1503-3

1503-4

انجمن غیرانتفاعی والدین ایرانی- امریکایی I.A.P.A با پشتیبانی آقای
Stanley Black، اداره پلیس بورلی هیلز، اداره آتش نشانی بورلی هیلز و سازمان آموزش و پرورش شهر بورلی هیلز سمیناری آموزشی – نمایشی در رابطه با برنامه موفق One Life To Live تقدیم می کند: چگونه فرزندان و خانواده ها را از خطرهای اجتماعی به دور نگاه داریم؟ جلسه میزگردی در مورد مشکلات، خطرات و گرفتاریهای تین ایجرها و جوانان و بزرگسالان با قانون، اینترنت، مواد مخدر، الکل و سکس. و همچنین ارائه راه حل برای جلوگیری از حوادث ناگوار. سخنرانان مهمان رئیس پلیس بورلی هیلز، رئیس بخش اورژانس بیمارستان، رئیس بخش اورژانس و Emergency اداره آتش نشانی، دکتر مایکل پیمان کید (Michael Kade) وکیل جنایی، دکتر اردشیر پیرنیا وکیل خانواده، گروهبان کرایپ (Sergeant Cripe) از .LA County Sheriff Dept، اشکان صبحه متخصص اینترنت و مسائل تکنولوژی، و دکتر ناناز پیرنیا متخصص روان درمانی، مغز درمانی و مشاور امور خانواده و زناشویی.
کمدین محبوب «تهران» نیز با ما خواهد بود تا به جوانان نشان دهد که بدون استفاده از مواد و الکل میتوان موفق بود و در ضمن جلسه را با مزاح برای جوانان و والدین به پایان برسانیم.

1503-5

1503-6

(Community Service Points)
نوجوانانی که در مدارس هستند با شرکت در این برنامه 5 ساعت سرویس می گیرند.
دکتر ناناز پیرنیا در سال 1994 انجمن I.A.P.A را تاسیس کرد تا از طریق سمینار، پانل های آموزشی، جشن های نوروزی، جلسه های انتخابات کاندیداها و برنامه های آموزشی شهری و مملکتی ایرانیها را بیشتر با جامعه میزبان و وظایف آموزشی – اجتماعی آشنا کند و در ضمن از لحاظ روانی- اجتماعی نیز به افراد جامعه آگاهی برسانند.
یکی از موفقیت های دیگر I.A.P.A بنیان گذاری برنامه One Life To Live با LA County Sheriff Department می باشد. هدف از این برنامه بسیار موفق بردن نوجوانان و جوانان ما به زندان ها است تا خودشان عاقبت فکر نکردن و یک لحظه غفلت را ببینند و از خطرهای جانی و روانی و جسمی دور بمانند.
در جلسه یکشنبه 17 آپریل فرزندانی که مایل باشند می توانند برای تور بعدی ما به زندان اسم نویسی کنند.

1503-7

1503-10

1503-8