
رئيس پليس لس آنجلس درپايان اين گردهمايي، تاكيد كرد كه هرگز شاهد چنين شكوه و آرامشي نبوده است.
امير، طراح برجسته ونام آور بين المللي كه باتلاشي فراوان و همتي بلند اين آيين را برگزار كرد و براي برپايي آن تمامي‌امكانات خود را بكار گرفت  در سخناني كه با استقبال  فراوان و چشمگير مردم روبرو شد تاكيد كرد كه تنها آرزويش، بلند آوازه كردن نام ايران است و اميدش اين كه همبستگي و همدلي همايش پنجم اگوست، سرآغازي براي پيوند و يكپارچگي دوباره ي تمامي‌ايرانيان در راه تحقق آرمان مشتركشان يعني آزادي ايران باشد. او تقارن اين گردهمايي را با سالگرد انقلاب مشروطيت به فال نيك گرفت و با تاكيد بر تازگي و طراوت و سرزندگي آرمانهاي گرانقدر انقلاب مشروطيت يعني آزادي، عدالت،  استقلال،  تماميت ارضي، حاكميت ملي، ترقي و توسعه،  و نوگرايي و نوجويي،  گفت ايمان دارد كه ملت با فرهنگ و بزرگ ايران تا زمان تحقق كامل اين آرمانها از پاي نخواهد نشست.
 آقاي امير از يكايك ايرانيان و هنرمنداني كه دعوت او را پاسخ مثبت گفتند و از مسئولان و مديران رسانه هاي گروهي كه اورا در راه برگزاري اين گردهمايي ياري دادند و از مجله جوانان كه از آغاز اين پروژه را حمايت كرد، از عليرضا مروتي راديو صداي ايران، ضيا آتاباي شبكه NITV‌ و نادر رفيعي شبكه اميد ايران سپاسگزاري كرد.
آقاي امير از همه ايرانيان خواست كه به هر وسيله ي ممكن:  نامه، تلفن، فكس و اي ميل اعتراض شديد خود را نسبت به اقدام ناروا و نابجاي گوگل به گوش مسئولان و مديران اين شركت برسانند تا ديگر كسي هوس تعدي و دست اندازي به هويت ملي و تماميت ارضي ايران را در سر نپرورد. او با شادماني و شعف گفت مي‌خواستيم يك بار ديگر >تجربه كنيم با هم بودن رامي‌شود و بايد.