1414-7

1414-8

ساعت1414-14 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «داود بهبودی»
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 94: شجریان – مرضیه- بنان – هنگامه اخوان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «نورانی و عاشقیان» از دنیای نور
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «نورانی و عاشقیان» از دنیای نور
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «داود بهبودی»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 94: شجریان – مرضیه- بنان – هنگامه اخوان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1414-9

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1414-10

1414-159‌تا10‌ صبح: آخرین مصاحبه با عطا الله خرم(درخواست شده)
10‌تا 11:گلچین هفته 95: بنان – پوران – شهرام ناظری- سیما بینا
11 تا 12: شهر فرشته ها در هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 95: بنان – پوران – شهرام ناظری- سیما بینا
9 تا 10:گپ با«عطا الله خرم»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها در هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1414-11

9‌ 1414-16تا 10‌ صبح:  گفتگو با جهانبخش پازوکی (درخواست شده)
10‌تا 11:گلچین هفته 92: یادبود استاد صبا- اجرای آهنگ هایی به یاد استاد – بنان و مرضیه
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك:  گفتگوی پرویز ناظریان با کامران خاورانی
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 92: یادبود استاد صبا- اجرای آهنگ هایی به یاد استاد – بنان و مرضیه
10‌ تا 11‌:  گفتگو با جهانبخش پازوکی
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1414-12

9‌1414-17 تا 10‌صبح: گپ با «بهزاد»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با آپیک یوسفیان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 93: شرح حال استاد مرتضی خان نی داوود- اجرای مرغ سحر با صدای نادر گلچین
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 93: شرح حال استاد مرتضی خان نی داوود- اجرای مرغ سحر با صدای نادر گلچین
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«سرور نیری»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با فخری خوروش 

1414-13

9‌1414-18 تا 10‌صبح:گفتگو با «کوین سلطانی» رییس دانشگاه امریکن لیبرتی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 90: شهرام ناظری- عهدیه – بنان – پریسا     
11‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوبا دکتر سلطانی
8تا 9:  گفتگوبا «دکتر روبن آبرامز»
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 90: شهرام ناظری- عهدیه – بنان – پریسا      
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.