news1317-01

يك ديدگاه
در فلسفه ديدگاهي است كه مي‌گويند نقطه”وجود” دارد و در هيچ جهت هم نمي‌توان آن را تقسيم كرد ضمن آنكه هستند كساني كه نظر مي‌دهند كه نقطه بايد برروي سطحي وجود داشته باشد و چون هر سطحي قابل تقسيم است پس نقطه هم قابل تقسيم مي‌گردد اين مورد را فلاسفه در بيان “جوهر” فرد گواه مي‌آورند و هرچند مطلب تازگي ندارد اما دليل نسبتاً قانع كننده آن هميشه نو محسوب مي‌شود– اما در ادامه بحث قصد آن است كه بدانيم نقطه پس از تقسيم چه مي‌شود و آيا محتواي آن هم تقسيم مي‌شود؟ در اين مورد فلسفه اشاراتي دارد كه قابل تعمق است اگر نقطه “قند” باشد پس از تقسيم رنگ و طعم آن عوض نمي‌شود و يا اگر نقطه شكل خاص باشد… شهرستاني پدر علم كلام مي‌گويد اگر پدري دست و پاي خود را از دست بدهد باز همان پدر باقي خواهد ماند و ماهيت عوض نمي‌گردد. به شاه سلطان حسين خبر دادندكه افغان ها دارند به دروازه پايتخت نزديك مي‌شوند گفت مشكلي نيست افغان ها برادران مسلمان ما هستند از آنها خطري متوجه ما نمي‌باشد– هفته پيش روسيه ناگهان پس از 17‌ماه طرفداري از بشار اسد اعلام كردكمك هاي نظامي، مالي و اطلاعاتي به سوريه را قطع مي‌كنيم و پايگاه تارتوس در سوريه را نيز تخليه كردند و به جز يك شناور تمام كشتي ها و زيردريايي ها از بنادر سوريه دور شدند– هر چند سابقه گفتار و كردار روس‌ها اعتبار  چنداني ندارد و هر لحظه ممكن است عوض شود ولي در اين مورد مي‌بينيم براي منافع خود سوريه را تنها گذاردند– اين مسئله بايد هشداري باشد و لحظه بيداري براي ايران كه بداند روس ها تا زمان حفظ منافع حق و حقوق خود ايران را محترم خواهند  شمرد و در شرايط بحران پشت را خالي خواهند كرد.
در يك سناريوي مشابه، امريكا دست و پا گير اسرائيل شده و اين كشور را در آزادي عمليات نظامي‌ محدود كرده است– نه تنها اسرائيل از اين مسئله شديدا نگران است بلكه تركيه، سعودي و قطر و چند كشور اروپايي كه منتظر هستند حمايت لجستيگي و اطلاعاتي امريكابراي ايجاد منطقه امن درخاك سوريه براي پناهندگان ايجاد كنند درگير گفتگوهاي هستند كه تا پس از انتخابات امريكا كاملا بي نتيجه خواهد بود– امريكا براي رفع نگراني اسرائيل رئيس سازمان”سيا” را جهت دلداري وروشن كردن مسايل منطقه به اسرائيل گسيل داشته است– بايد نهايتا ديد كه نقطه چون تقسيم شود از جوهر آن اثر رنگ وطعمي باقي خواهد ماند؟news1317-02
•••
• راميل ساراوف سروان جمهوري آذربايجان كه در سال 2004‌ يك افسر ارتش ارمنستان را در مجارستان به قتل رسانده بود پس از توافق آذربايجان و مجارستان براي ادامه دوران زندان به آذربايجان فرستاده شد– اما رئيس جمهور آذربايجان حكم زندان را باطل كرد – رئيس جمهور ارمنستان اين عمل را غير قابل باور دانست و گفت خود او و كشورش نمي‌توانند اين مسئله را بپذيرند.
• روز اول سپتامبر روزنامه “وال استريت ژورنال” نوشت سياست فعلي امريكا باعث شده كه اسرائيل احتمال به حمله ايران را زودتر بخواهد به اجرا در آورد.
