1322-41

 

 

يك ديدگاه

تحليل گر تاريخ براي فهميدن ارزش هاي حركت هاي تاريخي و دادن بهاي سياسي به آنها بايد لايه هاي بافت هاي اجتماعي را در هنگام بررسي با كمك از آفرينش فكري در پرسش هاي جدل (ديالكتيك) جستجو كند تا احتمالا ميزان انحراف كمتر صورت گيرد، لذا شناخت مباني و اصول لازمه اين نوع تحليل مي‌باشد اما در بيشتر كشورها با حكومت‌هاي خودكامه حاكميت به هنگام درخواست از تحليل گر مي‌خواهد تحليل گر به انتقاد و بهانه آوردن بپردازد لذا حاصل بررسي بهاي كارساز ندارد– در نبود و فقدان درست انديشي راه حل هاي ارائه شده از اين گونه تحليل ها تنها جنبه موقت دارد و بيشتر موارد اگر دوباره شناسي تحليل صورت پذيرد مي‌بينيم  روشنگر و روشنفكر به مسايل حاشيه اي و ثانوي پرداخته اند و نيازهاي حاكميت را بر آورده كرده و براي خود فاصله امن سياسي با حاكميت به وجود آورده است. در مورد اقتصاد كه پايه نهادين آن رشد جامعه را نشان مي‌دهد مي‌بينيم تحليل گر وابسته به حاكميت دوباره به شناخت فلسفه خردگرايي و پندارانديشي و غيره متوسل مي‌شود و از دانستن ابتدائي ترين منطق شناخت جامعه در روابط موجود ميان مردم و دولت و امكانات و مناسبات متفاوت ميان رشته ها و شاخه‌هاي جامعه فعال كه بتواند در يك هماهنگي معقول به كماليات اقتصادي دست يابد پرهيز مي‌كند– در نبودن اين تحليل مي‌بينيم جلالت سياسي جهش هايي از خود نشان مي‌دهد كه هيچ كدام ريشه دار نيستند و از فن و فنون اقتصاد  تنها «امتياز» و «بهره» را شناخته اند لذا بمرور وضع  اسفناك اقتصادي ببار مي‌آيد– امروز شوربختانه وضع مديريت و شناخت اصولي اقتصاد ايران جمع جميع از همين نوع جهش هاي نوين اقتصادي است كه تمام چاره ها بصورت موقت و در بُرد محدود عمل مي‌كند و اساس سياست اقتصاد نادرست آسيب جبران ناپذير به اقتصاد ايران وارد كرده است.
• اعتراض معدنچيان در افريقاي جنوبي هم چنان ادامه دارد و نيروهاي دولتي1323-49 باخشونت و خارج از چهارچوب قانون آن كشور با كارگردان معادن رفتار مي‌كنند– يكي از كساني كه در اين مورد سكوت كرده اسقف دزموندتوتو است كه دائم در چهل سال گذشته از آزادي بيان وانسان سخن مي‌گفته– از ماندلا نيز صدايي شنيده نشده است.
• هواپيماي بدون سرنشين (هليكوپتر)كه وارد حريم هوايي اسرائيل شده بود– پس از سقوط و بررسي روشن شد كه تعلق به حزب الله داشته است– نصرالله گفت طرح هواپيما در ايران ابداع شده و در لبنان مونتاژ شده بود.
• يك هواپيماي مسافربري كه از روسيه عازم سوريه بود درحريم  هوايي تركيه به وسيله شكارهاي نيروي هوايي مجبور شد فرود آيد– پس از بازرسي ترك ها گفتند هواپيما مهمات نظامي‌ به سوريه مي‌بُرد– دولت روسيه هم اعتراض كرد كه كار ترك ها «جان» مسافران روسي را به خطر انداخته  است.
• آيت الله خامنه اي در مورد تحريم هاي غرب بطور كلي و مسايل اقتصادي و سقوط ريال و دشواري بازار در يافتن راه گشا گفتند «ما از اين گردنه ها عبور خواهيم كرد» وادامه دادند كه تحريم ها غير منطقي است– اما بسياري از مردم به روشني بيشتر گرفتاري هاي مملكت را بر گردن دولت مخصوصا آقاي احمدي نژاد مي‌دانند كه در مدت رياست خودتنش ها را ميان گروه هاي سياسي واصناف به حداعلاء رسانده است و در مواردي هم علناً مطالبي در مغايرت با نظريه هاي آقاي خامنه اي گفته اند.
