1417-5

در توانایی های گوگوش شکی نیست، در قدرت صدای ابی تردیدی نیست، پایگاه محبوبیت ایندو چهره محبوب موزیک، چنان است که همه سنین را در بر می گیرد.
ایندو در اجرای کنسرت های خود، از نوجوان 12 و 14 ساله تا جوان 20 و 30 و 40 و 50 ساله، تا میانسال 60 و 70 ساله تا بزرگسال بالای 80 ساله را به سالن ها می کشند، مردمی که بیشتر ترانه هایشان را می خوانند.
مهمترین اصل این کنسرت ها، تفاهم، دوستی، احترام متقابل است برخورد ابی چنان احترام آمیز است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد، برخورد گوگوش چنان خانمانه است که اشک به چشمها می آورد. ترانه هایی که گوگوش می خواند، باهمه خاطره های چهار دهه همراه است ومردم با او همه ترانه ها را با اوهمصدا می خوانند و آهنگ هایی که ابی می خواند، همه روزها، سالهای غربت را در ذهن یکایک حاضرین زنده می کند.
اجرای آهنگ های مشترک، احساسات مردم، اشک و خنده و شادی که در سالن ها موج می زند، رویدادهایی است که تا امروز کمتر شاهد بوده ایم وبقولی ناگهان این برنامه ها، بروی همه تکرارها خط کشید و صحنه ها را رنگی تازه بخشید و مسلماً کنسرت های آینده همه خوانندگان را با توقعات و خواسته های تازه ای روبرو ساخته است.
همین هفته آینده هزاران نفر با اشتیاق وعشق به دیدار دو چهره محبوب خود در آناهایم، در هاندا سنتر میروند، در شب 16 اگوست، در یک شب فراموش نشدنی.

1417-4