1320-34

 

يك ديدگاه

 

فرهنگ ها مقدورات و محدوديت ها دارند كه مناسب زمان و مكان و رشد جامعه شكل مي‌گيرند و حتي بصورت سنت، سازه و استخوان بندي جامعه را محكم مي‌كنند– براثر ارتباطات با ديگر فرهنگ ها بخش هايي از جامعه به ارزش و  بازانديشي مي‌پردازد و ناچار در مواردي حضور بازانديشي در جوامع را با دلايل و محتواي مبهم به جامعه تزريق مي‌كند كه اين تضاد گاهي تامل نمي‌شود و شخصا واكنش نشان مي‌دهد اين واكنش ها گاهي موزون و با مدارا انجام مي‌گيرد و گاهي با انقلابات و معماهاي سياسي كه هيچگاه شفاف نيستند اما فراگير هستند تحليل بحران اگر پس از بحران آغاز شود اين خود نمودار ناشناسي از بحران است تحليل گر بايد پيش از رويداد بحران مسئله را تحليل كند ورابطه را با آينده شناسايي كند چه با جامعه خودي چه با ديگرجوامع– آنچه امروز در خاورميانه شاهدآن هستيم مجال ووقت شناخت بحران را براي تحليل بشكل ديالوگ از مسئولان گرفته در تاريخ افسانه اي ايران سخن از «اخت» جادوگر و جواني بنام «يوشت» مي‌باشد كه گويا «اخت» قصد نابودي شهري را دارد و معمايي طرح مي‌كند تا شهروندان جواني پيدا كنند كه بتوانند همه پاسخ ها را بدانند و اگر ندانند لشكر هفتاد هزاري جادوگر همه مردم شهر را خواهد كشت– پرسش ها همه به صورت معما هستند اما «يوشت» پاسخ همه را به درستي مي‌دهد و «اخت» را شگفت زده مي‌كند– ساختار سياسي خاورميانه هميشه به همين شكل اخت جادوگر و يوشت جوان بوده مردم هيچگاه پاسخ را نمي‌توانند بدانند و طراحان پرسش هم آماده هستند كه هرگاه پاسخ نادرست شنيدند آنها را سلاخي كنند.1320-32
• با آغاز نا آرامي‌ها در سوريه دولت آن كشور خروج مردان زير 42‌ سال را ممنوع اعلام كرد تا احتمالا در صورت نياز به خدمت سربازي برگردند– بسياري از اقليت هاي قومي‌ سوريه موافق اصولي بشار اسد هستند مخصوصا در اين دوران نا آرامي‌اسد امتيازاتي به اقليت هاي قومي‌سوريه داده است– كردها كه تا اين اواخر بعنوان شهروند شناخته نمي‌شدند اين امتياز مهم را بعنوان شهروند سوريه امروز به دست آورده اند– ارامنه وآسوري ها كه بيشتر در شهر حلب هستند بطور سنتي حامي‌دولت هاي سوريه بوده اند چون پس از قتل وعام دوران عثماني بسياري از اقوام مسيحي مذهب مانند ارامنه و آسوري ها به سوريه ولبنان آمدند و اين كشورهاي مسلمان كوشش بسيار كردند كه مهمانان مسيحي در خانه جديد خود بيگانگي احساس نكنند– بيشتر ارامنه حلب كه نزديك به 70‌ هزار هستند صنعتكار و فني هستند وجزو گروه پولداران شهر محسوب نمي‌شوند نزديك به 35‌ هزار نفر در اين 18‌ ماه از كشور رفته اند و بسياري در ارمنستان زندگي مهاجر موقت را دارند بدليل كمبود كار مشكلات اساسي اين گروه مهاجر درارمنستان حل و فصل نشده ارامنه سوري اميدوارند كه جنگ داخلي بپايان برسد تا بتوانند به كار و زندگي در شهر مورد علاقه خود حلب برگردند.
• در اواسط ماه گذشته براثر قطع شبكه برق رساني به مركز تحقيقات اتمي «فردو» در چهل كيلومتري قم كار اين مركز به همراه سيستم هاي دفاعي و كامپيوتري آن از كار افتاد– متخصصات فني سپاه توانستند پس از سه روز كار مركز «فردو» را دوباره به راه اندازند اما آسيب بزرگي از قطع برق اين مركز هسته اي بوجودآمده است. وزارت اطلاعات چند نفري را به اتهام خرابكاري دستگير كرده و شايع است اين افراد در جمهوري آذربايجان آموزش خرابكاري را ديده‌اند– اما سئوال مهمتر براي مسئولان بي توجهي سازندگان اين مركز است كه بطور مجزا ژنراتور برق نداشته و برق را از شهر قم كه در چهل كيلومتري اين مركز است دريافت مي‌كرده است.
• چند صد نفر ازجوانان شهر«بنغازي» به مركز سلفي هاي شهر كه ظاهرا مسئول وآغازگر ناآرامي‌هاي شهر وكشتن سفير امريكا بوده است حمله كردند و تفنگچيان سلفي ترجيح دادند محل و عمارت قدرت خود را ترك كنند– گويا حمله كنندگان به اين مركز خواسته اند نشان دهندكه مردم عادي  ليبي در موردكشتن سفير امريكا وحمله به مركز فرهنگي در بنغازي دخالت نداشته اند و علاقمند هستندكه ارتباط و كانل روابط بين ليبي تازه استقلال يافته و امريكا حسنه باقي بماند.
