1437-2

1437-10

شن یون هنرمند برجسته جهانی، با اجرای نمایش های حیرت انگیز خویش در صحنه های بین المللی اروپا و سراسر کشورهای امریکای شمالی، تحسین همگانی را برانگیخته ، تا جائی که بلیط های ورودی اجرای نمایش های وی پیش فروش گردیده است.
ریچارد کونما، منتقد مشهور Broadway در رابطه با هنرنمایی شین یون چنین اظهارنظر می کند:
«تاکنون بیش از 4000 نمایش را از 1941 مورد ارزیابی قرار داده ام ، لیکن نمایشی را که امشب مشاهده نمودم، در نوع خود بی نظیر بود و درحقیقت یک تولید پنج ستاره می باشد هنگام تماشای این نمایش اشک از چشم هایم سرازیر می شد، زیرا این نمایش به روح، شان و عشق و قدرت انسانی ارائه میدهد. در حقیقت مشاهده این هنرنمایی، میتواند بعنوان نهایت جوهر اصلی یک نمایش بوده که در ورای آن چیز دیگری وجود ندارد.
جیم کریل، تهیه کننده هنری در مورد این نمایش چنین می گوید:
«یک رویداد شاعرانه عمده و بسیار الهام بخش بوده و ایده هایی را برایم بوجود آورد که می توانم در تولید Avatar آتی از آن بهره مند گردم. رابرت استرامبرگ، طراح تولید Avatar و برنده جایزه آکادمی در مورد این نمایش چنین اظهارنظر می نماید، با مشاهده آن، احساس می کنم این نمایش، نه تنها بر خرد من، بلکه براحساس درونی من تاثیرگذارده است. این نمایش، یک تجربه آموزندگی روح انسان می باشد.
امگا مادنیا، خواننده اپرا و سرپرست ارشد اهدای جوایز گرامی به موسیقی دانان کلاسیک در مورد این نمایش چنین اظهار میدارد:
«با هیچ کلامی نمی توان آنرا توصیف نمود، زیرا این نمایش درحقیقت، خارج از این جهان میباشد. در صورتی که ناگزیر به توصیف آن باشم، آنرا، ا لهی، رنسانس و امید می نامم. درحقیقت، از ابتدا تا پایان آن، زیبایی وجود دارد.
کریستین والنسکا نوازنده ویولن سل آنرا چنین بیان می نماید:
یک تجربه خارق العاده یی از مهارت، توأم با نیروی الگوی خاص آن که روایت آن بسیار هیجان انگیز می باشد… تماشای مجدد آن یک ضرورت می باشد.
شن یون، تحسین همگانی را برای نمایش خویش برانگیخته است.
چه انگیزه ای افراد غیر چینی را به تماشای نمایش شین یون جلب می نماید؟ زیرا، سحرانگیز بوده وحدو مرزی نداشته و از اینروز، با زبان جهانی عرضه گردیده و با الهام بخشی خود بر همگان تاثیر می گذارد. درحال حاضر، اجرای برنامه های هنری شن یون چنین تجربه ای را ارائه داده وکمپانی مسئول نمایش به لوس آنجلس مراجعت نموده، تا تولید بی همتای خود را در سال جدید 2015 به نمایش گذارد.
با رقص های حیرت انگیز، لباس های زیبا، ترکیبی از موسیقی های سنتی غربی و شرقی، خوانندگان در سطح جهانی و پرده نقاشی شده جالب پشت صحنه، شن یون، شهامت، امید و پیروزی فرشته بر اهریمن را طنین انداز می نماید.. یکی از تماشاچیانی که در آرژانتین شاهد هنرنمایی شین یون بوده، چنین می گوید:
پس از تماشای این برنامه ، احساس آرامش و همگامی و هم زمانی می نمایم.
کیت بلانشت، برنده جایزه آکادمی، شین یون بی نهایت زیبا توصیف می نماید.

