1325-77

 

يك ديدگاه

ابن جوزی علوم عقلی و فلسفه را دیدگاه شیطانی می دانست و فلاسفه را مردمانی می پنداشت که به ابنیاء بی توجه هستند پویندگان اینگونه افکارافرادی  چون غزالی، ابن قیم و ابن تیمیه و دیگران در نوشته های خود پافشاری کرده اند که منطق و فلسفه اساس جامعه انسانی  را نابود می کند- سید قطب یکی از بانیان فرقه اخوان المسلمین  تحت تاثیر افکار ابن تیمیه بود و در سی جلد کتاب خود مفصل ازد یدگاه تیمیه بهره گرفته است- سید قطبت نهایتا در یک کودتای نافرجام علیه جمال عبدل ناصر گرفتار و زندانی و سپس اعدام شد برادر سید مربی بدآموزی بن لادن بود که پس از مرگ سید قطب به سعودی پناهنده شد- اساسا افراطیون مذهبی قدرت تشخیص محدود دارند لذا درک فلسفه و منطقه و طبعا تحمل و بردباری و مدارا در افکارشان خطور نمی کند- درادبیات ایران نیز هستند کسانی  که از این بدبختی دارند افرادی چون سنایی و خاقانی جزو همین گروه می باشند این افراد فلسفه را ضدیت با دین و خدا شناسی می شناند- در بهار تجربی اعراب شاهد  هستیم که مکتب ابن تیمیه وشاگرد او ابن قیم دوباره مطرح روز می باشد و مورد پسند حاکمیت های دیکتاتور نوین می باشند- بهرسان در بهارهای تجربی که به زمستان آن نزدیک می شویم منطق و فلسفه لعن و نفرین می شوند این مسئله به شکل کم رنگ درایران هم دیده می شود- از هشت سال پیش ارباب  مقالات و قلم کوشیدند که رئیس جمهور ایران را مردی  با آفرینش فکری و ذهنی نقاد معرفی کنند و پایه ورود اش به سیاست  منطقه وجهان را با دانش تشخیص بدانند و دیگران را  سخنوران و خطابه گو شناسایی کنند حاکمیت هم گرفتار گردید و تجربه سبز ضربه بزرگی وارد آورد که هنوز حاکمیت از آن درد می کشد و مداوایی در این صورت نگرفت- ایران به مرور منزوی شد و به بلای تحریم گرفتار گردید و گاهی حاکمیت جهت راهنمایی به جدل با دولت پرداخت و شرط و توضیح داد اما  این جدل مبدل شد به پرسش های بی پاسخ و شاهد کج ذهنی  از سوی دولتمردان خرد و کلان شدیم- با پایان انتخابات  امریکا ورق دیگری در تاریخ منطقه خاورمیانه  نوشته خواهد شد هیچ تفاوتی ندارد چه گروه سیاسی در امریکا به قدرت برسد… مسایل منطقه به زمان بستگی دارد و نه به گروه سیاسی طبعا در ایران نیز تا چند ماه دیگر دوران پایانی دولت است و احتمالا با آمدن  رئیس جمهور منفرد و مستقل تحریم ها باید کمتر گردد- اگر وضع بگونه ای باشد که حاکمیت مبارزه را به جای مدارا انتخاب کند- مردم پشت دولت و حاکمیت را خالی خواهند کرد.
***1325-75
•در هفته گذشته منطقه “یارموک” در سودان مورد حمله هوایی قرار گرفت. یک مرکز پنهانی که جهت مونتاژ موشک های شهاب 3 بود منهدم شد- متخصصان امور نظامی می گویند هواپیماهای مهاجم به احتمال زیاد متعلق به اسرائیل بودند که فاصله 1600 کیلومتر را زیر رادار شناسایی روس ها پرواز کرده و هنگامی  که وارد حریم هوایی سودان شده اند از راه زمینی رادار مرکزی که در فرودگاه خارتوم می باشد کور کرده تا به هدف  رسیده و پس از بمباران همان فاصله را تنها از یک راه امن به اسرائیل  برگشته اند- گویا مرکز مونتاژ موشک ها در سودان طرحی بوده است که ایران بر پا نموده بود که اگر حمله ای به مراکز موشکی ایران صورت گیرد مانند آنچه که چند سال  پیس در خرم آباد رخ داد یک پشتوانه  برای عملیات  متقابل داشته باشند- چهار ساعت پس از حمله موشکی به “یارموک” فرماندهان عالیرتبه و متخصصان ارشد از نیروی هوایی ایران به “یارموک” رفتند تا ازنوع حمله، وطرز کور کردن رادار ” خرطوم” مطلع شوند- این دیدار برای ایران اهمیت بسیاری دارد و تجربه مهمی محسوب می شود- مخصوصا اگر روند و روش کور کردن رادار را دریابند پیروزی بزرگی محسوب می شود اصولا برای کور ویا مهار کردن رادارها روش های گوناگون وجود دارد که انگلیس ها سپس امریکا وروس ها در این کار مهارت دارند و دانش آنها بیش از دیگر کشورها می باشد- یک خبرگزاری نیز بطورمجزا خبر داده بودکه  حمله به مرکز “یارموک” با موشک قاره پیما صورت گرفته و هواپیمایی در این حمله شرکت نداشته است.
