1401-3

آرش مرکزی اینروزها بعنوان یک گزارشگر پرقدرت در ESPN ، جایگاه محکمی دارد، در میان قهرمانان و مربیان ، چهره آشنایی است خودش درباره سوابق کاریش می گوید من جوابگوی تلفن ها و تهیه کننده برنامه در رادیو Extra Sport 1150 در دوران دبیرستان بودم ولی درهمان استودیی که بن مالر  گوینده معروف برنامه داشت، من باید بخودم تکان می دادم حرکت می کردم وقتی من در برنامه بودم بن یک چهره پرطرفدار بود و من هم باید خودی نشان می دادم.
من این کار را میکردم چون می خواستم هر روز در رادیو گامی به جلو بردارم همزمان من بازی ها را گزارش می کردم در لوس آنجلس تایمز مطلب می نوشتم نوشته هایی که همه عشق و احساس من بود.
آرش می گوید من هرگز طرفدار تیم و قهرمانی نبودم، چون این مسئله قبل از آغاز و تهیه یک گزارش و یا مقاله، به احساس و قلم یک نویسنده صدمه میزند من بعنوان یک ژورنالیست، همیشه می کوشم که به هیچ تیم و بازیگری که مسابقات شان را گزارش می کنم تعصب و علاقه ای نداشته باشم تا کارم اصیل و بدون هیچ طرفداری باشد وگرنه صداقت کار مرا می گرفت .
آنچه که پیشتر اشاره کردم شاید بازگو کننده یک تضاد گفتار باشد برای اینکه من طرفدار دانشگاه یو-اس – سی هستم و امیدوارم که آنها در همه زمینه ها پیروز و موفق باشند، ولی هرگز پیراهن این دانشگاه را به تن نکرده ام.
نکته آخر این که بسیار موجب خوشحالی است که جوانان ایرانی مشتاق اند با عشق و علاقه گزارشگر ورزشی بشوند و آنها اکنون می توانند به کاری رو بیاورند که به آن علاقه دارند.
با سپاس از جوانان که چنین فرصت گفتگویی را در اختیار من قرار داد.

1401-4