1322-47

مروري بر فيلم:  -2‌TAKEN
كارگردان:  اليور مگاتون
بازيگران:  ليام نيسان – فيمك جنسن – مگي گريس

1323-26

دربازار داغ فيلم هاي اكشن،  تماشاگر از هر سن و سالي،  مشكل پسند و سختگير شده است،  چون ديگر فيلم هايي با صحنه هاي بقولي بزن بزن وقهرماني با قدرت وتوانايي مقابله با 20‌نفر،  تعقيب و گريز اتومبيل ها در كوچه و پس كوچه هاي پاريس، تماشاگر را راضي نمي‌كند.1323-28
تماشاگر بدنبال سوژه محكم وقابل قبول مي‌گردد،  از قهرمانان فيلم انتظار حركات و عملياتي قابل قبول و منطقي دارد،  مگر اينكه در قالب «سوپرهيرو» ها در فيلم رخ كنند.
اولين فيلم Taken‌ در سال 2008‌،  بدليل ربوده شدن دختر نوجوان يك مامور بازنشسته سيا در پاريس،  آنهم توسط فروشندگان انسان، احساسات تماشاگران را برانگيخت و خودبخود از چنين ماموري انتظار بكارگيري همه تخصص ها وتجربيات ويژه اش را داشتند.انصافا هم در آن فيلم كوتاهي نشد.
اين بار هم ماجرا در رابطه با همان فيلم دنبال ميشود،  يعني گنگهاي آلباني در پي انتقام از مامور سيا هستند،  انتقام از«برايان ميلز» مامور حرفه اي و همه فن حريف، كه ديگر دلش نمي‌خواهد درگير ماجراهاي آنچناني شود،  «برايان» در آغاز فيلم، همه مشغوليات فكري اش، دختر نوجوان اوست. كيم (مگي گريس) كه تازه مي‌خواهد گواهينامه رانندگي بگيرد، كه تا حدي از عقل و منطق دور است، دختري كه به تنهائي سفر رفته، مستقل و تاحدي دنياديده با تجربه است، هنوز گواهينامه ندارد!
از سويي پدرش، مامور برجسته سابق سيا، نگران دخترش و دوست پسر اوست. 1323-30اينكه چه كسي دل دخترش را ربوده است! برخورد برايان با اين مسئله،  سري فيلم هاي «فاكرز» را بخاطر تماشاگر مي‌آورد،  حركات رابرت دنيرو و اوئن ويلسون را واينكه انگار همه مامورين بازنشسته سيا،  تنها دلواپسي شان دوست پسر و يا شوهر دختران شان است!
اين بارماجراي فيلم بجاي پاريس در استانبول مي‌گذرد، خصوصاكه گنگ هاي فيلم هم مسلمانان آلباني هستند و صداي الله اكبر هم از مناره مسجدهاي استانبول در فيلم مي‌پيچد.
تماشاگر خيلي راحت قصه فيلم و پايان آنرابراحتي پيش بيني ميكند، كارگردان فيلم تلاشي براي پنهان كردن1323-27 اين مسئله ندارد،  ولي خوشبختانه آنچنان صحنه هاي اكشن در فيلم جاي داده كه تماشاگر را تا پايان سرگرم مي‌كند، بعضي صحنه هاي فيلم چون تعقيب و گريز اتومبيل ها،  تازگي هاي خاص خود را دارند چون روند تعقيب ها،  با فيلم هاي مشابه كاملا تفاوت دارد، ولي يك نكته تماشاگر را به حيرت مي‌اندازد،  آنهم رانندگي كيم (مگي گريس) آنهم يك هفته بعد از دريافت گواهينامه!
از «اليور مگاتون» كارگردان فيلم، آثاري چون:Colombiana‌ و3- Transporter را در سال 2011‌ ديده‌ا‌‌يم. مگاتون در ساخت فيلم هاي اكشن تخصص دارد و الحق بايد اين فيلم ها راهم با مقايسه با اولين فيلم يك سر و گردن بالاتر ديد چون صحنه هاي حساب1323-29 شده فيلم،  مهلتي به تماشاگر نميدهد كه به كم وكسري هاي هنري فيلم بيانديشد.
«ليام نيسان» در سالهاي 60‌ زندگي خود،  آخرين تلاش خود را براي يك قهرمان فيلم هاي اكشن بكارگرفته،  و البته خوب هم از عهده برآمده است،  فيلم هم تكيه اش بروي شخصيت اوست. بقولي نيازي هم نيست،  كه بازيگر اسكاري فيلم «شيندلر ليست» براي ايفاي نقش بخود فشاري بياورد.
مگي گريس و فيمك جنسن بعنوان دو بازيگر زن، در اين فيلم، نقش سازنده اي دارند و خودي نشان ميدهند و بخصوص مگي گريس راه آينده اش را تاحدي هموار كرده است.