مهدی‭ ‬ذکایی

شهرداد‭ ‬روحانی‭ ‬از‭ ‬افتخارات‭ ‬موسیقی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬ارکسترهای‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬تنظیم،‭ ‬نوازندگی‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬یانی‭ ‬در‭ ‬کنسرت‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬آکروپولیس‭ ‬یونان،‭ ‬شهره‭ ‬جهان‭ ‬است،‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬پرفروش‭ ‬ترین‭ ‬ویدیوها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پربیننده‭ ‬ترین‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬تلویزیونی‭ ‬است‭.‬

شهرداد‭ ‬روحانی‭ ‬افتخارات‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬آفریده،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬او،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬پردازیم‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬پرسیم‭.‬

توجه‭ ‬تان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گفتگوی‭ ‬پرنکته‭ ‬جلب‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

اینروزها،‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فضای‭  ‬فرهنگ‭ ‬وهنردر‭ ‬ایران‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬شنیده‭ ‬میشود،‭ ‬گویای‭ ‬تصویر‭ ‬شاخصی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬حقیقتی‭ ‬که‭ ‬درجامعه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭.‬

گسترش‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬موسیقی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬قارچ‭ ‬گونه‭ ‬آموزشگاه‭ ‬های‭ ‬موسیقی‭ ‬بویژه‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬بزرگ‭! ‬

آیا‭ ‬شما‭ ‬گمان‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬کمکی‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬فضای‭ ‬موسیقیایی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬حیث‭ ‬آکادمیک‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬های‭ ‬کاری‭ ‬برای‭ ‬علاقمندان‭ ‬وهنرجویان‭ ‬موسیقی‭ ‬می‭ ‬کند؟

‭- ‬درشروع‭ ‬گفتگو‭ ‬اشاره‭ ‬خوبی‭ ‬کردید‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬میشود‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬توسعه‭ ‬موسیقی‭ ‬نام‭ ‬برد،‭ ‬مثل‭ ‬هر‭ ‬توسعه‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬توسعه‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬وفرهنگی،‭ ‬ولی‭ ‬صرفا‭ ‬توسعه‭ ‬راهگشا‭ ‬نیست،‭ ‬هر‭ ‬توسعه‭ ‬ای‭ ‬نیازمند‭ ‬زیرساخت‭ ‬های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خودشه،‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬رشدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فرایند‭ ‬آموزش‭ ‬موسیقی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬جهش‭ ‬نامیده‭ ‬بشود‭ ‬گزینه‭ ‬بهتری‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬نیم‭ ‬دهه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬جهش‭ ‬موسسات‭ ‬هنری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آموزش‭ ‬موسیقی‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬سازهای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬رده‭ ‬های‭ ‬سنی‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬حقیقتا‭ ‬حرکت‭ ‬بزرگی‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬میدهند‭.‬

به‭ ‬نوعی‭ ‬خلاء‭ ‬آموزش‭ ‬موسیقی‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬وارد‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خودش‭ ‬نوید‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬دارد‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬بنظر‭ ‬من‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬عملی،‭ ‬قابل‭ ‬تقدیر‭ ‬است‭.‬

‭ ‬شاید‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬بصورت‭ ‬ممتد‭ ‬طی‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬حضورتان‭ ‬درایران،‭ ‬با‭ ‬استعدادهای‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬بودید‭ ‬بهتر‭ ‬میتوانید‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬را‭ ‬پاسخ‭ ‬بدهید‭ ‬که‭ ‬پیشرفتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬نوازندگی‭ ‬شاهد‭ ‬بودید‭.‬

‭- ‬من‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬میرفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونی‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬موزیسین‭ ‬های‭ ‬جوان‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭. ‬و‭ ‬هرسال‭ ‬شاهد‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬موزیسین‭ ‬های‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬بدنه‭ ‬موسیقی‭ ‬کشور‭ ‬اضافه‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬درمیان‭ ‬این‭ ‬موزیسین‭ ‬ها‭ ‬تعداد‭ ‬محدودی‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬خوب‭ ‬عمل‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬

‭ ‬آیا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬آموزشی،‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬نوازندگان‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونی‭ ‬هم‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بودید؟‭ ‬

‭- ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬متاسفانه‭ ‬سیستم‭ ‬آموزشی‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬مدونی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬وهمین‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬پیشرفت‭ ‬دراین‭ ‬زمینه‭ ‬خیلی‭ ‬کند‭ ‬باشد،‭ ‬البته‭ ‬اساتید‭ ‬دلسوزی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آموزشگاهها‭ ‬تدریس‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬واقعا‭ ‬خدمت‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬موسیقی‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬

‭ ‬حالا‭ ‬که‭ ‬صحبت‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬شد،‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬بگوئید‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬برای‭ ‬رهبری‭ ‬ارکسترسمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬انتخاب‭ ‬شدید؟‭ ‬