• برخوردهاي مرزي بين سوريه و تركيه همچنان ادامه دارد ضمن آنكه نيروي هوايي تركيه شكاريهاي خود را به فرودگاه‌ها انتقال داده كه درصورت لزوم راحت تر بتوانند چتر حمايت براي نيروي زميني و عمليات واحدهاي ويژه در شهرهاي مرزي باشند– رئيس ستاد ارتش تركيه از واحدهاي تركيه در پادگان هاي مرزي ديدن كرده واز آمادگي نيروها اظهار رضايت نموده.
•‌ آقاي پوتين بنا بود روز يكشنبه جهت يك ديدار به تركيه برود اما ظاهرا بخاطر1323-48 آنكه تركيه هواپيماي حامل مهمات را كه از روسيه به سوريه مي‌رفت بازرسي كرده باعث كدورت روابط بين تركيه وروسيه شد و فعلا سفر پوتين به تعويق افتاده است.
• افتتاح دوباره فرودگاه بين المللي قره باغ كه ميتواند مورد استفاده نظامي‌نيز قرارگيرد وضع تنش زا منطقه را يك پله بالاتر برده است– تحليل گران مسايل منطقه كه از سوي آذري‌ها انجام مي‌پذيرد به نظر تنها يك بهانه مي‌باشد تا مسئله قتل افسر ارتش ارمنستان را كه رسما قاتل از سوي رئيس جمهور آذربايجان قهرمان ملي شناسايي شده و جوائزي چون خانه و ماشين هديه گرفته در سايه بماند.
• ايران با بكارگيري صدها نفر از مهندسان امور كامپيوتري كوشش مي‌كند كه به كامپيوترهاي كشورهاي خليج فارس،  اسرائيل و امريكا آسيب سايبري برساند– سازمان هاي اطلاعاتي غرب از اين موضوع آگاه هستند و ظاهرا مخصوصا كاري در مقابل اين حملات انجام نمي‌دهند تا توان  كاربردي و ميزان عملكرد اين عمليات شناسايي شود.
• يك هواپيماي مسافربري ارمنستان در مسير پرواز از روي تركيه كه عازم شهر حلب در سوريه بود مورد بازرسي قرار گرفت– مقامات ارمنستان و تركيه هر دو گفتند از پيش مقامات هوايي هر دو كشور در مورد اين پرواز با هم هماهنگي كرده بودند و مشكلي از اين بازرسي پيش نيامده است– ارمنستان با فرستادن كمك هاي اوليه و پزشكي به حلب به ارامنه ساكن اين شهر كه نزديك به 70‌ هزار نفر هستند كمك رساني مي‌كند.
• خبرگزاري الجزيره خبر از سقوط پادگان پدافند هوايي دولت سوريه در ناحيه حلب را داد– در جريان درگيري ميان مخالفان بشار اسد و نيروهاي دولتي در پادگان ياد شده بيش از صد نفر از سربازان دولتي كشته شدند.
• در برخورد ميان طرفداران اخوان و دولت مصر از يكسو و مخالفان دولت و اخوان المسلمين از سوي ديگر بيش از110‌ نفر در قاهره زخمي شدند– دولت مورسي در حل مشكلات اقتصادي و ايجاد كار نتوانستند هيچ اقدام سازنده اي انجام دهد خود مورسي هفته پيش گفت 90‌ روز اول صدارت او سازندگي كه انتظار آن را داشت نتوانسته انجام دهد.
• گويا سياست فعلي امريكا در مورد سوريه هنوز شفاف نمي‌باشد ظاهرا امريكا از سعودي و قطر خواسته است كه در كمك رساندن به مخالفان اسد دقت بيشتري كنند و وسايل نظامي‌مانند موشك و بازوكا ضد تانك و موشك ضد هواپيما به ارتش آزاديبخش سوريه ندهند– با آنكه نيروهاي مخالف بشار اسد در تمام سوريه فعال هستند اما تعداد آنها مشخص نيست و تنها حدس زده مي‌شود كه كمتر از 40‌‌ هزار نفر است– جنگ وگريز اين نيروها بصورت جنگ هاي چريكي و پراكنده صورت مي‌گيرد برخي از سازمان هاي اطلاعاتي غرب اقتصاد دارند بايد با كمك مستقيم به مخالفان كار بشار اسد را بپايان رساند– ايجاد منطقه پرواز ممنوع بزرگترين كمك به مخالفان اسد خواهد بود.

1323-51