1324-1

 1324-5

 1324-9

‌مازيار جبراني «ماز MAZ»بعنوان يكي از اعضاي بنيانگذار«تور كمدي محور شيطان» كه براي نخستين بار در 2007‌ دركمدي سنترال امريكا به نمايش گذارده شد،  معروف است.كمدي محور شيطان،  نخستين نمايش كمدي بوده كه تا كنون بارها از كانال هاي تلويزيوني امريكا براي  عموم پخش گرديده و تمامي‌بازيگران اين نمايشنامه كمدي از خاورميانه بوده كه با شيوه ي مثبتي نقش هاي خويش را ارائه ميدهند. مازMAZ اين چهره محبوب همه ما و كمدين توانا، توركمدي محور شيطان را در سراسر جهان ازجمله درمنطقه خاورميانه، دركشور اردن،  در حضور پادشاه اردن به نمايش در آورد.
علاوه بر اين نمايش بي همتاي كمدي مازMAZ ،  دربسياري از فيلم هاي سينمايي و نمايشنامه هاي تلويزيوني همانند: The Interpreter با نيكول كيدمن، و شان پنFriday After Next با آيس كوب و Curb your Enthusiasm‌ در شبكه تلويزيوني HBO و Tonight Show در كانال تلويزيوني NBC ظاهر گرديده است.1324-2
MAZ،  اخيرا يك شوي Stand Up Comedy خود را به كانال تلويزيوني CBS فروخته است و در حال حاضر،  پس از جمع آوري كمك هاي نقدي در صدد فيلمبرداري سناريويي ميباشد كه مشتركا با امير اهبسيون آنرا تدوين نموده و عنوان اين فيلم سينمايي: «Jimmy Vestvood, Amerikan Hero» ميباشد. مجله بين المللي جوانان اخيرا مصاحبه اي با ماز MAZ بعمل آورده كه توجه خوانندگان گرامي‌را به آن جلب ميكنم:
جوانان:  از قرار معلوم،  در سال جاري،  فعاليت حرفه يي شما نسبتا زياد بوده است. با توجه به آن،  چگونه تمامي‌پروژه هاي خويش را عملي نموده و همزمان اوقات فراغت را با خانواده خويش مي‌گذرانيد؟
ماز: صحيح است. با توجه به اينكه آنچه راكه مورد علاقه من بوده توانسته ام دنبال نمايم و زندگي خود را بگذرانم،  احساس خوشبختي مي‌كنم، حمايت جامعه ايراني از نمايشنامه هاي كمدي من،  واقعا حيرت انگيز است و خود را مديون افرادي مي‌دانم كه به تماشاي نمايشنامه ي كمدي من آمده و با خريد DVDها حمايت بيشتري از من به عمل آوردند. در صورتي كه شما خواننده عزيز،  يكي از آن افراد هستيد،  از شما تشكر مي‌كنم. در حقيقت،  در سال جاري فعاليت من،  به ويژه با فروش شوي تلويزيوني خود به CBS و تور سراسري به شهرهاي مختلف جهان و همچنين جمع آوري كمك هاي مالي نقدي براي فيلم Jimmy Vestwood بسيارگسترده بوده است.
در هرحال،  با توجه به فعاليت هنري خويش همواره به پسر چهارساله و دختر بيست ماهه ام مي‌انديشم كه آنان بر هر چيزي در  زندگي من ارجحيت دارند. به ويژه هنگامي‌ كه به دفتر كارم در منزل پا مي‌گذارند و ميخواهند با آنها بازي كنم و سرگرم شان سازم و با آنان به رقص بپردازم كارم را نيمه تمام گذاشته و خواسته آنان را عملي مي‌كنم. ليكن اين حقيقت را ميدانم كه آنان فقط يكبار در زندگي شان خردسال و نوجوان هستند و از اينروي،  سعي مينمايم هر زمان كه بتوانم اوقات خوشي را با آنان داشته باشم.