‭- ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اشاره‭ ‬کردم‭ ‬سالها‭ ‬بعنوان‭ ‬رهبر‭ ‬مهمان‭ ‬با‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬همکاری‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬درسال‭ ‬2016‭ ‬بنیاد‭ ‬رودکی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدیر‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬رهبر‭ ‬دائمی‭ ‬ارکسترسمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬بعهده‭ ‬بگیرم‭.‬

‭ ‬آیا‭ ‬سالها‭ ‬دوری‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬داخل‭ ‬ایران،‭ ‬مانعی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬زیربط‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬نبود؟‭ ‬

‭- ‬برای‭ ‬این‭ ‬سئوال،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬اشاره‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‭ ‬رهبری‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفتم،‭ ‬ارکستر‭ ‬درشرایط‭ ‬خوبی‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬پشتکار‭ ‬توانستیم‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬علاقمندان‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬و‭ ‬ارکسترال‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کنیم‭. ‬

‭ ‬آیا‭ ‬اینروزها‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬گسترده‭ ‬ژانرهای‭ ‬موسیقی،‭ ‬ذائقه‭ ‬موسیقی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬غربی‭ ‬همخوانی‭ ‬دارد؟‭ ‬

این‭ ‬سئوال‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حیث‭ ‬مطرح‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬رهبری‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران،‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬میزبان‭ ‬بخش‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬علاقمندان‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬بودید‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬میل‭ ‬و‭ ‬اشتیاق‭ ‬به‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬کوچکتر‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬

‭- ‬در‭ ‬دوران‭ ‬فعالیت‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬اینکه‭ ‬تاریخ‭ ‬کنسرت‭ ‬اعلام‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬گاه‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬بلیط‭ ‬های‭ ‬کنسرت‭ ‬تمام‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬مجبور‭ ‬بودیم‭ ‬برنامه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬تکرار‭ ‬کنیم‭. ‬و‭ ‬این‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬جایگاه‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬ارکستر‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬دیگر‭ ‬کشورمان‭ ‬برنامه‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬آبادان‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬نفرعلاقمند‭ ‬برنامه‭ ‬اجرا‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬استقبال‭ ‬زیاد‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬در‭ ‬استادیوم‭ ‬ورزشی‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بقدری‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬برنامه‭ ‬ایستاده‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬کوچک‭ ‬مثل‭ ‬شیراز،‭ ‬اهواز‭ ‬و‭ ‬آبادان‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬شهر‭ ‬کوچک‭ ‬دیگر‭ ‬چون‭ ‬عسلویه،‭ ‬کرج‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬اجراهای‭ ‬متعددی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬مردم‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬موسیقی‭ ‬جهانی‭ ‬آشنا‭ ‬بشوند‭.‬

‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬جامعه‭ ‬موسیقی‭ ‬چه‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران،‭ ‬چهره‭ ‬مطرحی‭ ‬هستید،‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬حضور‭ ‬چهره‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬مانند‭ ‬شما‭ ‬توانسته‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬مخاطب‭ ‬برای‭ ‬شنیدن‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬مثمرثمر‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬باشد؟

‭- ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬مسئولیت‭ ‬رهبریت‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬بعهده‭ ‬بگیرم،‭ ‬نوازنده‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬تعداد‭ ‬نوازندگان‭ ‬بیشتر‭ ‬ازعلاقمندان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬استقبال‭ ‬خوبی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬نمی‭ ‬شد،‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬کاملا‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬تمام‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬پر‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬علاقمندان‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭.‬

‭ ‬خود‭ ‬شما‭ ‬بیشتر‭ ‬چه‭ ‬نوع‭ ‬موسیقی‭ ‬را‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کنید؟‭ ‬

‭- ‬من‭ ‬موسیقی‭ ‬خوب‭ ‬گوش‭ ‬میدهم،‭ ‬فرقی‭ ‬نمی‭ ‬کند‭ ‬چه‭ ‬ژانری‭ ‬باشد،‭ ‬البته‭ ‬بیشتر‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬گوش‭ ‬میدهم‭.‬

‭ ‬شاید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اقبال‭ ‬های‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مدیریت‭ ‬شما،‭ ‬هوش‭ ‬و‭ ‬درایت‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬رپر‭ ‬توارهای‭ ‬ارکستر‭ ‬بوده،‭ ‬این‭ ‬طور‭ ‬نیست؟‭ ‬

‭- ‬بله،‭ ‬از‭ ‬کودکی،‭ ‬ولی‭ ‬هرچه‭ ‬سنم‭ ‬بالاتر‭ ‬رفت،‭ ‬درکم‭ ‬از‭ ‬موسیقی‭ ‬عمیق‭ ‬تر‭ ‬شد‭. ‬

