1462-24

1462-13

ساعت1462-19 9‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با «بابک شکریان»  کارگردان
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح:  دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف                                      
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌:   گفتگو با «بابک شکریان» کارگردان
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1462-14

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1462-15

1462-20 9‌تا10‌ صبح: گفتگو با «جی جی پرسیس» نویسنده کتاب Zodiac Lovers
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته
9 تا 10: گفتگو با «J.J. Persis»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1462-16

9‌1462-21 تا 10‌ صبح:  گفتگو با «ماشا منش»(قسمت دوم)
10تا 11‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با علی محزون
11‌ تا 12‌:  «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: شعر خوانی «هنگامه افشار»
يك تا 2‌: گفتگو با «سرهنگ محمود ایران پناه» برنده 9 مدال شنا
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «سرهنگ محمود ایران پناه»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی با «دکتر عباس حاجیان» درباره طلاق
9‌ تا 10‌: گفتگو با ماشا منش
10 تا 11: گفتگوی ناظمی با علی محزون
10‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1462-17

9‌ 1462-22تا 10‌صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان   
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
 8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با سارا وزیری
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»

1462-18

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «پرویز ناظریان» (قسمت چهارم)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گپ با «سارا وزیری»(جدید)
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك1462-23 تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
8 تا 9: گفتگو با «پرویز ناظریان»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.