جوانان:  سوژه فيلم سينمايي Jimmy Vestwood, Amerikan Hero  چيست؟
ماز:  سوژه  اين فيلم سينمايي را من و اميراهايسيون  كه در تهيه وتوليد آن شريك است بطور مشترك تدوين نموده ايم.
امير سناريست قابلي است كه جوايزي را نيز دريافت كرده ما احساس كرديم كه بايد يك فيلم سازنده و مثبتي را درباره ايرانيان مقيم آمريكا توليد نمائيم  همانطوري كه ميدانيد،  وقتي بطور معمول،  ايرانيان رادر فيلم هاي امريكايي تماشا مي‌كنيد همانند فيلمNot Without My Daughter جنبه هاي منفي را برخ مي‌كشند و بهمان ترتيب فيلم «Argo» نيز كه اخيرا اكران گرديده با همان كيفيت منفي همراه است و اصولا بندرت در فيلم هاي امريكايي جنبه حقيقت به ايرانيان ميدهند. از اينروي با همكاري امير اين سناريوي كمدي را در مورد يك ايراني مقيم امريكا تدوين نموديم. درحقيقت، اين فرد ايراني كه ميخواهد يك قهرمان امريكايي باشد، 1324-3با مشكل و دردسر مواجه مي‌گردد،  زيرا در زمان كودكي خود در ايران، دوستدار وهواخواه واقعي استيو مك كوئين بوده و مشكلي كه وجود دارد،  اينكه يك ايراني در اين زمان نمي‌تواند به آساني بعنوان يك قهرمان درجامعه امريكايي پذيرفته شود. پس از يك سلسله رويدادها،  سرانجام Jimmy نقطه كور يك جنايت مهمي را حل نموده و بعنوان يك قهرمان محسوب مي‌گردد. در حقيقت فيلمي با سوژه اي همانند Pink Panther پلنگ صورتي است خواسته ما اين است كه Jimmy نخستين قهرمان خاورميانه اي تبار در سينماي امريكايي باشد.
جوانان:  پس در اينصورت براي اين پروژه بايد اقدام به جمع آوري وجوه مالي نقدي كنيد براي اين منظور چگونه اقدام خواهيدكرد؟
ماز: تلاش نموديم تا از طريق سيستم استوديوهاي امريكايي اين فيلم را توليد نمايند،  سوژه فيلم ديگر ايراني نخواهد بود همانطوري كه ميدانيد، استوديوهاي امريكايي فيلم هاي سينمايي را با توجه به شرايط بازار توليد مي‌نمايند. بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه اين استوديوها ممكن است از ايده ما الهام گرفته و Jimmy را بعنوان يك كاراكتر مكزيكي ارائه دهند،  زيرا مكزيكي ها اكثريت قومي‌را در امريكا دارا مي‌باشند و يا Jimmy را بعنوان يك كاراكتر ايتاليايي ارائه داده وJimmy Carrey آن نقش را ايفا نمايد. از اينروي تصميم گرفتيم كه در اين مسير گام نگذاريم،  خوشبختانه اين روزها،  پديده اي كه
Crowd Funding ناميده ميشود وجود داشته و مي‌توان پروژه خويش را در اينترنت گذارده و از اين طريق افراد مي‌توانند كمك هاي نقدي خويش را از طريق اينترنت پرداخت نمايند. با حمايت مالي ايرانيان عزيز مقيم امريكا مي‌توانيم با حداقل هزينه به ميزان 000/250 ‌ دلار توليد فيلم سينمايي Jimmy Vestwood Amerikan Hero را آغاز نمائيم.
بسياري از هموطنان ايراني هنوز احساس مي‌كنند كه در بسياري از فيلم هاي سينمايي و اخبار سراسري امريكا،  شخصيت آنان بطور معكوس منعكس مي‌گردد،  از اينروي با حمايت مالي آنان مي‌توانيم شخصيت واقعي آنان را در جامعه امريكايي ارائه دهيم.
