1331-68

1431-9

1431-10

ساعت1431-16 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «فرشید امین»
10‌ تا 11‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
11‌ تا 12‌ صبح:  «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
With Guest Artist Prynce P
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 3‌: گفتگو با «داود بهبودی»    
3تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف                                     
7 تا 8‌ شب:  «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «فرشید امین»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا 1: گفتگو با «داود بهبودی»   
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

1431-11

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1431-12

1431-179‌تا10‌ صبح: گفتگوی بهروز وثوقی با داریوش
10‌تا 11: از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب – کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم و مهرو
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته – جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی بهروز وثوقی با داریوش
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم و مهرو
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1431-13

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «سارا سفری»فاتح قله ها
10‌تا 11:گلچین هفته: سیما بینا- دلکش
11‌ تا 12‌:  «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
1431-1812‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» درباره یک وسیله جدید ضد درد
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:  گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»                       
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1431-14

1431-199‌ تا 10‌صبح: گپ با شهبال شب پره و بلک کتز
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان  
11‌ تا 12‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با عباس رضوی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته: هنگامه اخوان – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
 8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گپ با شهبال شب پره
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی ناظمی با عباس رضوی

1431-15

1431-209‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «فتیه عامری» شاعر و نویسنده
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌: گفتگو با «مهدی انصاری» مربی ورزش و تغذیه
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با «مهدی انصاری»
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10:گفتگو با «فتیه عامری»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.