1331-68

1405-26

1405-27

ساعت1405-33 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «دکتر عباس حاجیان» وکیل متخصص طلاق
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 76 :شجریان- سیما بینا-  آواز لری- مرضیه- نادر گلچین – رضوی سروستانی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با فرانک میرقهاری
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: فرح شو با «ماریا آمور»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با فرانک میرقهاری
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌: فرح شو با انتونیو جلینی و «ماریا آمور»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 76 :شجریان- سیما بینا-  آواز لری- مرضیه- نادر گلچین – رضوی سروستانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1405-28

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1405-29

9‌ تا1405-34 10‌ صبح: گپ با «عارف» در دبی -درخواست شده
10‌تا 11:گلچین هفته 77: شجریان – محمدرضا لطفی- سیما بینا- نادر گلچین – مرضیه 
11 تا 12: یک قاشق شکر با «سهراب اخوان
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم و محمد خردادیان
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 77: شجریان – محمدرضا لطفی- سیما بینا- نادر گلچین – مرضیه
9 تا 10: گپ با «عارف»
10‌ تا 11‌:  یک قاشق شکر با سهراب اخوان
11 تا 12:«بازتاب» با محمد خردادیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1405-30

9‌ تا 101405-35‌ صبح:  گفتگو با«مسعود فردمنش»
10‌تا 11:گلچین هفته 74 -رضوی کردستانی – سیما بینا- قوامی و الهه – مرضیه
11‌ تا 12‌: گفتگو با «ایرج مهدیان» از آلمان
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با«مسعود فردمنش»                                         
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌: گلچین هفته 74 -رضوی کردستانی – سیما بینا- قوامی و الهه – مرضیه
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1405-31

9‌ تا1405-36 10‌صبح: گفتگوی پرویز ناظریان با کامران خاورانی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گپ با «سعید محمدی و ندا» درباره آوارگان
12‌ تا يك: Leaders in the Community
يك تا 2‌:  گلچین هفته 75 -شجریان – سیما بینا- شرح حال آقاحسین قلی برادر میرزاعبدالله- ناظری – بهمن رجبی – مرضیه
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 75 -شجریان – سیما بینا- شرح حال آقاحسین قلی برادر میرزاعبدالله- ناظری – بهمن رجبی – مرضیه
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب:گپ با «سعید محمدی و ندا»
10 تا 11: Leaders in the Community‌
11 تا 12: گفتگوی پرویز ناظریان با کامران خاورانی

1405-32

9‌ تا1405-37 10‌صبح:گپ با «حافظ ناظری» درباره موفقیت جهانی اش
10‌تا 11‌: گلچین هفته 72 : پیش درآمد بیات ترک – شجریان – سیما بینا- حسن کسائی –جلیل شهناز- سیمین غانم
11‌ تا 12‌: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان-میترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «بهزاد»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «حافظ ناظری»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته 72 : پیش درآمد بیات ترک – شجریان – سیما بینا- حسن کسائی –جلیل شهناز- سیمین غانم
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.