1439-9

1439-12

برای گفتگو به منزل ماندانا شکوریان رفتم نقاش و دیزاینر که در بدو ورود به منزل او مجذوب نقاشی های زیبای او بر روی دیوار می شوی تابلوهایی در قطع گوناگون و با سوژه هایی متفاوت و متنوع که توسط دست و قلمی توانا تصویر شده است.
درحالیکه درحال ستایش دیزاین داخلی منزل او هستم و با چشمانم زیبائی های خلق شده توسط او را با تحسین نظاره گر هستم. زیبا و آرام و با وقار روبروی من می نشیند.
نقاشی چیره دست که سالیان متمادی را سپری کرده تا در خصوص نقش آفرین های او و دست و قلم پرقدرتش که بر روی بوم نقاشی قد الم می کند و رنگها را به تسخیر می کشد صحبتی داشته باشیم:

*ازماندانا شکوریان درباره راه هنری که پیموده تا به امروز برسد می پرسم؟
ماندانا شكوريان: من كارشناس ارشد علوم ازمايشگاهي هستم ، ودرايران تحصيلاتم را به پايان رساندم وقبل از مهاجرت به امريكادر مركز تحقيقاتي دانشگاه تهران به سرپرستي دكتر ايرج موبدي مشغول به كار بودم وگروه ما مسوًل تهيه گزارش شيوع بيماري هاي انگلي شايع در منطقه به سازمان بهداشت جهاني بود .
امادر خصوص راه هنري ونقاشي بايد بگويم راه درازي را طي كردم تا بدين جارسيده ام ، طبق گفته خانواده ام چهارسالگي خواندن ونوشتن را ياد گرفتم ودر پنج سالگي با تشويق بزرگترها نقاشي راشروع كردم بطوري كه هر وقت چيزي را ميخواستم به من ميگفتند با كشيدن ونقاشي كردن بايد درخواستت را مطرح كني واين امر باعث شد كه قوه تخيل وذهنيتم براي نقاشي ونقش افريني تقويت شود.
به مجسمه سازي وديزاين علاقه فراواني دارم ودر خصوص نقاشي بايد بگويم ، نقاشي جزئي از وجود من است وگويي با ان متولد شدم از زماني كه خودم راميشناسم مشغول به نقاشي كردن هستم وهنوز هم نقاشيهاي اوليه ام را خانواده نگه داشته اندوگاهي كه به انها چشم ميدوزم به خاطر مياورم كه چه مسير طولاني را طي كرده ام.

* هنر و خلاقیت بجای خود که چون دانه در ضمیر هنرمند است برای پرورش این دانه هنر در خصوص نقاشی در محضر چه اساتیدی تعلیم دیدید؟
در ابتدا به كلاسهاي نقاشي متفاوتي چون اتليه بهزاد رفتم وپس از ان بدليل پيگيري خانواده وعلاقه خودم در كلاسهاي استاد فرشچيان حضور يافتم ودر محضر ايشان مينياتوروتذهيب را اموختم. در واقع تخصص اصلي ام مينياتور است واز اين طريق است كه نقاشي بصورت تخصصي در ذهنم نهادينه شد ودر كلاسهاي استاد فرشچيان دست وقلم خود را پرورش دادم. سپس افتخار حضور در كلاس هاي استاد ايدين اغدشلو را داشتم كه بايد بگويم اين افتخاري بسً بزرگ برايم است كه هنوز هم خودم را شاگرد ايشان ميدانم واز ان پر افتخار تر اينكه بااستاد ايدين اغدشلو در ارتباط نزديك وصميمانه هستم وهميشه اين جمله استاد ايدين در گوشم زنگ ميزند كه ميگفت ماندانا تو يكي از بهترين شاگردانی هستي كه تا كنون داشته ام، هرگز از نقاشي دست نكش. اكنون كه حدود ٣٥سال است كه به حرفه نقاشي مشغول هستم در اين لحظه ميتوانم بگويم به تمامي تكنيك ها وابزارهاي نقاشي تسلط كامل دارم مانند مدادرنگي، پاستل،اكريليك، رنگ روغن و مداد كنته . بايداضافه كنم كه علاقه فردي خودم بصورت حرفه اي به نقاشي است تا كارهاي كلاژ وتركيبي.

