1706-27

اجراي متولد ١٣٦١، هفته ي پيش، يكشنبه، شانزدهم فوريه بروي صحنه رفت. اين اجرا كه به ياد جانباختگان آبان نود و هشت و جانباختگان سقوط هواپيماي اكرايني، صحنه ي آخر را با به تصوير كشيدن اين صحنه ها به نمايش گذاشت، در انتها تقديم شد به بانوي بازيگر دوست داشتني” فخري خوروش” .

1706-22

آسيه ضيايي کارگردان و بازیگر توانای این نمایش با عنوان اين كه اين آخرين اجراي شهر لوس آنجلس خواهد بود، گفت:” اين اجرا را از طرف كل گروه تقديم مي كنيم به يكي از گنج ها و سرمايه هايي كه افتخار زيستن كنار او را در اين شهر داريم”.
آسیه ضیایی می گوید دو سال پيش وقتي تصميم به اجراي اين نمايش گرفتم به ديدن فخري خوروش رفتم و از او تقاضا كردم كه نقش انتهاي كار را كه نوا در سن بالاتر بود بازي كند. دلم مي خواست يك حضور كوتاه و افتخاري هم كه شده از او در اين كار ثبت شود. نپذيرفت و گفت” حيفه كه همه ي نقشا رو خودت بازي مي كني، آخريش و بدي به من!” چند بار سر تمرين ها آمد و بودنش و نظراتش براي من مثل مادري مهربان دلگرمي بود و هست. سخت است دور از وطن و دور از صحنه و دور از تصوير، اين همه سال. فخري خوروش سرمايه ي ماست، وجودش سرشار است از هنر و اندوخته هاي دوران از آن زمان تا اين زمان. ما خوشبختيم كه او را داريم و اين اجرا كمترين چيزي بود كه مي توانستم به وجود ارزشمند ايشان تقديم كنم.
هما سرشار، پشتيبان مالي برنامه با بنياد هنر، همچنين در آغاز اين كار اعلام كرد كه اين اجرا بياد ايران و تمامي از دست رفتگانمان بروي صحنه خواهد رفت.
گفتني است هنر منداني همچون اسفندیار منفرد زاده، فرزان دلجو، پرويز كاردان، حسن خیاط باشی، فريدون دائمي، اسفنديار شهيدي، آرش آوين و … در جمع تماشاگران اين اجرا حضور داشتند.

1706-23

1706-24

1706-25

1706-26