1457-84

1457-85

محمد ایزدمهر

سفیر پیشین ایران در ترکیه می گوید باشگاه تاج ملک بزرگی در ترکیه داشت که حالا بعید است بتوان به آن دسترسی پیداکرد. این باشگاه در سال 1974 تاسیس شد و اصلا ارتباطی با استقلال ندارد.(این اظهارات مالک فعلی در ترکیه است).
درحالیکه بازیکنان قدیم باشگاه تاج چون علی جباری یا پرویز شیخان مدیر باشگاه تاج که با تیمسار خسروانی ارتباط داشتند، بخوبی از ماجرای خرید آن زمین در یاد دارند منصور پورحیدری هم هنوز ماجرای خرید آن کمپ در یادش هست. ولی حالا با گذشت سال ها افشارزاده- اولیائی- و فتح الله زاده سندی در دست ندارند تا بدنبال گرفتن حق این زمین بروند. حقی که میگویند تصرف شده، اما محمود نایبی مالک باشگاهی که به تاج اسپور ترکیه معروف شده میگوید این ارث پدری متعلق به اوست. دکتر بهمن حسین پور معاون تشریفات نماد ریاست جمهوری که سالها سفیر ایران در ترکیه بوده. میگوید مدتها پیگیر پرونده این زمین بوده است. میگوید سند شخصی در اختیار استقلالی ها نیست که بتوانند براساس آن کاری را پیش ببرند. اما ماجرای ملک تصرف شده استقلالی ها چیست؟ من سال 79 به ترکیه رفتم فتح الله زاده گفت زمین از قبل از انقلاب توسط خسروانی برای باشگاه تاج خریداری شده و هم اکنون تصرف شده من پیگیر قضیه شدم. زمین اصلی باشگاه تاج در ترکیه در قسمت اروپائی بوده است و احتمالا سند مالکیت شخصی داشته نه به اسم باشگاه تاج . بهرحال این زمین بعد از انقلاب چند دست چرخیده بود تا رسیده به دست یک تاجر ایرانی بنام محمود نایبی . با این تفاوت که الان دیگر اصلا آن ملک اولیه وجود ندارد.او زمین باشگاه را در قسمت اروپائی شهر بوده فروخته و رفته در سمت دیگر رودخانه در قسمت آسیایی استانبول زمینی خریده و اسم باشگاه را هم عوض کرده و گذاشته (تاج اسپور)
این یعنی کاری دشوار برای استقلالی ها و اگر این زمین پس گرفته میشد دیگر باشگاه استقلال هیچ مشکل مالی نداشت وخودکفا می شد.
در پایان براساس اسنادی که وجود دارد باشگاه تاج یک زمانی، زمینی در ترکیه داشته ولی هیچ سندی نیست تا ادعای شان ثابت شود و دولت الزاما نمی تواند وارد دعاوی بین المللی شود.

1457-86

1457-87