* خانم شکوریان نقاشی های شما در اندازه های گوناگون است با سوژه های متفاوت و انتخاب رنگهای متنوع که نشانگر آن است که ذهن نقاش خلاق با روحی آزاد به انتخاب سوژه و رنگها می رود، شما چگونه سوژه های نقاشی خود را انتخاب می کنید؟
سوال جالبي است تلاشم هميشه اين بوده كه در سبك رئال كه سبك برگزيده ام است بيننده وتماشاگر راوادار به فكر كردن كنم وبه همان اندازه كه بينندگان از ديدن اثارم لذت ميبرند من هم از شنيدن برداشتهاي انان در خصوص نقاشيهايم لذت ميبرم.
جالب اين است كه از اظهار نظرهايشان در خصوص نقاشي هايم ميتوانم انچه كه در پس ذهن انهاست وهمچنين شرايط روحي واحساسي نهفته در وجودشان را بخوانم بطور مثال استاد بهرام مشيري در چشمان پسرك سياه پوست غم عجيبي را ديدند كه حاكى از رنج وفشار زندگي در طول تاريخ بر انان بوده واز طرفى دكتر فرهنگ هولاكويي تفسير ديگري داشتندايشان گفتند در چشمان اين پسر بچه “ترس” ديده ميشودكه پرواضح است به عنوان يك روانشناس نظر خود را گفته اند. از سوي ديگر اقاي رضا گوهرزادتفسير ديگري از اين تابلو داشتند وگفتند اين پسر بچه چشم به دريا دوخته است . خود من اسمي كه براي تابلو انتخاب كردم ” اميد” است “hope “. به همين ترتيب دوستان كه تا كنون كارهايم رااز نزديك ديده اند نظرات گوناگوني داشته اند وهمينجا است كه من به هدفم رسيده ام چراكه توانسته ام با اثر رئالستيك خود ذهن افراد را به تفكر وفعاليت وادارم .
انتخاب سوژه هاي نقاشي ام بر حسب مود وشرايط احساسي ام صورت ميگيرد يعني اين مجموعه كه در حال حاضر از كارهايم وجودداردشايد ميتوانست گسترده تر باشد ولي به دليل تبعيت از احساسم هرچند ماه يكبار اثري راخلق ميكنم ومايلم كارهايم متنوع باشدوخوشبختانه يا شوربختانه خيلي زود از يك نوع ابزار مشخص بطور مثال رنگ روغن خسته ميشوم وبه سراغ ابزار ديگري ميروم مثلا اكريليك يا پاستل وبه همين ترتيب…اما بايد اعتراف كنم برايم مهم اين است كه مردم وتماشاگران كارهايم اثاري رادر پيش چشمانشان ببينند كه انرا به راحتي درك ميكنند واز ديدن زيبايي لذت ميبرند وهريك بزعم ونظر خود تفسيرهاي متفاوتي دارند.
البته ناگفته نماند انقدر دلبسته نقاشي هايم هستم كه بيشتر ترجيح ميدهم انها را در معرض ديد علاقه مندان قرار دهم تا انها را به فروش بگذارم واين چيزي نيست جز احساس عميق وقلبي وباطني ام به هم وطنان عزيز ايراني كه انها را دوست دارم .

1439-13

* چه باعث میشود که شما نقاشی بکشید؟ چه ماندانا شکوریان را به این وا می دارد که برود و بوم نقاشی را بردارد و با رنگها بر روی بوم نقش بیافرید؟
– من این سئوال را با یک سئوال از شما پاسخ می گویم شما چرا غذا می خورید؟! (و می خندد)

* برای اینکه سیر شوم.
ماندانا : اين يكي از نيازهاي اوليه هر انسان است كه پيش از انكه بخواهيد از غذا خوردن لذت ببريد ميخواهيد ادامه بقا دهيد.
نقاشي ميكنم چراكه به روحم ارامش مي بخشد. فرد درونگرايي هستم وبيشتر از انكه صحبت كنم به فكر كردن عادت دارم وبراي سخن گفتن بجاي كلام از قلمو، رنگ وعلم نقاشي كمك ميگيرم.
انگار هنوز همان ماندانايي هستم كه از كودكي براي بيان تمناها وخواسته هايش نقش افريني ميكند

*بسیاری از نقاشها در قید و بند سوژه ها و رنگهای خاصی نقش می آفرینند. ولی شما در انتخاب رنگها وسوژه هایتان در نقاشی بسیار آزادانه عمل کرده اید چرا؟
بگذاريد يك مثال جالب براي شما بزنم وقتي به كمد لباس خانمها نگاه ميكنيد تقريبا بيشتر لباس ها از لحاظ مدل و انتخاب رنگ همانند هستند واگر راجع به تفاوت لباسهاي داخل كمد مذكور سوًال كنيد ميگويند مگر انها با هم تفاوت ندارند؟ در واقع به اين ميگوييم عادت.
انسان به همه چيز بصورت طبيعي عادت ميكند وزماني كه در قفس تنگ عادتها جاي گرفتيم انتخاب هايمان لقبي ميگيرد بنام ” كليشه اي”.
كمد لباس كليشه اي هيچ منافاتي براي رشد فردي هيچكس ندارد اما در چهارچوب هنر وخلاقيت ، يكنواختي بر اساس عادت بدون هيچ اثري از تحرك ،وسعت نگرش پيرامون اطراف هنرمند اوج افول است.
يكي از بدترين نيروهاي بازدارنده در عالم هنر “عادت” است .
فكر ميكنم يكي از زيبايي هاي دنيا وجود تفاوت هاست تفاوت در رنگ پوست در جنسيت ، تفاوت مذهب وعقيده هر نوع تفاوتي به نوع خود عامل زيبايي دنياي اطراف ماست وجهان را از يكنواختي وكسالت خارج مينمايد ومن عميقا به متفاوت بودن در ارائه كارهاي هنري ام معتقدم وبا جان ودل تمام رنگهاي زيبا را به چالش روي بوم نقاشي ام مي كشم.

