1528-2

1528-3

1528-4

دکتر اردشير بابک نيا، استاد علوم پزشکی دانشگاه چپمن Chapman University در ارواين کاليفرنيا، پس از دريافت دکترای پزشکی از دانشگاه تهران، دوره تخصص بيماری های زنان را در دانشگاه جانز هاپکينز و فوق تخصص نازايی را در دانشگاه کاليفرنيا گذراند. وی از سال 1980 در کاليفرنيا به طبابت اشتغال داشته و بين سال های 1978 تا 2008 عضو هيأت بالينی دانشکده پزشکی دانشگاه کاليفرنيا بود.
دکتر بابک نيا پس از چندين سال پژوهش درباره جنايات نازی که نتيجه آن نگارش مجموعه 4 جلدی کتاب های هولوکاست به زبان فارسی است، در چند ماه گذشته به عنوان پزشک مشاور عالی درمان بيماران نازا به گروه نازايی Cha Fertility Center که مراکز درمانی در لوس آنجلس و ارواين دارند، پيوسته است. گروه چا که از بزرگترين مراکز نازايي جهان است در پنج کشور از جهان فعاليت داشته و همه ساله بيش از پنج هزار بيمار نازا را به موهبت مادری نايل می کند.

گفتگو با دکتر اردشير بابک نيا، پزشک، پژوهشگر و نويسنده، متخصص درمان نازايی

آقای دکتر، آيا در مدت سی سالی که در تخصص خود در خدمت جامعه بوده ايد، پيشرفت هايي که از ديدگاه شما جهش و يا شگفت آور بوده است نصيب جامعه پزشکی شده است؟
طی سی سال گذشته که به درمان بانوان نازا اشتغال داشتم و تجربه و تخصص خود را در جهت ياری به مادر شدنشان به کار می گرفتم، به پيشرفت های شگفت آوری که در اين زمينه در جامعه پزشکی روی داده شده است، برخودکردم.
توجه کنيد که سي سال پيش ما تنها به 25 درصد از بانوان نازا می توانستيم کمک کنيم اما امروزه با پيشرفت های علم پزشکی در زمينه نازايی قادريم به 70 تا 75 درصد از بانوانی که آرزوی مادر شدن دارند، کمک کنيم.
بايد اين نکته را اضافه کنم که اين شانس در بين خانم های کمتر از 35 سال حتی تا بيش از 80 درصد هم افزايش می يابد.
نکته مهم تر اين که امروزه با استفاده از روش های ابداع شده ای که در طول ده سال گذشته در اختيار علم پزشکی قرار گرفته اند، پزشکان قادرند از جنين، قبل از وارد کردن آن در رحم مادر، نمونه برداری کرده تا اطمينان حاصل کنند که جنين سالمی را وارد رحم مادر ميکنند.
آيا ممکن است در مورد اين روش های ابداعی توضيح بيشتری بدهيد؟
ابتدا به توضيح روش به اصطلاح بچه لوله آزمايش يا

In Vitro Fertilization (IVF)

مي پردازم.
هنگام گذراندن دوره تخصصم در بيمارستان جانز هاپکينز شاهد ابداع اين روش بودم و سال ها پس از آن نيز شاهد پيشرفتش بودم.
اين روش با خارج کردن تعدادی تخمک از تخمدان و قرار دادن آن در ظرفی خارج از رحم در مجاورت اسپرم (نطفه مرد) شروع شده و پس از سه تا پنج روز از تشکيل جنين، آن را وارد رحم مادر می کنيم.
روش ديگر ايک سی ICSI نام دارد که پس از گرفتن تخمک ها از تخمدان خانم نازا، از ميليون ها اسپرمی که در اختيار داريم، با استفاده از ميکروسکوپ، تنها يک اسپرم را وارد تخمک می کنيم. اين روش برای بانوان نازا که تعداد اسپرم همسرشان به ميزان کافی نيست توصيه می شود، و تنها از يک اسپرم استفاده می شود. اين روش سی سال پيش در اختيار ما نبود و هيچگونه روشی برای درمان نازايی در زوج هايی که از تعداد اسپرم کافی برخوردار نبودند، موجود نبود.