جوانان:  اين پروژه از چه جهت اهميت دارد؟
ماز:هميشه براين باور بوده و هستم كه هاليوود عمده ترين  مركز تبليغاتي درجهان است. با مشاهده فيلم هاي هاليوودي همه متقاعد مي‌گردند كه تمامي‌امريكايي ها افراد خوب و تمامي‌روس ها، افراد بدي هستند. جامعه ما نيز، دستخوش همين مسئله شده و بطور منفي در انظار همگان ارائه گرديده است. تا زماني كه نتوانيم پروژه هايي همانندJimmy Vestwood Amerikan Hero را اكران نمائيم،  شخصيت ايراني بطور واقعي و اصيل جلوه نمي‌نمايد.همانطوري كه ميدانيد، ايرانيان مقيم امريكا  در حرفه هاي پزشكي،  مهندسي، و حقوق فعاليت چشمگيري داشته واصولا تمامي‌ايرانيان،  افراد خوبي بوده، درحاليكه متاسفانه اكثريت غربي ها از اين حقيقت آگاهي ندارند. هنگامي‌كه كمدي محور شيطان را به نمايش گذاردم، يك محافظه كار،  در وب سايت خود نوشته بود كه «وي هرگز نميدانست كه ايرانيان هم 1324-4ممكن است لبخند بر چهره داشته باشند.»
از اينروز درصورتي كه موفق به جمع آوري كمك هاي مالي به ميزان 000/250 ‌ دلار شويم، جامعه هنري هاليوود از قدرت مالي ما دچار شگفتي مي‌گردد. و در صورتي كه بخواهند فيلمي بطور منفي در مورد ايرانيان تهيه نمايند آنرا مورد تجديدنظر فراوان قرار ميدهند.
جوانان:  كمك هاي مالي،  از چه طريق مي‌بايستي پرداخت گردد؟
ماز:MAZ  با مراجعه به وب سايت!
www.mazjobrani.com و سپس با Click نمودن Jimmy Vestwood, Amerikan Hero به صفحه ديگري منتقل مي‌گردند كه يك ويدئو پروژه ما را بيان مي‌نمايد. به هر ميزاني كه كمك نقدي بنمايند، يك هديه دريافت خواهند نمود و در صورتي كه توان كمك مالي ندارند مي‌توانند آدرس وب سايت ما را به دوستان وآشنايان خويش ارائه دهند تا ما بتوانيم به هدف خود نايل گرديم.
جوانان:  چه توصيه اي براي جواناني كه مايل به فعاليت در رشته كمدي هستند داريد؟
ماز: ‌تصور مي‌كنم،  بعضي والدين جوانان با خواندن اين مصاحبه به فرزندان خويش بگويند، كافي است، ما تمايل نداريمMAZ فرزندان ما را به دلقك بودن تشويق نمايد. بلكه از فرزندان خود انتظار دارند كه دكتر و يا حقوقدان بشوند البته شوخي ميكنم! جواناني كه علاقمندند يك كمدين بشوند مي‌بايستي به كلاسهاي تاتري و يا هنرپيشگي روي آورده تا بتوانند بطور تئوري و  عملي آنرا بياموزند در صورتي كه علاقمند به Stand Up Comedy‌ هستند مي‌بايستي كلاسهاي ويژه را جهت آن انتخاب كنند. از والديني كه فرزندان آنان به هنرپيشگي علاقه دارند، تقاضا مي‌كنم آنانرا تشويق كنند تا به هدف خويش نائل گردند. هيچ چيزي مرا بيشتر از آن خوشحال نمي‌نمايد كه آنچه راكه در زندگاني مورد علاقه ام بوده، اكنون به آن نايل گرديده ام. هرروز آن براي من يك هديه بزرگ به حساب مي‌آمد.