1321-1

حتما شما هم یا خود و یا دوستان تان
 گرفتار چنین اقدامات جنایت آمیزی شده اید؟
اینکه درگوشه ای از دنیا
بی پول وآواره گیر کرده و نیاز به کمک دوستان دارید!

هفته قبل ناگهان سیل ایمیل ها، تلفن ها به سوی جوانان سرازیر شد. از همه نقاط بود، از سراسر امریکا،کانادا، اروپا،حتی ایران و خیلی ها دلواپس من وخانواده ام بودند که ظاهرا در چین گیر افتاده، کیف و پول واندوخته مالی ام را برده اند و در تنگنای مالی، نیاز به کمک دوستان داریم! شماره تلفن شبیه دفتر جوانان و یا ایمیل و غیره هم اعلام شده بود، همزمان همه ایمیل های جوانان نیز پاک شد و مارا با دردسر و مشکل بزرگی همراه ساختند.
این اولین بار نیست که هاکرهای ناجوانمرد دست به چنین اقدامی علیه ما، یا هزاران هموطن دیگر می زنند، این اقدام ظالمانه و دور از انصاف و انسانیت، سبب شد، بسیاری از فامیل و آشنایان و دوستان ما در نقاط مختلف نگران شوند، حتی یکی دو نفر باآن شماره ها وایمیل ها تماس گرفته و شماره کردیت کارت خود را برای یاری دادن  ما داده بودند و یا در پی گفتگوی مستقیم با ما بودند که هر کاری ازدست شان بر می آید انجام دهند، متاسفانه بدلیلی تلفن های دستی مان پر ویا اشغال بود، همین به آتش دلواپسی این فامیل و دوستان دامن زده بود.
خوشبختانه دوستان با تجربه با شناخت چنین ایمیل هایی، تا ما را پیدا نکردند، پولی حواله نکردند و درواقع آنرا باورنداشتند، ولی دوستان دیگری هم بودندکه بی خبر از این حقه ها، با خلوص نیت و مهر فراوان، در آستانه ارسال پول و کردیت  کارت و حواله بانکی بودند. متاسفانه هر چه تکنولوژی بیشتر به جلو میرود، بردردسرهای حاشیه ای آن اضافه میشود، مسئله هک کردن سایت ها و ایمیل ها و دسترسی به اسرار مردم، برای هکرهای سنگدل و بدون قلب و ناجوانمرد آسان شده است. آنها هر روز به طریقی، یا ترفندی، به گنجینه اسرار مردم دست می یابند. گرچه قانون، مجازات سختی برای اینگونه افراد در نظر گرفته است ولی وقتی هکرها در سرزمین های دور اقدام می کنند، پلیس هم بندرت می تواند به آنها دست یابد چون قبل از دستیابی، جا و مکان خود را تغییر می دهند.
خانمی بنام سیما زنگ زده بود وی گفت من یک بیزینس موفق دارم، بجز خدمت، کاری به کسی ندارم، متاسفانه همین هکرها، نه تنها همه ایمیل های بیزینس مرا پا کردند، کلی شماره کردیت کارت های من و مشترکان را دزدیدند و کلی دردسر آفریدند با یک ایمیل دروغین، مدعی شدند که من در سفری به جنوب امریکا، گرفتار دزدان شده، همه پول، کردیت کارت ها و گذرنامه وهمه کارت های شناسایی خود را از دست دادم و با بچه هایم در یک پانسیون کوچک در گروگان هستیم!
این ایمیل نه تنها سبب شد چند تن از دوستان بی خبرم، با کردیت کارت و حواله بانکی بظاهر به کمک من بیایند و درواقع به جیب دزدان پول بریزند بلکه دوستان به مادرم در سوئد زنگ زده و ضمن دادن خبر، جویای حال من و بچه ها شدند، مادرم که ناراحتی قلبی داشته همان شب دچار حمله قلبی میشود، او را به بیمارستان می برند و سه روز بعد متاسفانه از دست میرود. این ماجرا مرا به جنون کشید و مرا بیمار و بستری کرد، تا یک ماه قدرت کار کردن نداشتم، درحالیکه همان هکرها لبخند پیروزی بر لب داشتند و قهقهه سر داده بودند، براستی چرا؟ آیا نمی دانند با این اقدامات غیر انسانی خود، حتی جان انسانها را میگیرند؟
آقایی بنام منوچهر تلفنی گفت که برادر بزرگم که درکار تجارت است، بعد از سالها، تازه جان گرفته و کسب وکارش موفق و بروبیایی داشت که یکروز همین هکرها، نه تنها سیستم کامپیوتری کمپانی اش را بهم ریختند، همه ایمیل ها واسرار کمپانی اش را دزدیدند بلکه بعد هم برای همه دوستان و مشتریان ایمیل کردند که برادرم به اتفاق همسرش در تایلند گیر افتاده است، دزدان همه مدارک و پول هایمان را برده اند! درحالیکه همسر برادرم در ایران بدیدار پدرش رفته بود، بلافاصله در جریان این ایمیل ها قرار می گیرد و بخیال اینکه برادرم همسر دیگری دارد، سوار بر اتومبیل شده و بسوی خانه پدر همسرش می راند تا تکلیف خود را روشن کند، در میان راه تصادف می کند و اینک فلج در ایران بسر می برد وبرادرم شیرازه زندگی و کارش از هم پاشیده و بکلی آدم دیگری شده و با هیچکس رفت وآمد و گفتگو ندارد، هنوز همسرش باور نکرده که ماجرا دروغ بوده و با همان شرایط جسمی و روحی تفاضای طلاق کرده است. آیا این هکرها نمی دانند با یک اقدام نابخردانه خود زندگی ها را از هم می پاشند؟
