1379-18

1379-19

ساعت1379-25 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «عارف» با همراهی علیرضا نژاد دهقان در دبی
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 28  با هنرمندی: نادرگلچین-سیما بینا-شجریان -سروش ایزدی
11‌ تا 12‌ صبح: «فرح شو» با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا 1: Masa Appeal
1 تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «فرح شو» با «مرتضی فرزانه»
8‌تا 9‌:  گپ با «عارف»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌: گلچین هفته 28  با هنرمندی: نادرگلچین-سیما بینا-شجریان -سروش ایزدی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1379-20

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1379-21

9‌ تا 1379-2610‌ صبح:  گپ با «منوچهر کهن» شاعر
10‌تا 11: گلچین هفته 29  با اجرای پیش درآمد – افشاری درویش خان  و حضور بنان- شجریان – دلکش- محمد گل ریز
12‌ تا 1‌: مصاحبه جنجالی با محمد خردادیان در «بازتاب» با شهرام بروخیم و فرشته فر
1 تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «منوچهر کهن»
8‌ تا 9‌ شب:  گلچین هفته 29  با اجرای پیش درآمد – افشاری درویش خان  و حضور بنان- شجریان – دلکش- محمد گل ریز
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم و خردادیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1379-22

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «ناصر چشم آذر» از ایران
10‌تا 11:گلچین هفته 26 با حضور: مرضیه، سیما بینا، فریدون فرهی، افسر شهیدی با آثاری از استاد عبادی و رادیو شیراز
11‌ تا 12‌:Interview with Rockey  Jones
12‌ تا 1: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي» 
1 تا 2‌: افتخارات شعر و ادبیات ایران با «دکتر هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 1379-278‌ شب: گپ با «ناصر چشم آذر»
8‌ تا 9‌ شب:  With Rockey Jones
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 26 با حضور: مرضیه، سیما بینا، فریدون فرهی، افسر شهیدی با آثاری از استاد عبادی و رادیو شیراز
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با دکتر هوسپیان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1379-23

9‌ تا 10‌صبح: 1379-28 گپ با «دکتر ادموند تاش»
10‌ تا 11‌ صبح: «بازتاب» با شهرام بروخیم و فرشته فر
11‌ تا 12‌:گفتگو با «اسلام شمس»
12‌ تا 1: Masa Appeal
1 تا 2‌: گلچین هفته 27 با حضور:مرضیه، نادر گلچین، گروه شیدا، شجریان، افسر شهیدی و سروش ایزدی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 27 با حضور:مرضیه، نادر گلچین، گروه شیدا، شجریان، افسر شهیدی و سروش ایزدی
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر تاش»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»

1379-24

9‌ تا 10‌صبح:1379-29گپ با «لیلا فروهر»
10‌تا 11‌:  گلچین هفته 21 با حضور: بنان، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش باآثاری از تجویدی، خالدی، وزیری
11‌ تا 12‌: گفتگو با «دکتر شهناز مصلحی»
12‌ تا1: سیری در موسیقی
1 تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 10: برنامه زنده  Mix Up 
10‌تا 11‌: گلچین هفته 21 با حضور: بنان، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش باآثاری از تجویدی، خالدی، وزیری
11 تا 12: گفتگو بادکتر «شهناز مصلحی»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.