• رئيس جمهور افغانستان ده استاندار جديد به مراكز استان‌ها فرستاد– گويا اين كار به قصد جلوگيري از فساد و شكايت مردم بوده است بسياري هستند كه مي‌گويند فساد در ستاد رياست جمهوري افغانستان از هر زاويه اي كه نگاه كنيم جلوه كننده است– نمونه روشن آن فروش مواد مخدر به جهانيان است كه دولت افغانستان هيچ اقدام جدي در مورد نابودي مراتع و كشت خشخاش انجام نداده و قاچاقچيان هر روز فربه تر مي‌شوند.
• به احتمال زياد سازمان مجاهدين خلق ايران با راي كنگره امريكا از ليست سازمان هاي تروريستي خارج خواهد شد– در دهه 1970‌ چندين امريكايي ساكن ايران به وسيله افراد مجاهدين خلق كشته شدند و اصولا راه و روش اين سازمان هميشه عليه امريكا و كاپيتاليسم بوده است پس از سقوط صدام حسين كمپ هاي مجاهدين خلق در عراق از نظر تداركات،  امتيازات و نفرات آسيب فراوان ديد و شكل خاص رهبريت اين سازمان زياد با بدنه اصلي فرهنگ ايران تفاهم ندارد: به نظر بسياري مجاهدين خلق به شكل «فرقه» هستند تا يك حركت ملي مردمي، ‌با اين حال بسياري از اعضاء كادر اين سازمان چه در رژيم گذشته چه پس از انقلاب زنداني و كشته شدند در روزهاي اول انقلاب مجاهدين خلق رابطه بسيار حسنه با رهبران انقلاب داشتند.1320-33
• عباس فريدون دواني رئيس انرژي اتمي ايران گفته است ما گاهي اطلاعات نادرست به بازرسان انرژي اتمي مي‌داديم – گاهي مسايل بزرگ را كوچك و گاهي مسايل كوچك را بزرگ جلوه مي‌داديم– گفته آقاي دواني شديدا باگفته آيت الله خامنه اي مغايرت دارد كه چندين بار گفته اند ايران اسلامي‌قصد ساختن بمب اتمي ندارد…
• مقامات اطلاعاتي امريكا مي‌گويند در چند ماه گذشته 170‌ بار پروازهاي شركت هاي هواپيمايي ايراني كه به سوريه اسلحه و مهمات و گاهي افراد ويژه سپاه قدس را حمل مي‌كرده شناسايي كرده اند– اين هواپيماها غير نظامي‌و از آسمان عراق وارد سوريه شده اند،  عراق به شدت اين مطلب را تكذيب كرده است.
• دولت غير نظامي‌وطرفدار طيف مذهبي در تركيه تعداد بسياري از نظاميان ارشد تركيه راكه برخي بازنشسته و برخي در زندان هستند محاكمه كرد و سه نفر را به محكوميت هاي 20‌ ساله و چند نفري را هم با محكوميت هاي كمتر مجرم شناخت. تعدادي نيز با قبول جرم اقدامات عليه دولت با اظهار ندامت آزاد شدند– از جمع 365‌ نفر 34‌ نفر بي گناه شناسايي شدند.
• محمدعلي جعفري فرمانده سپاه پاسداران در گفتگويي اعلام كرد كه مي‌پندارد نهايتا اسرائيل به ايران حمله خواهدكرد. و اين كار باعث نابودي اسرائيل مي‌باشد– برخي ازواحدهاي سپاه قدس در سوريه و لبنان فعال هستند و پيش از آنكه كمك ‌نيروهاي محلي باشند آماده عكس العملي در صورت حمله اسرائيل به ايران مي‌باشند– گفته محمد علي جعفري بيشتر جنبه هشدار دارد تاچيز ديگر– سپاه مقدمات دفاع و ضد حمله را هر روز بيشتر مي‌كند.
• مقامات امنيتي ايران ادعا كردند كه شركت زيمنس آلمان با جاسازي بمب هاي كوچك و ارتعاشي در دستگاه هاي خريداري شده براي قطعات مسايل هسته اي ايران قصد داشتند آنها را در يك موقعيت مناسب منفجر كنند– شركت زيمنس و دولت آلمان اين ادعا را نادرست دانستند– و گفتند شركت زيمنس از سال 1979‌ هيچ وسيله و قطعه براي فن آوريهاي هسته اي به ايران نفروخته است.
• نيروهاي اخوان المسلمين ازروز دهم اكتبر به همراه گروه‌هاي موافق خود مانند شاخه هاي پراكنده القاعده و سلفي ها در كشور اردن مي‌خواهند  دست‌ به تظاهرات گسترده بزنند سازمان هاي فلسطيني در اردن نيز در اين تظاهرات شركت خواهند كرد ظاهرا قصد گروه هاي مخالف دولت طرح ايجاد حكومت مشروطه سلطنتي مي‌باشد كه جايگزين سلطنت كنوني گردد طبعا دولت اردن از اين برنامه آگاهي دارد و اميد بسيار هم دارد كه قبايل هاشمي و ارتش تماما  از شاه و دولت حمايت خواهندكرد تنها نگراني فعلي دولت از روابط في مابين قبايل صحرانشين هاشمي است كه در چند سال گذشته نسبتا مورد بي مهري دولت قرارگرفته اند– ضمن آنكه هرگونه نا آرامي‌در اردن وضعيت سياسي و نظامي‌اسرائيل ر انيز شديدا به خطر خواهد انداخت.