‭ ‬یک‭ ‬رهبر‭ ‬ارکستر‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬یک‭ ‬رپرتوار‭ ‬مناسب،‭ ‬چه‭ ‬پارامترهایی‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد؟‭ ‬

‭- ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬ارکسترسمفونیک‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬علاقمندان‭ ‬به‭ ‬موسیقی‭ ‬کلاسیک‭ ‬جایگاه‭ ‬خاصی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬انتخاب‭ ‬قطعات‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬اقداماتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مدیریت‭ ‬شما‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬همچنان‭ ‬بعنوان‭ ‬میراث‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬یا‭ ‬تحت‭ ‬سلیقه‭ ‬های‭ ‬مدیریتی‭ ‬واقع‭ ‬گردیده؟‭ ‬

‭- ‬یک‭ ‬رهبر‭ ‬ارکستر‭ ‬باید‭ ‬آثاری‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تکنیکی‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬احساسی‭ ‬سطح‭ ‬نوازندگی‭ ‬ارکستر‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬درعین‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬درست‭ ‬قطعات‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬موسیقی‭ ‬خوب‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬علاقمند‭ ‬کند‭.‬

‭ ‬ارتباط‭ ‬تان‭ ‬با‭ ‬موسیقی‭ ‬دانان‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬جوانان،‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬بود؟‭ ‬هیچوقت‭ ‬فرصتی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بتوانید‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همکاری‭ ‬بکنید؟‭ ‬

‭- ‬در‭ ‬دوره‭ ‬همکاری‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬ارکستر‭ ‬سمفونیک‭ ‬تهران،‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬موزیسین‭ ‬های‭ ‬جوان‭ ‬بعنوان‭ ‬سولیست،‭ ‬توانستم‭ ‬کمکی‭ ‬باشم‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬این‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬خوشحالم‭ ‬بگویم‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جوانان‭ ‬با‭ ‬استعداد‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬مشغول‭ ‬هستند‭.‬

‭ ‬اینروزها‭ ‬بیشتر‭ ‬مشغول‭ ‬چه‭ ‬فعالیت‭ ‬هایی‭ ‬هستید؟

‭- ‬فعالیت‭ ‬هایی‭ ‬مثل‭ ‬گذشته‭ ‬ازجمله‭ ‬رهبری‭ ‬مهمان‭ ‬با‭ ‬ارکسترهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آثار‭ ‬خودم‭ ‬در‭ ‬تورهایی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ماه‭ ‬اکتبر‭ ‬از‭ ‬ونکوور‭ ‬کانادا‭ ‬شروع‭ ‬بشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬شهر‭ ‬اروپائی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬لندن‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬سالهای‭ ‬دور‭ ‬می‭ ‬پردازید‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬آتی‭ ‬خود‭ ‬دارید،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پروژه‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یانی‭ ‬علاقه‭ ‬ای‭ ‬دارید‭ ‬تا‭ ‬صحبتی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم؟‭ ‬

14-‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یانی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬های‭ ‬خوب‭ ‬کاری‭ ‬من‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬خیلی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬میدانید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پروژه‭ ‬مسئولیت‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬داشتم‭ ‬آرانژمان‭ ‬قطعات،‭ ‬رهبری‭ ‬ارکستر،‭ ‬نوازندگی‭ ‬ویلون‭ ‬و‭ ‬پیانو‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬اکروپولیس‭ ‬یونان،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬تاریخی‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬جزو‭ ‬پرفروش‭ ‬ترین‭ ‬ویدیوهای‭ ‬موسیقی‭ ‬و‭ ‬پربیننده‭ ‬ترین‭ ‬کانال‭ ‬PBS‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬ایرانیان،‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬خاطره‭ ‬همکاری‭ ‬شما‭ ‬دو‭ ‬نفر،‭ ‬حس‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬غرور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭ ‬حسی‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬همکاری‭ ‬گروهی‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند،‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬تان‭ ‬با‭ ‬یانی‭ ‬می‭ ‬شناسند‭! ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬آزار‭ ‬نمی‭ ‬دهد؟‭ ‬

‭- ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اشاره‭ ‬کردم‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬من‭ ‬بعنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬فعالیت‭ ‬هنریم‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬و‭ ‬خوشحالم‭ ‬که‭ ‬پروژه‭ ‬خیلی‭ ‬موفقی‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬کارهای‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سالهای‭ ‬فعالیتم‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ساخت‭ ‬موسیقی‭ ‬افتتاحیه‭ ‬و‭ ‬احتتامیه‭ ‬بازیهای‭ ‬آسیایی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تایلند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ارکسترسمفونی‭ ‬کشورم‭ ‬وکارهای‭ ‬دیگر،‭ ‬که‭ ‬بنظر‭ ‬خودم‭ ‬کارهای‭ ‬با‭ ‬ارزشی‭ ‬هستند‭.‬