1436-35

1436-36

ساعت1435-27 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «گیو آغاسی» نویسنده و مترجم معروف
10‌ تا 11‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون
12‌ تا يك: Masa Appeal
With Guest Artist Prynce P
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 3‌: گفتگوی فرح شکوهی با راکی جونز
3تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگوی فرح شکوهی با راکی جونز
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوبا گیو آغاسی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا 1: گفتگوی عبدالله ناظمی با زنده یاد علی محزون
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1436-37

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1436-38

9‌ 1435-28تا10‌ صبح: گفتگو با «سعید اسدی» کارگردان ایرانی در فرانسه
10‌تا 11: گلچین هفته 116-کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10:گپ با «سعید اسدی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1436-39

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی حسین حیدری با «علی نظری»
10‌تا 11:گلچین هفته111: سیما بینا- دلکش
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌1435-29 تا يك: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» درباره سیستم جدید ضد درد
يك تا 2‌: مصاحبه با «علی نظری»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1436-40

9‌1435-32 تا 10‌صبح: گفتگوی سهراب اخوان با بیک ایمانوردی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: گفتگو با سعید سعیدی از Picturial Rugs
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی سهراب اخوان با بیک ایمانوردی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با سعید سعیدی

1436-41

9‌ 1435-31تا 10‌صبح:گفتگوی پخش و منتشر نشده از فریدون فرخزاد در سال 1989 همراه با دکلمه اشعارش (قسمت اول) درخواست شده)
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌: گفتگو با ناصر طوسی در باره زلزله
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با ناصر طوسی در باره زلزله
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا» این هفته با سپهداری
9 تا 10: گفتگوی پخش نشده از فریدون فرخزاد(قسمت دوم- درخواست شده)
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.