1700-25

1700-27

همدردی اندی با جانباختگان هواپیما

با توجه به حوادث تاسف انگيزى كه اخيرا در ايران اتفاق افتاده، من هم با مردم عزيز سرزمينم همدردم و مانند تمام ايرانيان در سراسر جهان، اخبار كشورم را با دقت دنبال ميكنم و نگران ومضطرب امنيت و سرنوشت هموطنانم هستم.
من فكر ميكنم در اين مقطع زمانى، مسئوليت خطيرى بر دوش ما ايرانيان خارج از كشور است، به اين معنا كه ما نه تنها بايد همبستگى خود را با هموطنان داخل ايران اعلام كنيم بلكه بايد از هر فرصت و مناسبتى استفاده كنيم تا ايران و ايرانى را آنچنان كه شايسته است به جهانيان معرفى نمائيم.
متاسفانه بخصوص در چند هفته ى اخير، نام ايران در رسانه هاى خارجى با اتفاقات ناخوشايندى همراه بوده است و اين وظيفه ى ما ايرانيان خارج از كشور است كه چهره ى حقيقى، مهربان و صلح طلب مردم ايران را به جهانيان نشان دهيم.
اين جمعه ١٧ ژانويه موقعيت مناسبى براى حضور هموطنان عزيزمان به اين منظور است. در آن روز توجه رسانه هاى مطرح آمريكا مجددا بسوى ايرانيان خواهد بود و ما امكان آن را داريم كه ايران و ايرانى را آنچنان كه بايد، و به عنوان كشور و ملتى با فرهنگ، صلح طلب، هنر دوست و متمدن به جهانيان نشان دهيم.
ستاره ى هاليوود تنها متعلق به من نيست بلكه اين يك افتخار ملى ست و به همه ى ما تعلق دارد.
در جايى كه هاليوود با وجود صدها هنرمند و چهره هاى سرشناس و مشهور، به يك هنرمند ايرانى چنين ارزشى بدهد، مايه ى خرسندى و باعث افتخار هر ايرانى ست و من از صميم قلب از كميته ى انتخابى مشاهير هاليوود از اين بابت سپاسگزارم.
با احترام به آنچه اين روزها در كشورمان ميگذرد، به اطلاع شما هموطنان عزيزم ميرسانم كه اين مراسم با جشن و رقص و موسيقى شاد همراه نخواهد بود، بلكه مراسمى ست كاملا رسمى و در طول آن مطمئنا از هموطنان از دست رفته در سقوط هواپيما ياد خواهيم كرد و يادشان را گرامى خواهيم داشت.
به اميد حضور و ديدار شما عزيزان همين جمعه ١٧ ژانويه ساعت ١١ صبح.

اندى

1700-26