هکرهای ناجوانمرد اینروزها در همه زمینه ها، دست به جنایت می زنند. از جمله به ایمیل های خصوصی یک زن و شوهر که یک سال است دور از هم در دوکشور زندگی می کنند دست یافته و تصاویر بسیار خصوصی خلوت آنها را برداشته و روی فیس بوک ها جای داده و سبب رسوائی بزرگی شدند و جالب اینکه بیشتر ایمیل ها را طوری تنظیم کرده اند که انگار خود این خانم با میل خود ، آنها را برای دوستان و آشنایان و غربیه ها، فرستاده است و همین سبب درگیری شدید میان زن و شوهر شده و علاوه بر رسوایی بزرگ عکس ها، زندگی زناشویی شان هم بکلی ویران شده است.
در این میان گروهی از بازیگران سینما و خوانندگان معروف و سیاستمداران که وکلای پرقدرتی دارند، براحتی رد پای هکرها را پیدا کرده و در طی یکسال گذشته شاهددستگیری و محاکمه بیش از 12 هکر بودیم که به جریمه های سنگین مالی و زندان های  طولانی مدت محکوم شده اند، ولی برای آنها که قدرت مالی ندارند مشکل است، ولی با اقدام این ناجوانمردان پنهان شده در تاریکی، که زندگی هایشان، آرزوها و سرمایه هایشان بر باد رفته چه باید بکنند؟
یکی از همکاران می گفت اینروزها در ایران گروهی از جوانان و حتی میانسالان بیکار و خانه نشین ودرواقع بیمار دست به چنین اقداماتی زده اند، از طریق فیس بوک ها، وب سایت ها، به ایمیل بسیاری دست یافته وبا همین اقدامات، در پی سرکیسه کردن مردم برآمده اند برای نمونه آقایی در نیویورک از سوی همین آدم ها درایران هک شده و کردیت کارت ها  و حساب های بانکی اش را بدست آورده و شروع به دزدی می کنند، این آقا با کمک یک وکیل اقدام می کند، سرنخ هایی بدست می آوردکه از داخل ایران بوده، جالب اینکه یکی از هکرها را پیدا می کنند، هکر جوان پیشنهاد می دهد با دریافت 20 هزار دلار جلوی همه این اقدامات را می گیرد و در ضمن از این ببعد هم مراقب اشان باشد! این آقا به مقامات قضایی در ایران شکایت می کند، ولی به جایی نمی رسد ودر این میان دهها هزار دلار خسارت می بیند و کلی کردیت اش خراب می شود.
در همین سرزمین های غرب، در امریکا،کانادا، اروپا و استرالیا هم معدودی ایرانی دست به عملیاتی شبیه زده اند، با نوشتن قصه های دروغین، تهمت های بی اساس در مسیر بی آبرو کردن خانواده ها، صاحبان مشاغل برای خود دم و دستگاه اینترنتی ریا ساخته اند وبی محابا هموطنان خود را متهم می کنند، انگ می چسبانند، حتی به حریم خانواده هایشان تجاوز می کنند. خوشبختانه شنیدیم گروهی از صاحبان مشاغل وخانواده های محترم، دست بدست هم داده و بدنبال شکایتی، اقدام به ردیابی این افراد نموده اند، تا با شناسایی آنها و معرفی شان به مقامات قضایی، همه شان را به جامعه معرفی کنند.
مسلما اینکه این آدم ها بیمار روانی هستند و نیاز به درمان دارند، ولی بهرحال نباید چشم پوشی کرد، نباید ندیده گرفت، نباید ترسید، نباید در صدد خاموش کردن آنها با چک و پول نقد بود، بلکه باید بطور جمعی وکیل گرفت و به مقامات قضایی پلیسی شکایت کرد و ریشه اینگونه آدم ها را که حتی جرات ندارند نام و نشان خود را اعلام کنند و هرکدام با نام مستعار، به اقدامات جنایت آمیز و ناجوانمردانه خود مشغولند، خشک کرد.
ما همیشه اینگونه عملیات را در مورد دیگر ملیت ها، طبیعی می دیدیم وهرگز فکر نمی کردیم، روزی در همین امریکا، گروهی بیمار با نام ایرانی دست به چنین اقداماتی بزنند وآبرو و حیثیت جامعه خود را ببرند، آدم هایی که وقتی شناسایی شان می کنند، می بینید آدم های حقیر و بی مایه و بیسواد و عقده ای هستند که در پشت کامپیوترهای خود در اتاق های تاریک پنهان شده و تیر ناجوانمردی خود را بسوی هموطنان خود نشانه رفته اند.

1321-2