*اياماندانا شكوريان به كارهاي هنري ديگري هم مانند قلم سرايي ( نوشتن) ، خواندن اواز واشنايي با سبكهاي موسيقي وبخصوص ديزاين ودكوراسيون كه نمونه ان هم منزل زيباي خود اوست كه به نحو بسيار زيبا ومتفاوت وشيكي طراحي وتزئين شده؟
اين نظر لطف شماست اما علاقه به رقص اشنايي با موسيقي وخواندن اواز كاملا تمايل شخصي ست اما در خصوص ديزاين
بايد بگويم تمايل قلبي ام به رشته مهندسي طراحي صنعتي بوداما به دليل جنبش اسلامي در ايران وممانعت بانوان براي انتخاب ازادانه در رشته تحصيلي متاًسفانه موفق به رسيدن خواسته قلبي ام نشدم.
در مورد ديزاين وطراحي فلسفه كاري من اصرار وابرام در سادگي است ومعتقدم هر منزلي بايد متناسب با سن افراد وبودجه انها ديزاين شود البته گفتگو در اين مورد نياز به بحث بسيار طولاني وتخصصي وپيچيده اي دارد كه زمان مناسب به گفتگو خواهم پرداخت. من پانزده سال است كه به طراحي وديزاين هم مشغول هستم.

* با تمامی این استعدادها و هنرها چه شد که مدتی کم کار شدید آیا مسئولیت خانواده جایگزین رشد در کار هنری و حضور در جامعه هنری شد؟ چرا که شما همسر یکی از پزشکان عالیقدر جامعه ایرانی آقای دکتر فرهاد نصر هستید.
بعد از بدنيا امدن فرزندمان اول خودم را مادر ارين معرفي ميكنم وبعد ماندانا ، هويت اصلي من يك نقاش توانا نيست بلكه يك مادر است وخوشحالم وظايف مادري ام را به نحو احسنت انجام دادم وفرزندي را بعنوان يك زن ايراني مانند تمامي مادرهاي خوب ايراني ديگر به جامعه تحويل دادم كه مايه افتخار ومباهات خودم وهمسرم ميباشد واز اين پس با خيال راحت ميتوانم بدون هيچ دغدغه اي به فعاليت هاي اجتماعي وهنري ام بپردازم وبا افتخار بگويم ارين نصر با تمام مشكلات مهاجرت فارغ التحصيل از دانشگاه UCLA با Major رياضي محض وپيريمد وهمچنين ماينر Iranian study بعنوان شاگرد پیشتاز و منتخب توانست در اوج سلامت روح وروانش به پيشرفت من كمك كند.
واز طرفي ديگر همسر پزشكي مسوًل ودلسوز چون فرهاد نصر بودن مسوًليت هاي خاص خودش را داشت وهميشه همسرم احتياج به همدلي وحمايت من داشت نميخواستم به فكر خودم وكارم باشم واگر چنين مي بود ايشان نميتوانست با وجود مشكلات مهاجرت درس بخواند وبراي من وپسرمان اينگونه افتخار افريني كند وخوشحالم اگر در زماني به كار نقاشي ام نپرداخته ام اما به ازاي ان ديزاين زيبايي را طراحي ميكردم بنام ” خانواده ” .

*و اما در حسن ختام گفتگویمان بپردازیم به نمایشگاه نقاشی شما که در تاریخ 17 تا 22 ژانویه در گالری سیحون برگزار میشود چه پیامی را برای دعوت از تماشاگران نمایشگاه دارید؟
– صحبت هایم را در خصوص نمایشگاه نقاشی در پیش، به اینگونه با شعری از خودم که توسط استاد فریدون فرح اندوز هم خوانده شده به پایان می برم.
به چه می توان باور داشت ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت؟
دلم میخواهد هموطنان عزیزم بعد از اینکه در Face book و اخبار و خلاصه همه جا با خبرهای بد و قتل و کشتار و تجاوز وخبرهای ناخوشایندی روبرو هستند لحظه ای بیایند و در نمایشگاه زیبایی را هم ببینند این زیبائی ها همیشه پایدار نیستند/ بیائید زیبائی ها را ببینید و به من این افتخار را بدهید که نظرات شما را بشنوم از لحاظ برداشت و حسی که ازنقاشیهای من می گیرید بی صبرانه منتظر دیدار شما هستم.

*سپاسگزار شما هستیم که در سفر هنری زندگی خود ما را همراه کردید و به امید دیدار هنردوستان و علاقمندان نقاشی در گالری سیحون 17 ژانویه 2015 در روز افتتاحیه.
– سپاسگزار و به امید دیدار

Seyhoun Gallery
9007-Melrose Avenue, West Hollywood, CA 90069

1439-14