1392-20

1392-21

ساعت 1392-279‌ تا 10‌ صبح: گپ با «امیر رسایی» و «احمد آزاد»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 60 :درویش خان -شجریان -مرضیه -رضوی سروستانی -سیما بینا
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «ستار»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «امیر رسائی» و «احمد آزاد»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با الی درباره تور مسافرتی افریقا
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 60 :درویش خان -شجریان -مرضیه -رضوی سروستانی -سیما بینا
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

1392-22

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1392-23

9‌ تا1392-28 10‌ صبح: گپ با «شهرام شب پره»
10‌تا 11:گلچین هفته 61 :پیش درآمد چهارگاه -سیما بینا -شجریان-دلکش -ظلی
11 تا 12: گفتگو با «تینا فرجامی»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب:گفتگو با الی درباره تور مسافرتی افریقا

8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 61 :پیش درآمد چهارگاه -سیما بینا -شجریان- دلکش -ظلی
9 تا 10: گفتگو با «شهرام شب پره»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «تینا فرجامی»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1392-24

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «مهدی احمدی» تهیه کننده موسیقی
10‌تا 11: گلچین هفته 49-شجریان – محمدرضا لطفی – تاج اصفهانی
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌1392-29 تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «مهدی احمدی»
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 49-شجریان – محمدرضا لطفی – تاج اصفهانی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1392-25

9‌ تا 11392-300‌صبح:  گپ با «دکتر روبن ابرامز»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و نیلوفر
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  گلچین هفته 50 -گروه سماعی – شجریان – موسی معروفی – پوران – نادر گلچین – کورس سرهنگ زاده.
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 50 -گروه سماعی – شجریان – موسی معروفی – پوران – نادر گلچین – کورس سرهنگ زاده.
8 تا9 شب: از هر دری سخنی با منصور هنری و نیلوفر
9 تا 10 شب: گپ با «سعید خوزه»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «شهرداد روحانی»

1392-26

9‌ تا 1392-3110‌صبح:گپ با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11‌:  گلچین هفته 47 : هنگامه اخوان – شجریان – جلیل شهناز- مهستی – تاج اصفهانی – مرضیه.
11‌ تا 12‌: گفتگو با «جمشید شکوهی» متخصص خرید و فروش املاک
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر دانش فروغی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «جمشید شکوهی»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11‌:   گلچین هفته 47 : هنگامه اخوان – شجریان – جلیل شهناز- مهستی – تاج اصفهانی – مرضیه. 
11 تا 12: گفتگو با دکتر ادموند تاش
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.