•سازمان حماس با شلیک موشک به مراکز “دامونا” محلی که نیروگاه های اتمی اسرائیل قرار دارد- ناخودآگاه این مجوز را صادر کرد که اسرائیل اگر در آینده بسوی  مراکز اتمی  ایران موشک بفرستد مورد قبول جوامع بین المللی  قرار گیرد- حماس به تنهایی قادر به انداختن منجنیق هم نیست چه برسد  به موشک ؛ متخصصان فنی و کارآزموده سپاه قدس چنین عملیات را کارگردانی می کنند در مرکز “دامونا” 13 نیروگاه  وجود دارد-منابع نظامی  ایران اعلام کردند که اخیرا  توانسته اند با فن آوری نوین یک  موشک بنام Ababil-Tکه می تواند 2000 کیلومتر بُرد  داشته باشد و رادار هم قادر به شناسایی آن نیست درست کنند- این موشک جهت هدف قراردادن مراکز هسته ای اسرائیل و مراکز نظامی  آن کشور می باشد اخیرا یک سایت خبری اسرائیل نوشته بود که چند موشک از نوع Ababil-T در اختیار حزب الله  لبنان قرار گرفته است.
• رهبریت نظامی  حزب الله تصمیم گرفت واحدهای زبده خود را به سوریه انتقال دهد- این کار نخست جنبه تبلیغاتی  دارد که نشان دهد از بشار اسد طرفداری می کند دوم که مهمتر است انتظار می رود که لبنان گرفتار جنگ های محلی و احتمالا داخلی قرار گیرد واسرائیل از فرصت استفاده کند مراکز حزب الله را بکوبد میان بد و بدتر سوریه انتخابات شد.
•یک مرکز بین المللی آمار جامعه شناسی در سوئیس پس از 3 سال تحقیقات اعلام کرد بزرگترین خطر برای نابودی جامعه بشری ازدیاد جمعیت می باشد- جهان محدودیت هایی دارد و نمی تواند خوراک و انرژی محدود خود را بیش از این گسترش دهد- ازدیاد جمعیت مشکل جوامع بشری، نوع حکومت ها و زندگی مردمان جهان را کاملا دگرگون خواهد کرد.
•یک گروه از خبرنگاران ونویسندگان غیر وابسته عرب اعلام کرده اند سرنوشت سوریه و بطور کلی مردم کشورهای عرب خاورمیانه دست چه کسی است، چه کسی سرنوشت این ملل را ورق می زند و منافع کشورهای دیگر چه ربطی و لزومی دارد که مردم عرب گوش به فرمان بیگانگان باشند- وزیر خارجه روسیه می گوید ما اجازه نمی دهیم که وضع اینگونه ادامه یابد و باید به گفتگوها ادامه داد…کدام گفتگوها وبرای منافع کدام کشور… کشورهای اروپایی می گویند باید مردم خاورمیانه به دموکراسی  رو بیاورند ورهبران اتحادیه عرب هم ساز سیاسی خود را می زنند- دیکتاتورها بطور طبیعی گوش  شنوا ندارند و قانون را کج ذهنی درجامعه  می دانند و هم چنان به کار خود ادامه می دهند- 18 ماه است که بشار اسد به کشتار مردمی دست زده بیش از 30 کشور مستقیم و غیر مستقیم در مسایل سوریه  دخالت کرده اند ودخالت می کنند.
•یک گروه از نمایندگان پارلمانی اروپا سفر خود به ایران را لغو کردند.
• دو بمب که در ماشینی جاسازی شده بود در دمشق منفجر شد و ده نفر کشته شدند.
•رهبران کلیسای قبطی مصر رهبر جدید انتخاب می کند- در مصر بیش از 12 میلیون مسیحی قبطی زندگی می کند.
•پلیس امنیت ملی چین ملی (تایوان) سه جاسوس را که برای چین کمونیست اطلاعات نظامی جمع آوری می کردند دستگیر کرد.
• محمد ابراهیم فرح یکی از فرماندهان عالیرتبه ارتش سومالی مورد هدف یک تیم ویژه ترور القاعده قرار گرفت و کشته شد.
•نخست وزیر هند چند وزیر جدید و جوانتر به مجلس معرفی کرد. وزرای جدید حزب کنگره  به طیف میانه رو حزب بستگی دارند و اصولا با نخست وزیر روابط حسنه ای دارند یکی از وزرای مهم وزیرخارجه جدید هند سلمان خورشید می باشد که 59 سال سن دارد- وزیر سابق امور خارجه در سن 80 سالگی بازنشسته شد.
• رئیس ستاد ارتش امریکا ژنرال مارتین دمپسی روز یکشنبه به اسرائیل رفت تا با همتای اسرائیلی خود ژنرال گانتز مشورت کند- با آن که سفر ژنرال دمپسی از قبل پیش بینی  شده بود اما در محافل اطلاعاتی گفته می شود یکی از دلایل عمده اصلی این سفر مسئله حمله  موشکی از سوی سازمان حماس به مراکز اتمی  اسرائیل می باشد.
• آنچه در چین آغاز شده ونشانه های آن را با جسارت و شجاعت اهل قلم و دولتمردان جوانتر می بینیم هم چنان شاهد هستیم که چگونه چرخ سنتی تک رهبری در چین خمیده شده- علائمی  است که مسایل سیاسی و اقتصادی با شدت یک انقلاب فکری در جریان است و تا 20-30 دیگر شکل کامل آن به کمالیات خواهد رسید- اقتصاد چین با سنت کهن و برده داری زندگی پایانی خود را تجربه می کند- و کشاورزی دولتی بدلیل کمبودها دیگر نمی تواند بر جمعیت کشاورز کنترل زیاد داشته باشد هرماه 20 میلیون نفر کشاورز به شهرها می آیند و چه درکشاورزی چه در زندگی شهری اختلالات  عمیق پدید می آورند- وضع فعلی تنها با یک  چرخش فکری سیاسی می تواند به پاسخ قابل قبول برسد که آنهم بدلیل ساختار فرهنگ وسیاست کهن اندیشی چین چنین امکانی در افق دیده نمی شود.

1325-76