• رئيس جمهور انگولا پس از 33‌  سال حكومت مطلق در كشور افريقايي انگولا در انتخابات جديد با 75‌ درصد راي دوباره انتخاب گرديد– انگولا 19‌ ميليون جمعيت دارد به اندازه فرانسه مي‌باشد و دومين كشور بزرگ صادر كننده نفت در افريقا است. انگولا در سال 1975‌ استقلال خـود را از پـرتغال بدست آورد.
• “ماكس بايگروز” يكي از نامداران موسيقي انگلستان در سن 89‌ سالگي در لندن وفات يافت– بايگروز سال ها در اپرا با صداي سوپرانو آواز مي‌خواند تا آنكه بدرخواست دوستانش به خواندن آهنگ هاي مردمي‌پرداخت– بايگروز 19‌ سال متوالي در جشن سالانه موسيقي انگلستان عهده دار و مجري برنامه ها بوده است.
• دو هليكوپتر ارتش هند در هوا برخورد كردند– دو هليكوپتر ساخت روسيه  از نوع (17-1M‌) پس از بـرخـورد سـقـوط كـردند و نه نفر سرنشينان آن كشته شدند اين حادثه در ناحيه گجراتnews1317-03 صورت گرفت.
• در پي ادامه ناآرامي‌هاي افغانستان رئـيـس جـمـهور آن كشور حميد كـارزاي وزير اطلاعات كشور را بازنشسته كرد و گفت بزودي وزير اطلاعات سابق به پست سفارت در يك كشورخارجي انتقال خواهد يافت– كارزاي مسئول ايلات افغانستان “خالد” را بعنوان وزير اطلاعات جديد معرفي كرد.
• بدليل روابط سرد بين اسرائيل و امريكا مانور مشترك دو كشور با يك استخوانبندي بسيار كوچكتر وكم اهميت تر انجام خواهد گرفت–رهبران اسرائيل هنوز در شوك سياسي هستند كه چگونه و چرا رئيس ستاد نيروهاي امريكا در نطق خود ناگهان فاصله بسيار با اسرائيل گرفت و رئيس جمهور و وزير دفاع امريكا در پي اظهارنظر ژنرال دمپسي هيچ مطلبي بيان نداشته اند…
•  همانگونه كه انتظار مي‌رفت و درهمين صفحه اشاره كرده بوديم ابراهيمي جانشين كوفي عنان كه در ابتداي كار گفت وضع سوريه رو به بهبود است دو روز پيش گفت وضع سوريه غيرقابل علاج سياسي است اين افراد مسايل را مي‌دانند و از بي لياقتي هاي خودشان هم اطلاع دارند منتها براي اينكه نامشان در صحنه هاي بين المللي مطرح شود مسئوليت هايي را قبول مي‌كنند كه از عهده انجام آن بر نمي‌آيند.
• مقامات قضايي سوئيس رئيس پليس سابق كشور گواتمالا را دستگير كردند– “اسپريسن” از سال 2004‌ تا 2007‌ رئيس پليس گواتمالا بود كه در نا آرامي‌هاي زندان پايتخت هفت نفر از زندانيان را كشته بود.
• روز دوم اگوست دو بمب ساعتي در محل ساختمان ستاد ارتش سوريه منفجر شد و چهار افسر سوري را زخمي كرد تلويزيون ملي سوريه اعلام كرد به دليل خالي بودن ساختمانnews1317-04 خسارت جاني ببار نيامد.
• انسان با بكارگيري قدرت تخيل و هماهنگي با وسائل كار دست و انگشت از هزاران سال پيش به ساخت وسايل براي نابودي زحمت كشيده از تبر سنگي تا موشك هاي بالستيك و با آن كه امروز اين انسان قادر است جهان را ظرف چند ساعت به نابودي بكشاند– توانايي جان بخشيدن به يك مورچه را ندارد– آلبرت انيشتين در پاسخ خبرنگاري كه پرسيد جنگ سوم جهاني چگونه خواهد بود پاسخ يافت كه جنگ سوم را نمي‌دانم چگونه است اما جنگ چهارم با سنگ و چماق خواهد بود.