1437-6

جهانی بودن شین یون
نمایش شین یون در فرهنگ چین باستان نشئت گرفته، لیکن به یک نوعی، بنظر می رسد همانند فرهنگی باشد که بطور اساسی انسانی بود و تمامی تماشاگران به آسانی با آن ارتباط برقرار مینمایند.
اجرای نمایش شین یون، شامل یک سلسله از رقص های کوتاه و پرتحرک بوده که افسانه ها و سنت های چینی را به نمایش گذارده و شامل ارتباط، میان آسمان وزمین می باشد. موسیقی و رقص این نمایش، بیان کننده داستانها بوده و دو گوینده مقدمه کوتاهی در رابطه با شکافهای فرهنگی ارائه میدهند.
Philadelphia Weekly در مورد این نمایش چنین اظهارنظر کرده است این افراد با استعداد چیزی را بیان می نمایند که خالص وخوب بوده و این روحیه خلوص و خوبی میباشد که شین یون به صدها هزار نفر از دوستداران خود همه ساله در شهرهای پاریس،توکیو، لوس آنجلس، سیدنی و البته نیویورک ارائه میدهد.

بیان از طریق رقص
رقص آرایی شین یون یک رقص چینی کلاسیک میباشد این یک رقص با ارزش بوده که پس از تغییراتی در دربار سلسله های پادشاهی اجرا می گردیده است. در حال حاضر این رقص تکامل یافته و جامع ترین سیستم های رقص در جهان می باشد. همراه با حرکات و حالات، رقص چینی کلاسیک شامل ارائه تکنیک های پرتحرک، پرش های مشکل، چرخش ها، حرکات تند هوایی بوده که نیروهای ارائه دهنده رقصنده را افزایش می دهد.
درحالیکه اجرای رقص را با انرژی و حرکات قهرمانی مهییج میسازد، لیکن از آرامش و احساس خوبی برخوردار است.
فصل جدید نمایش شین یون
شین یون، در حال حاضر با تولید جدیدی تور جهانی خود را آغاز نموده است. وی از 22 ژانویه تا 8 فوریه 2015 نمایش جدید خود را در لوس آنجلس و اورنج کانتی ارائه میدهد در حقیقت اجرای نمایش وی چند روزی پس از سال جدید چینی آغاز می گردد.
Joy Behar چهره معروف کانال تلویزیونی BBC تماشای این نمایش را به همگان توصیه می نماید.

www.shenyun.com
800-880-0188

1437-8

 

AN UNMATCHED THEATRICAL EXPERIENCE

Shen Yun. For Chinese, the words evoke a sense of wonder, magic, and the divine. To audiences who have seen it, they recall the experience of a lifetime—a moment so powerfully beautiful it touches the soul. Discover the grandeur of a fantastically rich culture, that of classical China, brought to life through brilliantly choreographed dance and mesmerizing, all-original orchestral compositions. Magnificently costumed dancers—the world’s elite—move in poetic arrangements that evoke pastoral beauty, imperial drama, and the glory of an ancient civilization. This season, discover what art was meant to be. Discover Shen Yun.

MORE THAN AN ART— A WAY OF BEING

SHEN YUN PERFORMERS are selected from among the top classical artists in the world. Every year, they come from all corners of the globe to an idyllic campus in upstate New York. This is where their mastery of their craft takes shape into a new production. And this is where a most magical revival of true Chinese culture begins…
The people of China have long held that their magnificent culture was a gift from the heavens. Art was primarily a means to explore the connection between humankind and the higher universe. Artists cultivated virtue because they felt that to create art worthy of the divine, there must first be inner beauty and purity.

NOTHING SHORT OF A MIRACLE

Shen Yun—it’s a grand production. Every year we start fresh. Every detail matters. Our goal? Not just another show. We take our craft beyond the boundaries of performing arts as you know it.
A Shen Yun show is a fusion of classical arts with modern appeal. As one audience member put it, “It’s like a fashion show, opera, concert, and dance performance all rolled into one.” Difficult? Yes. Impossible? No. Our passion motivates us to bring all these elements together into one extraordinary experience.
Classical Chinese dance lies at the heart of our performances. The dancers—with what some have called “limitless bodies”—turn an intensely difficult art form into something beautiful and effortless. China’s 5,000 years of civilization provide an endless source of inspiration. The choreographers work closely with the composers to recreate ancient stories and legends, or convey an aspect of the culture, through short pieces that last no more than a few minutes. Our graphic artists, meanwhile, use advanced digital technology to produce stunning animated backdrops that correspond precisely to each dance.

After seeing the show, one audience member marveled, “This production… is nothing short of a miracle.”

www.shenyun.com
800-880-0188

1437-7