1528-5

1528-6

1528-7

روش ديگر، منجمد کردن تخمک ها است. اين روش کمک شايانی به درمان خانم های نازا در بيست سال گذشته کرده است چرا که خانم ها پس از چهل سالگی تعداد تخمک در تخمدانشان به شدت کاهش يافته و يا قدرت باروری شان را از دست می دهند و چنانچه در سنين پايين تر (سی تا سی و پنج سالگی) اقدام به منجمد کردن تخمک خود کرده باشند، امکان موفقيتشان در بارور شدن در سال های بعد به مراتب بيشتر می شود. تحقيقی که در مورد نزديک به هزار نوزادی که از اين طريق به دنيا آمده اند، نشان می دهد که اين نوزادان از نظر سلامت هيچگونه تفاوتی با نوزادانی که از طريق حاملگی طبيعی به دنيا آمده اند، ندارند.
با کمک اين روش به خانمی که سی و چند سال دارد اما هنوز آمادگی ازدواج ندارد، شانس بارور شدن در سال های بعد را می دهيم. چرا که قادريم تعدادی از تخمک های او را برای استفاده در آينده منجمد کنيم. و يا با منجمد کردن تخمک بانوان جوانی که متاسفانه مبتلا به بيماری سرطان هستند و تحت شيمی درمانی می باشند، امکان باروری در آينده از اين طريق را بدهيم. چرا که شيمی درمانی در بسياری از سرطان ها، تخمدان ها را از کار می اندازد.
لطفا توجه کنيد که منجمد کردن تخمک با روش منجمد کردن جنين های چند روزه تفاوت دارد. اما من شخصا شاهد مادر شدن بسياری از بانوان با استفاده از هر يک از اين دو روش بودم.
پس می بينيم که در اثر پيشرفت هايی که طی 25 تا 30 سال گذشته در علم پزشکی بوجود آمده، امکان باروری برای خانم هايی که به هر دليل قادر به داشتن فرزند نيستند، بيشتر شده است. اين نکته نه تنها شامل توجه خانواده هايي که آرزوی داشتن فرزند برای دختر يا عروشان را دارند است بلکه برای همه کسانی که چنين آرزويي در زندگی دارند نويدی به همراه دارد که امروزه با استفاده از روش ها و امکانات متعددی که پيشرفت علم پزشکی در اختيارمان گذاشته، آرزويشان به مراتب امکان پذيرتر از گذشته است.
روش ديگر نيز استفاده از اشعه ليزر در درمان نازايي است.
چطور می توان از حاملگی های چند قلويی با استفاده از روش هايي که توضيح دادید، جلوگيری کرد؟
بايد بگويم که با وارد کردن تنها يک جنين در رحم مادر می توان از حاملگی های چند قلويي جلوگيری کرد. رحم انسان حفره ای است که برای رشد يک نوزاد در بدن زن توليد شده است. در برخی موارد، رحم مادر می تواند تا دو نوزاد را در خود بپروراند. اما حاملگی های بيش از دو، سه، چهار و يا پنج قلو، از عوارض مشکل آفرين درمان نازايی است. پزشک و مادر بايد توجه کافی به اين مساله داشته باشند و از حاملگی چند قلويی جلوگيری کنند چرا که هر گاه بيش از يک و حد اکثر دو نوزاد، در رحم مادر رشد کند، به دليل محدود بودن فضای داخل رحم و شکم مادر، بطور معمول و در اکثر موارد نوزادان چند قلو نارس خواهند بود و قبل از رسيدن به نه ماه حاملگی متولد می شوند. اين نوزادان نارس در آينده ممکن است در زندگی با مشکلات رشدی ناشی از نارس بودن روبرو شوند. داشتن فرزندان چند قلو شايد هيجان انگيز باشد، چرا که اکثرا اين کودکان را در مکان های عمومی و حين بازی با يکديگر می بينيم اما از مراجعات مکررشان به بيمارستان خبر نداريم که مانع از داشتن يک زندگی اجتماعی عادی می شود.
روش ديگر استفاده از تخمک های اهدايی است. بايد اين نکته را در نظر گرفت که عمر تخمدان ها حدود سی سال است. تخمدان های دختری که در دوازده يا سيزده سالگی بالغ (آغاز عادت ماهانه) می شود، در سن چهل و دو سالگی تخمدان هايش تقريبا از تخمک عاری می شوند و يا حد اقل از تخمک های سالم که موجب باروری می شوند، ديگر بهره مند نمی باشد. در اين مورد، می توان از تخمک های اهدايي (Egg Donation) از خانم جوانی بهره بگيريم. جالب اينکه شانس حاملگی در اين خانم ها حتی تا سن 50 سالگی با استفاده از اين روش، بسيار بالا است. من 25 سال پيش پزشک يکی از اولين حاملگی های يک خانم 51 ساله بودم که اين فرزند هم اکنون يک مهندس کامپيوتر است.

***

برای تماس و مشاوره با دکتر بابک نيا
می توان با شماره های زير تماس گرفت:

لوس آنجلس:

 323 -525-3377

ارواين:

949-720-9999

5455 Wilshire Blvd.,Suite 1904
Los Angeles, CA 90036